HONLAPVatikni Rdi
Vatikni Rdi   
más nyelvek  
+
Rólunk

A Vatikáni Rádió alapító okirata szerint a Szentszék rádióadója, székhelye Vatikán Városállam; a pápai küldetés szolgálatában álló komunikációs és evangelizációs eszköz. A Rádiót Guglielmo Marconi alapította és 1931. február 12-én XI. Piusz avatta fel „Radiomessaggio Qui arcano Dei” c. beszédével.

A Vatikáni Rádió elsődleges feladata, hogy szabadon, hűen és hatékonyan hirdesse a kereszténység üzenetét és összekösse a katolicizmus központját a világ különböző országaival:

  • terjesztve a római pápa hangját és tanítását;
  • információt nyújtva a Szentszék tevékenységéről;
  • információt nyújtva a Katolikus Egyház életéről és tevékenységéről szerte a világon;
  • irányt mutatva a híveknek, hogy az egyház tanításásának fényében valamint az egyházi tanítóhivatallal összhangban közelítsenek a jelen problémáihoz.
Ezen túlmenően a Vatikáni Rádió együttműködik az egyházmegyékkel és a Püspöki Konferenciákkal, segítséget nyújtva a rádiós műsorszórás terén.

A Vatikáni Rádió intézményes feladatai közé tartozik az is, hogy rögzítse, felerősítse és terjessze a Szentatya hivatalos vatikáni tevékenységeinek hanganyagát, továbbá kizárólagos joggal rendelkezik a mindenkori római pápa hangfelvételeit illető szellemi tulajdon védelmében.

P. Federico Lombardi S. I. 2005. november 5-e óta a Vatikáni Rádió főigazgatója.

+
Nemzetközi kapcsolatok

A Vatikáni Rádió aktív tagja és alapítója az EBU-nak (European Broadcasting Union – Európai Műsorsugárzók Uniója). Tagja az UAR-nak (Afrikai Műsorsugárzási Unió), a SIGNIS Katolikus Kommunikációs Világszervezetnek, a CERC-nek (Keresztény Rádiók Európai Konferenciája) és az Olasznyelvű Rádiós és Televíziós Közösségnek.

A rádiós műsorszórás terén a Vatikáni Rádió képviseli a Szentszéket – Vatikán Városállamot a Nemzetközi Távközlési Egyesületben (ITU), a Postai és Távközlési Igazgatások Európai Értekezletében (CEPT) és a Nemzetközi Telekommunikációs Műholdas Szervezetben (ITSO).

+
Musoraink

A Vatikáni Rádió világszerte 45 nyelven sugározza adásait a következo technikai eszközöknek köszönhetoen: internet (www.radiovaticana.va), muhold (Eutelsat Hot Bird 13° E [Európa], Intelsat AOR [Atlanti-óceán] – IS 801 – 328,5° E), és természetesen rádióhullámok (FM – frekvencia moduláció, középhullám és rövidhullám) segítségével. Valamennyi rádiós üzemmódnak létezik analóg és digitális változata is. A digitális musorszórás a DAB és a DAB+.

+
Vatikáni Rádió: Rádió a rádiókért (R4R)

A Vatikáni Rádió 45 nyelven sugározza musorait, tagja egy szélesköru rádióhálózatnak, amelynek adói a Foigazgatóság engedélyével 5 kontinensen átveszik a VR adásait. Mindez hagyományosan hozzátartozik ahhoz a szolgáltatáshoz és technikai segítséghez, amelyet a Vatikáni Rádió nyújt a különbözo (közszolgálati és helyi, katolikus és nem katolikus) adóknak. A VR továbbítja a pápai kihallgatások (audienciák), a vasárnapi Úrangyala-imádság, a pápai szertartások és a jelentosebb vatikáni események hangjelét (kommentárral vagy anélkül az egyes nyelveken), ugyanis intézményes feladatai közé tartozik, hogy rögzítse, felerosítse és terjessze a Szentatya nyilvános tevékenységeinek hanganyagát. A Nemzetközi Kapcsolatok Osztálya felügyeli ezeket a kapcsolatokat, amelyek többek között a külföldi tudósítók számára nyújtandó szerkesztoségi és technikai segítséget, és a legkülönbözobb mufajú (vallási, kulturális, aktuális vagy zenei) rádióprogramok nemzetközi megosztását is biztosítják.

