HONLAPVatikni Rdi
Vatikni Rdi   
más nyelvek  
„Nem a gonoszé, hanem a szereteté, az irgalmasságé, a megbocsátásé az utolsó szó” - Ferenc pápa beszéde a nagypénteki keresztúti ájtatosság végén

RealAudioMP3 A Colosseumnál megtartott hagyományos keresztúti ájtatosságot, amelyen 40 ezer hívő vett részt, a pápa rövid beszéddel zárta le:
Isten Jézus keresztjére helyezte bűneink egész súlyát: az összes igazságtalanságot, amelyet minden Káin elkövetett, Júdás és Péter árulásának keserűségét, az erőszakosok hiúságát, a hamis barátok önteltségét. Olyan súlyos volt ez a kereszt, mint a magukra hagyott személyek éjszakája, súlyos, mint szeretteink halála, súlyos, mert magába foglalja a gonosz aljasságát. Ugyanakkor egy dicsőséges kereszt, mint egy hosszú éjszaka hajnala, mert jelképezi Isten egész szeretetét, amely nagyobb a mi bűneinknél és árulásainknál.

A keresztben látjuk az ember szörnyűségét, amikor hagyja, hogy a gonosz vezesse. De látjuk Isten szeretetének végtelenségét is, aki nem bűneink  ...»


Szentszéki hírek 
„Az Anya órája” – hagyományos Mária ájtatosság Rómában, a Santa Maria Maggiore bazilikában

Április 19-én, Nagyszombaton délelőtt a római pápai bazilikában - mint már több mint 25 éve – idén is megtartották fél 11 és fél 12 között az „Anya órája” ájtatosságot. A szertartást Santos Abril y Castelló bíboros, a bazilika főpapja vezette.

Ha Nagypéntek Jézus „órája”, aki egészen a végsőkig szerette övéit, annyira, hogy feláldozta magát a kereszt oltárán, akkor Nagyszombat az „Anya órája”,  ...»A Szentatya Twitter-üzenete: felhívás a közös imára a koreai tragédia áldozataiért

"Arra kérlek benneteket, hogy csatlakozzatok hozzám az imában a koreai tragikus hajótörés áldozataiért és családjaikért."
Ezt az üzenetet küldte Ferenc pápa szombaton délelőtt fél tizenegykor a Twitter segítségével.
  ...»Keresztút a Colosseumnál
Ferenc pápa vezetésével


P. Vértesaljai László SJ fordítása

Nagypéntek Róma 2014. április 18.
Krisztus arca – az ember arca
Giancarlo Maria Bregantini,
Campobasso-Boiano érseke elmélkedései

Bevezetés

„Aki látta, az tett róla tanúságot és igaz a tanúsága. Tudja, hogy igazat mond, hogy ti is higgyetek.
Mert ez azért történt, hogy beteljesedjék az Írás: „Csontját ne törjétek!”Vagy egy másik helyen: „Föltekintenek arra, akit  ...»Velük volt Júdás is, az áruló - P. Cantalamessa prédikációja nagypénteken

A János-passió után – hagyományosan - P. Ranieo Cantalamessa kapucinus mondott beszédet: Júdás árulásának tragikus történetét elemezte, aktualizálta.

Jézus Iskarióti Júdást kezdettől fogva a tizenkét apostol közé választotta. Tehát nem született árulónak, nem volt az, amikor Jézus kiválasztotta, hanem áruló lett. Itt az emberi szabadság megrendítő drámájával állunk szemben. Miért vált árulóvá? –  ...»Nagypéntek - Urunk szenvedésének ünneplése

Nagypénteken az Egyház nem mutat be szentmisét, hanem ősi liturgiával ünnepli az Úr Jézus szenvedését és megváltó kereszthalálát. A szertartásnak három része van:

1) az igeliturgia: olvasmány Izajás könyvéből a Szenvedő Szolgáról, szentlecke a Zsidókhoz írt levélből Isten Fia engedelmességéről és a János-passió, Jézus szenvedéstörténete a János-evangéliumból ezt követik az egyetemes könyörgések.

2  ...»Hamvazószerdától nagyszombatig - Megtérés és bűnbánat - P. Szabó Ferenc SJ elmélkedése

RealAudioMP3 Hamvazószerdán a nagyböjti programot a liturgia így jelölte meg a hívők számára: „Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumnak!” Ez a Jézus nyilvános működése elején elhangzott felhívás így is fordítható: „Tartsatok bűnbánatot…!” A megtérés, metanoia az ember teljes megfordulása, odafordulása az élő Istenhez; ebben benne van a bűnbánat, hiszen a bűnös embernek bocsánatért kell esedeznie, el kell  ...»


