HONLAPVatikáni Rádió
Vatikáni Rádió   
más nyelvek  
    
 Honlap > Az új evangelizáció


RealAudioMP3 - interjú Giuseppe Monsone-val, a nemzetközi kezdeményezés magyarországi megbízottjával

Két hetet tölthetnek az önkéntesek a Santiago de Compostela-ba vezető híres El Camino egyházi zarándokházaiban az odaérkezők fogadásával - tájékoztatta műsorunkat Giuseppe Monsone. Az érdeklődők a szentjakabut.hu oldalon, vagy a Facebook-on a Szent Jakab zarándokút csoport lapján illetve a szentjakabut@gmail.com e-mail címen jelentkezhetnek.

Május 31-én délután 3 órakor Várszegi Asztrik bencés főapát áldja meg a Szent Jakab zarándokút magyarországi szakaszát kis ünnepség keretében Nyálkakishegyen (a 8222-es úton).

Április 19-24. között rendezték meg Spanyolországban első alkalommal a "Keresztény...»

RealAudioMP3 Boldog Anna Schäffer szentté avatása elé - Pákozdi István atya jegyzete

Vannak mondatok a Szentírásban, amelyek fölött olykor könnyen átsiklunk. Ilyen Szent János levélrészlete is: „Jézus Krisztus, az igaz, engesztelés a mi bűneinkért, de nemcsak a mieinkért, hanem az egész világ bűneiért is” (1Jn 2,2).

Az egész egyháztörténelem folyamán gyakran a kicsik és a jelentéktelenek mutatják a hit útját. Október 21-én a „Hit éve” keretében XVI. Benedek pápa másokkal együtt a szentek sorába iktatja a bajor származású világi hívőt: Anna Schäffert, aki mélységes krisztusi szeretetéről tett tanúságot.

Hosszú éveken át ágyhoz kötött betegként folytatta misszionáriusi tevékenységét, 1925-ben hunyt el,...»

„Elnémítani az Isten utáni vágyat nem segít hozzá az autonómiához. Az ember válsághelyzetben van, és a kereszténységet nem szabad háttérbe helyezni, ugyanis általa egy jobb társadalmat lehetne építeni” – fogalmazta meg Rino Fisichella érsek, az Új Evangelizáció Pápai Tanácsának elnöke Ausztráliában, a chatswoodi konferencián, amelynek címe „Hithirdetés (Proclaim) 2012”. A főpásztor az új evangelizációról szóló előadásában hangsúlyozta: „A jövő nagy kihívása a következő: aki szabadon akar élni, mintha Isten nem létezne, megteheti, de tudnia kell mire vállalkozik”. Az ember válsága pontosan abból fakad, hogy megfeledkezett a legfontosabb dologról, és függetlenségét, valamint személyes...»

Július 28-án, szombaton Lengyelországban kezdetét vette az első országos kongresszus az új evangelizációról. A rendezvényen, amelyen mintegy 1500-an vesznek részt, jelen van Salvatore Fisichella érsek, az Új Evangelizáció Pápai Tanácsának elnöke is. Rádiónk munkatársa kérdezte az összejövetelről az olasz főpásztort. „Elsődleges feladatunk – magyarázta –, hogy a keresztényekben tudatosítsuk evangelizáló küldetésüket. Csakis így léphetünk tovább és juthatunk el azokhoz a keresztényekhez, akik nem gyakorolják vallásukat, és azokhoz az emberekhez, akik nem ismerik Jézus Krisztust. A katolikusok nélkül a társadalom szegényebb és szomorúbb lenne, mert hiányozna az Evangélium gazdagsága és a...»

„A hívek vegyenek tevékenyen részt az apostolkodásban válaszolva ezáltal az új evangelizáció kihívásaira” – hangzik a nigériai püspöki konferencia felhívása a világi hívek apostolkodásáról szóló, Abujában megtartott első országos szemináriumot követően. Az összejövetel „A laikus hívek az új evangelizáció főszereplői Afrikában” téma jegyében zajlott az elmúlt napokban. A résztvevők megállapították: a világi hívek apostolkodásának egyik alapfeltétele a lelki elmélyülés annak érdekében, hogy tevékenységük Istennel mély kapcsolatban legyen és ezáltal az Úr dicsőségére váljon.

Az „Africae Munus” k. szinódus utáni apostoli buzdításra utalva hangsúlyozták, hogy a világi hívek számára szükséges az...»