Rádió a rádiókért ...»

kapcsolat: International Relations Office

+
Ki veszi át a Vatikáni Rádió musorait

A Vatikáni Rádió nem csak közvetlenül, hanem számos adón keresztül (2007-ben számuk 1000 körül mozgott) juttatja el programjait a világ 5 kontinensének különbözo országaiba. A Vatikáni Rádió nemzeti közszolgálati rádiókkal és néhány kereskedelmi rádióval is szerzodést kötött musorainak átvételére. Mindamellett a programokat átvevo adók nagy része katolikus vagy legalábbis keresztény. Ezek a musorszolgáltatók egyenként vagy hálózatba szervezodve látják el terjesztoi feladatukat. Nélkülözhetetlen munkájuknak köszönhetoen a Vatikáni Rádió hatékonyabb módon jut el a világ minden részére.

A Vatikáni Rádió programjait a Foigazgatósággal kötött szabályos szerzodés alapján újrasugárzó rádióadók a következo országokban találhatók:
Európa: Albánia, Ausztria, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Horvátország, Finnország, Franciaország, Németország, Olaszország, Koszovó, Lettország, Litvánia, Málta, Lengyelország, Portugália, Csehország, Románia, Oroszország, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia, Spanyolország, Ukrajna, Magyarország.
Afrika: Angola, Benin, Burkina Faso, Kamerun, Zöld-foki Köztársaság, Elefántcsontpart, Gabon, Bissau-Guinea, Kenya, Mali, Madagaszkár, Mozambik, Namíbia, Közép-afrikai Köztársaság, Kongói Demokratikus Köztársaság, Réunion, Dél-Afrikai Köztársaság, Szudán, Csád, Togo, Uganda, Zambia.
Amerika: Argentína, Bolívia, Brazília, Kanada, Chile, Kolumbia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haiti, Honduras, Mexikó, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Puerto Rico, Dominikai Köztársaság, Amerikai Egyesült Államok, Uruguay, Venezuela.
Ázsia és Óceánia: Fülöp-szigetek, Japán, Libanon, Ausztrália, Pápua-Új-Guinea, Francia Polinézia.

+
Programjaink átvétele

A Vatikáni Rádiónak a hozzá forduló musorszolgáltatók részére nyújtott szolgáltatásai elérhetok a Radio4Radios tematikus oldalon ( Radio4Radios azt jelenti: Rádió a Rádiókért ). A felsorolt szolgáltatások között elsoként említendok a Vatikáni Rádió programjainak újrajátszására irányuló szolgáltatás alább olvasható feltételei.

A Vatikáni Rádió musorainak újrajátszását a Foigazgatóság Nemzetközi Kapcsolatok Osztályának kell engedélyeznie. Az ismétlésben érdekelt musorterjesztoknek külön kérelmet kell eljuttatniuk a relint@vatiradio.va email címre vagy a +39 06 6988 3237 faxszámra (Dr. Giacomo Ghisani, a Nemzetközi Kapcsolatok Osztály referense, tel.: +39 06 69883945). A kérelem benyújtását követoen a musorszolgáltatók kapnak egy egyszeru standard szerzodést, amelyet alá kell írniuk ahhoz, hogy hivatalossá váljék a musorátvételi megállapodás a Vatikáni Rádióval.

A Vatikáni Rádió – lévén Isten Szava és a pápa péteri küldetésének szolgálatában álló kommunikációs és evangelizációs eszköz – non profit módon muködik, törekszik arra, hogy programjait úgy bocsássa a katolikus rádiók rendelkezésére, hogy azok korlátozott anyagi lehetoségeit túlzott mértékben ne terhelje meg.

Mindazonáltal – tekintve, hogy a musorkészítés jelentos anyagi terheket ró a Szentszékre – kérheto bizonyos hozzájárulás a pápa rádiójának musorait átvevo adóktól, figyelembe véve azok anyagi lehetoségeit.

A Vatikáni Rádió musorai újrajátszásának technikai feltételei a következok: Internet „Professional services”: A Vatikáni Rádió szinte minden programja elérheto on demand a „Professional Services” címszó alatt a Radio4Radios oldalról, ami külön azoknak a rádióknak készült, amelyek le kívánják tölteni és újrajátszani a Vatikáni Rádió musorait. Az itt található musorfájlok nagyon jó minoséguek, professzionális használatra készültek. Szintén a www.vaticanradio.org/R4R címen található az interneten elérheto programok listája a letöltéshez szükséges legközelebbi szerverrel egyetemben. A „Professional Services” jelszóval használható, a jelszót a musorátvételi megállapodás aláírását követoen a Vatikáni Rádió Informatikai Osztálya bocsátja rendelkezésre.