Nagypénteken az egyház a szentföldi keresztények javára adakozik. Húsvét Jézus földjén – interjú P. Pizzaballa ferences kusztossal

A hagyománynak megfelelően Nagypénteken tartja az egyház a gyűjtést a Szentföldért: ez a szokás szorosra fűzi a szálakat a világ keresztényei és a szent helyek között. A plébániákon összegyűjtött adományokat a szentföldi kusztódiára továbbítják, amely az összeget a szent helyek fenntartására és a helyi keresztények megsegítésére fordítja.

Leonardo Sandri bíboros, a Keleti egyházak  ...»Ferenc pápa új személyi titkára egy kopt katolikus pap lett

A Szentatya új második személyi titkára Yoannis Lahzi Gaid atya a Vatikáni Államtitkárság munkatársa. Mostantól Fabián Pedacchio argentin atya a pápa első személyi titkára lesz; ezt a pozíciót eddig a máltai Alfred Xuereb prelátus töltötte be, aki korábban XVI. Benedek második személyi titkára volt. Xuereb prelátust a pápa márciusban kinevezte a Gazdasági Titkárság főtitkárává. Az új második  ...»


A római főrabbi jókívánságai Ferenc pápának Húsvét alkalmából

Róma főrabbija, Riccardo Di Segni jókívánságait fejezte ki Ferenc pápának Húsvét alkalmából, viszonozva a Szentatya üzenetét, amit a zsidó Pászka alkalmából küldött.
„Ünnepeink egybeesése ezekben a napokban felhívást jelent nemzedékünknek a közös és megosztott értékekre, elsősorban a hitben, hogy a történelemben az isteni jelenlét előmozdítja az ember megszabadulását a szorongattatástól, és  ...»Bartolomeosz pátriárka és Ferenc pápa közelgő találkozójáról

„Ma talán jobban, mint 50 évvel ezelőtt sürgős szükség van a kiengesztelődésre. Ez nagy jelentőségű és várakozásokkal teli eseménnyé teszi a Ferenc pápával való találkozást Jeruzsálemben” – nyilatkozta Bartolomeosz pátriárka a SIR olasz katolikus hírügynökségnek. Így magyarázta a május 25-én és 26-án sorra kerülő találkozó okait, amellyel megemlékeznek VI. Pál és Athenagorasz pátriárka 50 évvel  ...»RealAudioMP3 „Monsignor Roncalli egyházi gondoskodása Bulgáriában” – ezzel a címmel jelent meg a Vatikáni Könyvkiadó (LEV) új kötete, amelynek szerzője Kiril Plamen Kartaloff, fiatal bolgár történész. A szerző Angelo Giuseppe Roncalli szentszéki diplomata 1925 és 1934 közötti bulgáriai apostoli misszióját mutatja be könyvében. Kutatását lehetővé tette, hogy a Vatikáni Levéltárban konzultálhatta a XI. Piusz ...»


RealAudioMP3 Nyolcezer tekercs és lemez, magnószalag és CD anyagát digitalizálta a Vatikáni Rádió: 37 ezer fájllá alakította át a több, mint 23 ezer esemény hanganyagát tartalmazó dokumentum együttest, rajta a teljes pápai hangarchívummal.

A pápák hangja – ez a címe a digitális archívumnak, amelyet április elején mutatott be a sajtó nyilvánossága előtt P. Federico Lombardi SJ, a Vatikáni Rádió főigazgatója. ...»


RealAudioMP3 1983. január másodikán lettem tagja a Vatikáni Rádió soknemzetiségű családjának, a lengyel pápát 22 éven át szolgálhattam. A több mint két évtized során számos személyes emlékem halmozódott fel a rendkívül szeretett és hamarosan a szentek sorában tisztelt pápáról, amelyek közül most néhányat felidézek a fontossági, vagy kronológiai sorrend mellőzésével.

A szentév után 2001-ben II. János Pál ...»


Bíró László püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Családbizottságának elnöke nyilatkozott műsorunknak arról az európai konferenciáról, amelyet március 20-án és 21-én tartottak a Lateráni Pápai Egyetemen, a II. János Pál Pápai Intézetben. A főpásztor beszámol az előadásokról, felidézve a hamarosan a szentek között tisztelt pápa tanítását az igazságról, a toleranciáról, a felelős ...»


Elvinni a föld minden szegletébe a két pápa szentté avatásának eseményét: ebből a célból a Vatikáni Televíziós Központ (CTV) partnereivel, a SKY és a SONY céggel együtt indított projektet, amely lehetővé teszi, hogy HD minőségben és 3 dimenziós képekkel nézzék az eseményt a világ mintegy 20 országában.

