HONLAPVatikáni Rádió
Vatikáni Rádió   
más nyelvek  
    
 Honlap > Evangelii Gaudium


RealAudioMP3 A magyar egyház feladatai a pápalátogatás és a szinódus után

P. Szabó az előző alkalommal ismertette a II. János Pál által meghirdetett 1991-es püspöki szinódus terveit, programját Európa új evangelizálásáról. Most megmutatja: jórészt a mai magyar valóságra is alkalmazhatjuk az 1991-es pápalátogatás után megfogalmazott helyzetértékelést.

Az 1991-es őszi szinódus, de már II. János Pál 1991-es magyarországi beszédei is körvonalazták a magyar egyház evangelizáló feladatait.

A pápa beszédeinek fő témái voltak éppen: az ország erkölcsi megújulása a kommunista évtizedek pusztításai után és ehhez kapcsolódóan az új evangelizálás. Időhiány miatt éppen csak felsorolom a pápa által is részben...»

RealAudioMP3 V. fejezet (Befejező rész) „Lélekkel evangelizálók”(259-288)
„Lélekkel evangelizálók” cím ezt akarja mondani: az evangelizálóknak, az örömhír hirdetőinek meg kell nyílniuk a Szentlélek tevékenységének. Pünkösdkor az apostolokat a rájuk leszálló Szentlélek kiléptette önmagukból, és átalakította őket, hogy hirdessék Isten csodatetteit. A Lélek ereje adta nekik a bátorságot, hogy mindenhol és minden időben, ellenkezések közepette is fennhangon hirdessék az Evangéliumot. Jézus azt akarja, hogy a mai evangelizálók is ne csupán szóval, hanem főleg az Isten jelenlétében átalakult életükkel hirdessék az Örömhírt (259).

Ebben az utolsó fejezetben Ferenc pápa nem szándékozik összefoglalni a...»

A közjó és a társadalmi béke
A Buzdítás negyedik fejezetének III. és IV. részében Ferenc pápa a közjó és a társadalmi béke kapcsolatát (217-237), illetve a társadalmi párbeszéd béketeremtő szerepét (238-258) világítja meg. Szent Pál a Galata-levélben (5, 22) a Lélek gyümölcseiről szólva így kezdi a felsorolást: „szeretet, öröm, békesség…” A pápa már hosszabban beszélt a szeretetről és az örömről, most a béke társadalmi szerepét fejtegeti.

A társadalmi béke nem pusztán az erőszak hiánya, az erőviszonyok mindig törékeny egyensúlyának gyümölcse. Hamis lenne az a béke is, amely igazolná az adott igazságtalan társadalmi rendet, elhallgattatva vagy megnyugtatva a szegényeket, hogy...»

RealAudioMP3 Negyedik fejezet: Az evangelizálás szociális dimenziója (176-258)

Az Evangelii Gaudium (Az Evangélium öröme) kezdetű apostoli buzdítás negyedik fejezete hosszasan foglakozik az evangelizálás szociális dimenziójával, társadalmi vonatkozásaival.
Természetesen itt Ferenc pápa elsősorban az Egyház társadalmi tanítását (annak Kompendiumát), tehát a pápai körleveleket és a Tanítóhivatal ilyen tárgyú megnyilatkozásait idézi bőségesen. De itt érdemes megfigyelni, hogy a Latin-Amerikából jött pápa milyen szempontokra helyezi a hangsúlyt, milyen sürgősségi sorrendet javasol. Mert – ahogy bevezetőjében megjegyzi – éppen e téren, tehát az Evangélium hirdetésének társadalmi/politikai vonatkozásában...»

RealAudioMP3 A homília és felkészülés a prédikációra
Ferenc pápa apostoli buzdítása az örömről harmadik fejezete 2. részében a homíliáról, a 3.-ban a prédikáció előkészítéséről, a 4.-ben pedig a katekézisről tárgyal. Most az első két részből kiemelem a leglényegesebb szempontokat.

II. Homília (135-144).
A liturgiában elhangzó prédikáció, a homília előkészítése alapos előkészítést igényel. A lelkipásztor itt, a liturgia során találkozik a hívő néppel (135). Legyünk meggyőződve arról, hogy Isten a mi szavunkon keresztül akar találkozni az emberekkel (Róm 10, 14-17). Az Úr Jézus is szavaival hódította meg hallgatói szívét (136).

A pápa emlékeztet arra, hogy a liturgiában, főleg a szentmisében tartott...»

RealAudioMP3 Ötödik rész: A lelkipásztorok kihívásai
Ferenc pápa Evangelii Gaudium k. buzdítása II. fejezetének 2. részében azokról a kihívásokról ír, amelyekkel a lelkipásztorkodásban dolgozóknak szembe kell nézniük napjainkban, a globalizált kultúrában. Miután háláját fejezte ki mindazoknak, akik a lelkipásztorkodás különböző területein dolgoznak, és hangsúlyozta: az Egyház hozzájárulása a kultúrához mérhetetlenül nagy, az igazságosság követelményének eleget téve megállapítja:

„Fájdalmunk és szégyenünk az Egyház néhány tagjának bűnei és a sajátjaink miatt nem feledtethetik, hogy mennyi keresztény életét áldozza szeretetből mások szolgálatára: gondozzák a kórházakban a betegeket vagy segítik őket...»

RealAudioMP3 Ferenc pápa Evangelii Gaudium kezdetű buzdítása II. fejezetében az evangelizálás néhány alapvető kérdéséről tárgyal részletesebben, de előtte vázolja azt a helyzetet, amelyben a lelkipásztoroknak élniük és dolgozniuk kell, majd a 2. részben azokat a kihívásokat, amelyekkel e szekularizált és globalizálódó világban szembe kell nézniük.

A helyzetjelentés nem annyira szociológiai tájékoztatás, hanem a pápa – figyelve az idők jeleire – „megkülönbözteti a szellemeket”, a rosszat és a jót is, mindig figyelmeztetve a kishitűeket és a pesszimistákat a Jézus által elhozott üdvösség örömhírére, - jól látja a sok problémával, bajjal, rosszal átszőtt valóságot, ezért nem naivan optimista, hanem a...» Bemutatkozás Műsoridők Írjon a szerkesztőségnek Programkészítés a VR-ban Linkek Más nyelvek Szentszék Vatikán Pápai liturgikus szertartások
a weboldal tartalma szerzői jogi védelem alatt áll ©. webmaster / webteam / jogi feltételek / hirdetések