Muholdak: programjainkat a következo muholdakon keresztül sugározzuk:
Eutelsat Hot Bird 13° E [Európa], Bouquet RAI
Intelsat AOR [Atlanti-óceán] IS 801, 328,5° E
Intelsat IOR [India], IS 904, 60° E

+
Különkiadások

A napi nyelvi musorok mellett a Vatikáni Rádió közvetíti a Vatikánon belül és kívül zajló valamennyi pápai szertartást és egyéb rendkívüli vatikáni eseményeket. A különkiadásokat (vagyis azokat, amelyek nem szerepelnek a napi musortervben) más rádióadók is átvehetik ismétlés céljából.

Az érdekelt musorszolgáltatók akár éloben is közvetíthetik az események nemzetközi hangjelét, amelyhez választhatnak a rendelkezésre álló nyelvi kommentárok közül. A legfontosabb eseményeket általában angol, francia, német, olasz, portugál és spanyol (idonként arab és kínai) nyelvu kommentár kíséri. Ezeket a kommentárokat a Vatikáni Televíziós Központ képanyagát átvevo televíziós csatornák is megkapják.

A fenti események nemzetközi hangjelét és/vagy a kommentárokat a rádióadók muholdon vagy ISDN vonalon keresztül kapják meg (az ISDN egy zárt digitális telefonhálózat, amelyet a tömegkommunikációban ilyen jellegu szolgáltatásokra használnak).

Számos latin-amerikai musorszolgáltató kap a különkiadásokat is magába foglaló tájékoztatást a Vatikáni Rádiótól. Kérjük azokat, akik ezt a tájékoztatást meg kívánják kapni, juttassák el kérelmüket a relint@vatiradio.va email-címre.

Mindazok, akik ISDN vonalon keresztül óhajtják közvetíteni a rendkívüli eseményeket, idoben juttassák el kérelmüket a relint@vatiradio.va címre, hogy megkaphassák az ISDN híváshoz szükséges számot.

+
Technikai szolgáltatás

A Vatikáni Rádió interjúkészítés, musorfelvétel stb. céljából a katolikus rádiók rendelkezésére bocsátja stúdióit a technikai szolgáltatásokkal egyetemben. A stúdiók a Vatikáni Rádió musorkészítési igényeivel összeegyeztethetoen használhatók, komolyabb esetekben pénzösszeg ellenében.

+
A Latin-Amerikával foglalkozó iroda

A Vatikáni Rádión belül muködik egy, a rádió musorait Latin-Amerikában népszerusíto iroda, amelynek többek között az a feladata, hogy ápolja és erosítse a kapcsolatokat a pápa rádiója és a latin-amerikai katolikus rádiók között. Az iroda többféleképpen teljesíti küldetését, pl. a latin-amerikai katolikus rádiók közvetlen közremuködésével készülo “Cadena de Amistad” c. program révén, amely számos témával foglalkozik.

A Vatikáni Rádió honlapján a Radio4Radios oldalon elérheto néhány, a latin-amerikai katolikus rádióknak szánt musorfájl: ez az oldal helyettesíti azokat a CD-ket, amelyeket a Vatikáni Rádió éveken át postai úton juttatott el egyes latin-amerikai katolikus musorszolgáltatónak.

Az iroda vezetoje minden évben látogatást tesz néhány latin-amerikai országban, hogy személyesen találkozzon a katolikus rádiók és a helyi egyházak képviseloivel. Bovebb információért kérjük, forduljanak Guillermo Ortiz SJ atyához az alábbi elérhetoségeken:
Promoción America Latina - Tel. +39 06 6988 4804, Fax +39 06 6988 3237, latam@vatiradio.va

További információért és kéréseikkel közvetlenül hozzánk is fordulhatnak. Örömmel állunk az Önök rendelkezésére!

A Vatikáni Rádió Nemzetközi Kapcsolatok Stábja

A Vatikáni Rádió Foigazgatósága

Nemzetközi Kapcsolatok Osztálya

V-00120 Vatikánváros

Tel. +39 06 698 83945

Fax +39 06 698 83237

relint@vatiradio.va

+
Szervezeti felépítés
GENERAL DIRECTION
  General Director: Father Federico Lombardi s.j.
  International Relations Office: Mr. Giacomo Ghisani
  Promotions Office: Father Lech Rynkiewicz s.j.