„Úgy nőttünk fel szinte valamennyien, hogy ha a missziókról volt szó, tőlünk messze, távoli országokra gondoltunk. De ma, anélkül hogy megfeledkeznénk idegen országok misszionáriusairól, tudatosítanunk kell, hogy mi is missziós föld vagyunk, minden egyházmegye az, és minden elkötelezett katolikus misszionárius”, ezekkel a szavakkal kezdte az új evangelizálás témájára vonatkozó reflexióit Timothy Michael Dolan bíboros, New York érseke, az USA püspökkari konferenciájának elnöke a főegyházmegye internetes blogján („Gospel in the Digital Age”).

A bíboros hivatkozott arra a tényre, hogy az Egyesült Államokban csökken a vallásgyakorlat. A Gallup Intézet legújabb felmérése szerint egyre fokozatosan...»

RealAudioMP3 Az ember igyekszik eligazodni a Világban. Az őt körülvevő jelenségek és azok összefüggései bőven meghaladják felfogó és áttekintő képességét. Hogyan segít magán? Fogódzkodókat keres, olyan jelenségeket, összefüggéseket, amelyeknek az igazságáról meg van győződve. Igazságáról? Nehéz fogalom: olyan dolgok, jelenségek, összefüggések közös jellemzője, melyek biztosan úgy vannak, ahogy megfigyeljük, vagy meghatározzuk őket. Ezekből merítjük tudásunkat. A tudott dolgok leltározására, további keresésére találtuk ki a „tudomány” szót. E tevékenység legfontosabb jellemzője, hogy a megfigyelt dolgok, vagy jelenségek, mindig úgy lesznek a jövőben is. Tehát megismétlődnek, vagy megismételhetők.
Igen ám,...»

„Az egyház szüntelenül evangelizál és soha nem szakította félbe evangelizáló útját. Ennek ellenére aggodalommal figyeljük az egyre terjedő elkereszténytelenedés és az emberi értékek elveszítésének folyamatát. Az emberiség nagy része ma az egyház folyamatosan tartó evangelizációjában nem találja meg az evangéliumot, vagyis a meggyőző választ arra a kérdésre, hogy hogyan éljünk?”- idéz elmélkedése elején P. Koprowski, a Vatikáni Rádió programigazgatója, Joseph Ratzinger bíboros 2000. december 10-én mondott beszédéből.

A világ rövid időn belül mélyreható változásokon ment át. Azt tapasztaljuk, hogy megváltozik a társadalmak felépítése is. XVI. Benedek pápa „Caritas in veritate” k....»

Kedden délben, a Szentszék sajtótermében Nicola Eterović érsek, a püspöki szinódus főtitkára bemutatta a 13. rendes püspöki szinódus „instrumentum laboris”-át, munkadokumentumát, mely az „Új evangelizáció a hit átadására” nevet viseli. A négy fejezetből álló munkadokumentum valójában azon válaszok összerendezett formája, melyeket a 2011. március 4-én közzétett „Lineamenta”-ra, munkatervezetre adtak a felkért püspöki karok, a római kúria hivatalai, a szerzetes elöljárók uniója és a keleti egyházak püspökeinek szinódusai.

A dokumentum bevezetője a szinódust saját történelmi összefüggéseibe helyezi. Ötven évvel a II. Vatikáni Zsinat meghirdetése után, a Katolikus Egyház Katekizmusának húsz...»

Pünkösdhétfőn, május 28-án délelőtt a Szentatya fogadta Málta főpásztorainak egy csoportját ad limina látogatásuk alkalmából. Paul Cremona máltai érsek a pápai audienciát követően műsorunknak nyilatkozott a helyi egyház kihívásairól és a pápai audienciáról.
Cremona érsek elmondta, hogy ebben az időszakban számos problémával és az értékek válságával néz szembe a máltai egyház, amely így van világszinten is. Az egyik legnagyobb kihívást a máltai egyház számára az jelenti, hogy megerősítse, elmélyítse az emberek hitét.

A híveknek szükségük van a keresztény értékek szerinti életre – magyarázta a főpásztor.
XVI. Benedek pápa 2010-es, máltai apostoli látogatása örömet és hitet hozott a szigetország...»  következő oldal »Bemutatkozás Műsoridők Írjon a szerkesztőségnek Programkészítés a VR-ban Linkek Más nyelvek Szentszék Vatikán Pápai liturgikus szertartások
a weboldal tartalma szerzői jogi védelem alatt áll ©. webmaster / webteam / jogi feltételek / hirdetések