Április 27-én emberek milliói kényelmesen az otthoni karosszékben vagy a moziban ülve léphetnek ...»


Ferenc pápa
A pápa homíliái a Szent Márta-házban
Tweet - üzenetei
A világegyház hírei 
Szíria: III. Gregoriosz Laham pátriárka húsvéti üzenete

Antióchia és az egész Kelet, Alexandria és Jeruzsálem görög melkita pátriárkája keresztény értelmiségiekből és gondolkodókból álló szíriai fórum ...»


Nincs valódi fejlődés a történelemben Isten nélkül – írja a konstantinápolyi ökumenikus pátriárka húsvéti üzenetében

„A történelem megmutatta, hogy Isten nélkül nincs igazi fejlődés. Egy közösség sem lehet valóban haladó és boldog, ha nincs szabadság. Az igazi ...»


Ferenc pápa nyitása, baráti gesztusa a zsidóság felé a mai helyzetben különösen fontos – stúdióbeszélgetés Kőbányai János íróval

RealAudioMP3 A Múlt és Jövő zsidó kulturális folyóirat főszerkesztője idén Rómában tölti a pészahi ünnepeket. A stúdióbeszélgetésre április 15-én, egy nappal a ...»


PÁPAI ÜZENETEK
›  Nagyböjt 2014. (március 5. Hamvazószerda)
›  XXIX. Ifjúsági Világnap (április 13. Virágvasárnap)
A vasárnapi evangéliumról - P. Szabó Ferenc SJ homíliavázlatai
›  A csütörtökönként elhangzó elmélkedéseket honlapunkon az egyház kategóriában lehet visszakeresni.
›  Virágvasárnapra: „Engedelmes lett a kereszthalálig”

Magyar helyi egyház


Szeretettel jelzem mindazoknak, akik jelezték részvételi szándékukat az április 27-i szentté avatás előtti magyar szentmisére, hogy a szentmisét április 26-án 18 órakor a Santo Stefano Rotondo templomban tartjuk, Isten Szolgája Mindszenty József ...»


A Római Magyar Akadémia igazgatója, Molnár Antal, a Szentszéki Magyar Nagykövetséggel közösen sok szeretettel vár mindenkit a „Splendore della carità” gyermekrajz kiállítás megnyitójára 2014. április 10-én 18.00 órakor.

Helyszín: Római Magyar ...»


A Betegápoló Irgalmasrend magyarországi priorának elmélkedése

Húsvét nem tetteink következményeként érkezik, hanem tetteink következményének ellenére. Tetteink örök következménye egyedül a kereszt. Amit az emberi gonoszság gondosan felépített, azt ...»

XXIII. János és II. János Pál
szentté avatása április 27-én 

Hétfőn délelőtt a vatikáni sajtóteremben bemutatták az április 27-i szentté avatáshoz kapcsolódó kezdeményezéseket. A tájékoztatón felszólalt Agostino Vallini bíboros, a pápa római helynöke, P. Federico Lombardi SJ, a sajtóterem igazgatója, Giulio ...»


RealAudioMP3 A világon nyolc szobra van boldog XXIII. János pápának. Az egyik a lengyelországi Wroclawban 1968 óta. S bár e szobor felállításának az eredete nem egy tiszta szándékból származott, ma már mégis a jóságos Pápa emlékét őrzi. Az 1966-ban született ...»


RealAudioMP3 Kilenc évvel ezelőtt április 2-án tért vissza az Atya házába hosszú betegség után, amellyel nagy bátorsággal és nagylelkűséggel nézett szembe. A szabad ég alatti Cenákulummá vált Szent Péter téren azon a napon Leonardo Sandri akkori ...»


RealAudioMP3 "Bízom benne, hogy a magyarok milliói egyesülnek imádságunkkal azért, hogy eredményes legyen munkátok, amellyel a küszöbönálló új évezrednek egy szép Magyarországot igyekeztek építeni. Isten áldd meg a magyart!"– ezekkel a szavakkal lépett ...»


Húsvétra és az április 27-i szentté avatásra készülve a Szentszéki Sajtóterem, a Vatikáni Rádió és a Vatikáni Televíziós Központ összefogásával média központot hoznak létre a világ minden tájáról érkező újságírók számára.

Az írott és az elektronikus ...»


Bemutatkozás Műsoridők Írjon a szerkesztőségnek Programkészítés a VR-ban Linkek Más nyelvek Szentszék Vatikán Pápai liturgikus szertartások
a weboldal tartalma szerzői jogi védelem alatt áll ©. webmaster / webteam / jogi feltételek / hirdetések