TECHNICAL DEPARTMENT

  Technical Director: Mr. Sandro Piervenanzi
  Vice-Director: Mr. Maurizio Venuti
  Vice-Director: Mr. Costantino Pacifici
  Data Processing Office: Mr. Mauro Milita

ADMINISTRATIVE DEPARTMENT

  Administrative Director: Mr. Alberto Gasbarri

PROGRAMS DEPARTMENT
  Director of Programs: Father Andrzej Koprowski s.j.
  Assistant Director and Web Team Manager: Mr. Pietro Cocco
  Promotions for Latin America: P. Guillermo Ortiz s.j.
  Promotions for Africa : P. Jean-Pierre Bodjoko s.j.
  Documentation Service (SEDOC) and Library: Mr. Stefano Leszczynski

 

CENTRAL INFORMATION SERVICE
 
SIC (italian) "News Desk":
Department Head: Roberto Piermarini | vice: Sergio Centofanti
  Italian Desk News at 2.00 pm: Alessandro de Carolis | vice: Alessandro Gisotti
  Italian Desk News at 8.00am/12.00pm: Giancarlo La Vella | vice: Massimiliano Menichetti
  Italian Desk News at 5.00pm/7.30pm: Adriana Masotti | vice: Alessandro Guarasci and Paolo Ondarza
  French Desk News 8.15am/1.00pm/4.00pm/6.00pm: Romilda Ferrauto
  English Desk News 8.30am/6.15pm: Sean Lovett

 

PROGRAMMES
  Name Head Desk
  Albanian Fr. David Gjugja
  Amharic - Tigrinya Abba Ammanuel Meconnen
  Arabic Fr. Jean Pierre Yammine
  Armenian Mr. Robert Attarian
  Byelorussian Don Amialchenia Aliaksandr
  Brazilian

Fr. Cesare Augusto De Santos s.j.

  Bulgarian Mr. Dimitar Gantchev
  Czeck Fr. Milan Glaser s.j.
  Chinese Fr. Chong Tet Fook s.j.
  Croatian P. Halambek Vatroslav s.j.
  English Mr. Sean Lovett
  English-Africa Fr. Hamungole Moses
  Esperanto Mr. Carlo Sarandrea
  French-World Mrs. Romilda Ferrauto
  French-Africa Fr. Jean Pierre Bodjoko s.j.
  German Fr. Bernd Hagenkord s.j.
  Hungarian Mrs. Marta Vertse
  Indian P. Louis Xystus Jerome s.j.
  105 LIVE Luca Collodi // vice: Fabio Colagrande
  105 LIVE: Italian - Orizzonti Cristiani Mr. Rosario Tronnolone
  105 LIVE: Italian - Antologia Cristiana Mrs. Laura De Luca
  Japanese (only via Internet) Fr. Makoto Wada
  Latvian Mrs. Silvija Krivteza
  Lithuanian Mr. Jonas Malinauskas
  Liturgy Sr. Mary Kutty Manaparampil
  Magyar Mrs. Marta Verste
  Musical Mr. Stefano Corato
  Polish Fr. Tadeusz Cieślak s.j.
  Portuguese Europa & Africa Fr. José Maria Pacheco
  Rumanian Fr. Anton Lucaci
  Russian Rev. Bohdan Teneta
  Scandinavian Mrs. Charlotta Smeds
  Slovak Fr. Jozef Bartkovjak, s.j.
  Slovenian P. Ivan Herceg s.j.
  Spanish Europa & Latin America Fr. Guillermo Ortiz, s.j.
  Ukrainian P. Taras Kotsur
  Vietnamese P. Giuseppe Tran Duc Anh
+
A Vatikáni Rádió története

Marconi alla Radio Vaticana 19311929-ben a Lateráni egyezmény megkötésének másnapján XI. Piusz megbízta Guglielmo Marconit, hogy építsen fel egy rádióállomást az újonnan létrejött vatikáni állam területén, hogy határokon átnyúlóan, szabadon kommunikálhasson valamennyi ország katolikusaival és a világ azon régióival, ahol a totalitárius rezsimek akadályozták a Katolikus Egyház szabad muködését. A rádió vezetésére a matematikus és fizikus Giuseppe Gianfranceschi jezsuita atyát kérte fel. A létesítményt 1931. február 12-én avatta fel XI. Piusz latin nyelvu beszédével, amely élénk visszhangot váltott ki az egész világon.

Az elso kísérleti adások között szerepelt a "Scientiarum Nuncius Radiophonicus", amely beszámolt a Pápai Tudományos Akadémia tevékenységérol. Két évvel késobb került sor a rövidhullámú rádióállomás felavatására.

Pope Pius XI at Vatican  Radio1939. február 9-én meghalt XI. Piusz, és a rádió nyomon követte a konklávét, majd XII. Piusz koronázási szertartását, amelyet kilenc nyelven kommentált. Új stúdiókat és irodákat alakítottak ki a XIII. Leó kispalotában (Palazzina Leone XIII), amely 1936-ig a Vatikáni Csillagvizsgáló (Specola Vaticana) székhelye volt.

1939 szeptemberében, a második világháború kitörésekor – a cenzúra és az adás-zavarás ellenére – a rádió a szabad információáramlás értékes eszköze volt. Göbbels felesküdött az elnémítására, míg a francia ellenállás tagjai leírták az adások szövegét, és titokban terjesztették azt.

A rádió szerkesztosége jezsuita atyákból állt és 9 nyelven sugározta adásait.

1940 januárjában született meg az Információs Iroda, amely felhívásokat tett közzé eltunt civilek és katonák nyomait kutatva, és a hozzátartozók üzeneteit közvetítette a hadifoglyoknak: 1940 és 1946 között összesen 1.240.728 üzenetet továbbítottak, amely 12.105 órányi adásidot tett ki.

A háború befejeztével és a kommunista uralom egyre eroteljesebb kelet-európai térnyerésével hamar megsokszorozódtak az elnyomott népek nyelvein sugárzott musorok és a vatikáni adások újabb nyelvekkel gyarapodtak: nagyobb teljesítményu adóberendezésekre és irányhatású antennahálózatra lett szükség.

1954-ben elkezdodtek tehát az új adóközpont építési munkálatai a (Rómától mintegy 20 km-re fekvo) Santa Maria di Galeriában, amelyet XII. Piusz avatott fel 1957. október 27-én. Az Európán túli földrészek, Afrika, Latin-Amerika, Ázsia felé irányuló adások sugárzási erosségét is növelték.

1958-ban, XXIII. János megválasztásának évében új stúdiókat és irodákat rendeztek be az egykori Museum Petrianumban, hogy felkészülten álljanak a Vatikáni Rádió folyamatos fejlodésének elébe, amely 30 nyelven több mint 3.000 órányi adást szentelt a II. Vatikáni Zsinatnak.

1963-ban került sor VI. Pál megválasztására, aki 1964 januárjában megtett szentföldi zarándoklatával pápai utak sorozatát indította el. Ez új feladatot jelentett a pápát követo kiküldött rádiós tudósítók és technikusok számára.

VI. Pál eroteljesen támogatta az igényes tájékoztató és oktató jellegu musorok számának növelését. Ez okból – a Torlonia Palotában történt ideiglenes elhelyezést követoen – a rádió a Via della Conciliazione elején található Pio Palotában (Palazzo Pio) kapott új és tágas székhelyet.

VI. Pállal kezdetét vette a nagy nemzetközi utazások korszaka, amely II. János Pál pápasága idején érte el tetofokát. A Vatikáni Rádió a pápával együtt zarándokolt, s így egyre szélesebb látókörre és kiterjedt nemzetközi kapcsolatokra tett szert. 1971-ben, az intézmény alapításának 40. évfordulóján a rádió vezetoi pápai audiencián vettek részt.

1970. január 29-én Villot bíboros államtitkár felavatta a Pio Palotában a rádió új székhelyét, amely immár naponta 19-20 órában, 32 nyelven sugárzott, és 1.000 kW feletti adóberendezés-hálózattal rendelkezett. A rádióban 38 különbözo országból származó 260 munkatárs dolgozott.

1978-ban I. János Pál igen rövid pápasága után választották meg II. János Pált, aki ezt követoen rögtön látogatást tett a Pio Palotában, a Vatikáni Rádió székhelyén.

Az olaszországi és nemzetközi nagy apostoli zarándoklatok pápája volt o; az a pápa, aki a hónap minden elso szombatján élo adásban imádkozta el a rózsafüzért, lelki közösségben az egész világgal. Vele ünnepelte a rádió alapításának 60. évfordulóját, melynek alkalmából II. János Pál fölkereste a Santa Maria di Galeriában található adóközpontot.

A modern technológia által kínált új lehetoségek a musorszóró tevékenységek gyors átalakulását hozták magukkal. A rádió a hagyományos rövid- és középhullámról a 90-es években – két vatikáni földi állomással – átállt a muholdas sugárzásra, majd az internetes sugárzásra.

Egyre több, különféle jellegu és nagyságú – többségében katolikus – adóállomás közvetítheti ily módon saját nyelvén a Vatikáni Rádió musorait. Az adók száma 2005-ben meghaladta az ezret.

A musorkészítés az analóg technikáról hamarosan áttért a digitálisra, eltuntek az orsós magnetofonok, helyüket átvették a számítógépek.

A Jubileumi 2000-es év nagy hordereju eseményei, II János Pál 2005-ben bekövetkezett halála, majd azt követoen XVI. Benedek megválasztása nagy feladatot jelentettek a Vatikáni Rádió számára, mind a helyi sugárzású musorok (új, Rómában fogható rövidhullámú állomások megjelenését hozva magával), mind pedig a világegyház számára készített adások tekintetében. Ez megsokszorozta a legkülönfélébb musorszolgáltatókkal és hírügynökségekkel kialakult együttmuködési formákat.

2006. március 3-án a Pio Palotában a Vatikáni Rádió 75. születésnapját XVI. Benedek elso, történelmi látogatásával ünnepelte meg; mindmáig élénken élnek a munkatársak emlékezetében a pápa szavai, aki barátságos és szeretetteljes hangon arra buzdította a pápai adót, hogy a vallások közötti párbeszéd és a béke szolgálatában állva legyen az igazság hangja és többnyelvu kórusa.

Újabb célkituzés valósult meg 2007-ben, amikor a Santa Maria di Galeriában található adóközpont 50. évfordulóját ünnepelte Tarcisio Bertone bíboros államtitkár jelenlétében. Ugyanebben az évben a multimédia jegyében a rádió honlapján feltunt egy újdonság: a Vatikáni Televíziós Központtal (CTV) történo együttmükodésnek köszönhetoen naponta jelennek meg képes hírösszefoglalók (videonews), egyperces televíziós tudósítások, amelyek a CTV frissen felvett képanyagának segítségével beszámolnak a pápa tevékenységérol.

Az utóbbi évek a digitális musorszórási technológiák (DRM, T-DAB, T-DMB) melletti kitartó kísérletezést hozták magukkal. Információs szempontból a Vatikáni Rádió hírösszefoglalói, hírújságjai egyre szerteágazóbb csatornákon jutnak el a hallgatókhoz, köszönhetoen a hírlevelek, podcast, hang- és videó anyagok rendszeres használatának, melyek egy Web TV elofutárának tekinthetok. 2009-ben a Vatikáni Rádió – CTV páros felkerült a YouTube-ra 4 nyelven sugárzott csatornájával, míg 2010-ben a Twitterre is csatlakozott (6 csatornán). Ez az adó legutóbb megvalósított céljainak egyike.

A Vatikáni Rádió régi hagyományaihoz híven tehát szemmel tartja a technológiai haladás legfrissebb eredményeit: ezek részben ahhoz szükségesek, hogy saját hivatását a tömegkommunikáció “gyors fejlodéséhez“ igazítsa, részben pedig ahhoz, hogy “lelket leheljen” az internetbe és a digitális világba, amint arra nemrégiben XVI. Benedek emlékeztetett.

Az 1931. február 12-én született Vatikáni Rádió tehát ily módon elore tekintve ünnepelte meg 80. születésnapját: musorait 45 nyelven sugározza rendszeresen a rádión keresztül és 38 nyelven online internetes honlapján; 355 munkatársa 59 nemzetet képvisel, nagyrészük világi; napi több mint 66 órányi musoridejével évente összesen 24.117 órányi adást készít.

Frissítve 2011. február 9-én


Bemutatkozás Műsoridők Írjon a szerkesztőségnek Programkészítés a VR-ban Linkek Más nyelvek Szentszék Vatikán Pápai liturgikus szertartások
a weboldal tartalma szerzői jogi védelem alatt áll ©. webmaster / webteam / jogi feltételek / hirdetések