közösségi hálók:

RSS:

Vatikáni Rádió

A pápa és az egyház hangja párbeszédben a világgal

nyelv:

KIK VAGYUNK

+
Rólunk

A Vatikáni Rádió alapító okirata szerint a Szentszék rádióadója, székhelye Vatikán Városállam; a pápai küldetés szolgálatában álló komunikációs és evangelizációs eszköz. A Rádiót Guglielmo Marconi alapította és 1931. február 12-én XI. Piusz avatta fel "Radiomessaggio Qui arcano Dei" c. beszédével.

A Vatikáni Rádió elsődleges feladata, hogy szabadon, hűen és hatékonyan hirdesse a kereszténység üzenetét és összekösse a katolicizmus központját a világ különböző országaival:

  • terjesztve a római pápa hangját és tanítását;
  • információt nyújtva a Szentszék tevékenységéről;
  • információt nyújtva a Katolikus Egyház életéről és tevékenységéről szerte a világon;
  • irányt mutatva a híveknek, hogy az egyház tanításásának fényében valamint az egyházi tanítóhivatallal összhangban közelítsenek a jelen problémáihoz.

Ezen túlmenően a Vatikáni Rádió együttműködik az egyházmegyékkel és a Püspöki Konferenciákkal, segítséget nyújtva a rádiós műsorszórás terén.

A Vatikáni Rádió intézményes feladatai közé tartozik az is, hogy rögzítse, felerősítse és terjessze a Szentatya hivatalos vatikáni tevékenységeinek hanganyagát, továbbá kizárólagos joggal rendelkezik a mindenkori római pápa hangfelvételeit illető szellemi tulajdon védelmében.

P. Federico Lombardi S. I. 2005. november 5-e óta a Vatikáni Rádió főigazgatója.

+
Nemzetközi kapcsolatok

A Vatikáni Rádió aktív tagja és alapítója az EBU-nak (European Broadcasting Union – Európai Műsorsugárzók Uniója). Tagja az UAR-nak (Afrikai Műsorsugárzási Unió), a SIGNIS Katolikus Kommunikációs Világszervezetnek, a CERC-nek (Keresztény Rádiók Európai Konferenciája) és az Olasznyelvű Rádiós és Televíziós Közösségnek.

A rádiós műsorszórás terén a Vatikáni Rádió képviseli a Szentszéket – Vatikán Városállamot a Nemzetközi Távközlési Egyesületben (ITU), a Postai és Távközlési Igazgatások Európai Értekezletében (CEPT) és a Nemzetközi Telekommunikációs Műholdas Szervezetben (ITSO).

+
Musoraink

A Vatikáni Rádió világszerte 45 nyelven sugározza adásait a következo technikai eszközöknek köszönhetoen: internet (www.radiovaticana.va), muhold (Eutelsat Hot Bird 13° E [Európa], Intelsat AOR [Atlanti-óceán] – IS 801 – 328,5° E), és természetesen rádióhullámok (FM – frekvencia moduláció, középhullám és rövidhullám) segítségével. Valamennyi rádiós üzemmódnak létezik analóg és digitális változata is. A digitális musorszórás a DAB és a DAB+.

+
Vatikáni Rádió: Rádió a rádiókért (R4R)

A Vatikáni Rádió 45 nyelven sugározza musorait, tagja egy szélesköru rádióhálózatnak, amelynek adói a Foigazgatóság engedélyével 5 kontinensen átveszik a VR adásait. Mindez hagyományosan hozzátartozik ahhoz a szolgáltatáshoz és technikai segítséghez, amelyet a Vatikáni Rádió nyújt a különbözo (közszolgálati és helyi, katolikus és nem katolikus) adóknak. A VR továbbítja a pápai kihallgatások (audienciák), a vasárnapi Úrangyala-imádság, a pápai szertartások és a jelentosebb vatikáni események hangjelét (kommentárral vagy anélkül az egyes nyelveken), ugyanis intézményes feladatai közé tartozik, hogy rögzítse, felerosítse és terjessze a Szentatya nyilvános tevékenységeinek hanganyagát. A Nemzetközi Kapcsolatok Osztálya felügyeli ezeket a kapcsolatokat, amelyek többek között a külföldi tudósítók számára nyújtandó szerkesztoségi és technikai segítséget, és a legkülönbözobb mufajú (vallási, kulturális, aktuális vagy zenei) rádióprogramok nemzetközi megosztását is biztosítják.

Rádió a rádiókért ...»

kapcsolat: International Relations Office

+
Ki veszi át a Vatikáni Rádió musorait

A Vatikáni Rádió nem csak közvetlenül, hanem számos adón keresztül (2007-ben számuk 1000 körül mozgott) juttatja el programjait a világ 5 kontinensének különbözo országaiba. A Vatikáni Rádió nemzeti közszolgálati rádiókkal és néhány kereskedelmi rádióval is szerzodést kötött musorainak átvételére. Mindamellett a programokat átvevo adók nagy része katolikus vagy legalábbis keresztény. Ezek a musorszolgáltatók egyenként vagy hálózatba szervezodve látják el terjesztoi feladatukat. Nélkülözhetetlen munkájuknak köszönhetoen a Vatikáni Rádió hatékonyabb módon jut el a világ minden részére.

A Vatikáni Rádió programjait a Foigazgatósággal kötött szabályos szerzodés alapján újrasugárzó rádióadók a következo országokban találhatók:
Európa: Albánia, Ausztria, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Horvátország, Finnország, Franciaország, Németország, Olaszország, Koszovó, Lettország, Litvánia, Málta, Lengyelország, Portugália, Csehország, Románia, Oroszország, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia, Spanyolország, Ukrajna, Magyarország.
Afrika: Angola, Benin, Burkina Faso, Kamerun, Zöld-foki Köztársaság, Elefántcsontpart, Gabon, Bissau-Guinea, Kenya, Mali, Madagaszkár, Mozambik, Namíbia, Közép-afrikai Köztársaság, Kongói Demokratikus Köztársaság, Réunion, Dél-Afrikai Köztársaság, Szudán, Csád, Togo, Uganda, Zambia.
Amerika: Argentína, Bolívia, Brazília, Kanada, Chile, Kolumbia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haiti, Honduras, Mexikó, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Puerto Rico, Dominikai Köztársaság, Amerikai Egyesült Államok, Uruguay, Venezuela.
Ázsia és Óceánia: Fülöp-szigetek, Japán, Libanon, Ausztrália, Pápua-Új-Guinea, Francia Polinézia.

+
Programjaink átvétele

A Vatikáni Rádiónak a hozzá forduló musorszolgáltatók részére nyújtott szolgáltatásai elérhetok a Radio4Radios tematikus oldalon ( Radio4Radios azt jelenti: Rádió a Rádiókért ). A felsorolt szolgáltatások között elsoként említendok a Vatikáni Rádió programjainak újrajátszására irányuló szolgáltatás alább olvasható feltételei.

A Vatikáni Rádió musorainak újrajátszását a Foigazgatóság Nemzetközi Kapcsolatok Osztályának kell engedélyeznie. Az ismétlésben érdekelt musorterjesztoknek külön kérelmet kell eljuttatniuk a relint@spc.va email címre vagy a +39 06 6988 3237 faxszámra (Dr. Giacomo Ghisani, a Nemzetközi Kapcsolatok Osztály referense, tel.: +39 06 69883945). A kérelem benyújtását követoen a musorszolgáltatók kapnak egy egyszeru standard szerzodést, amelyet alá kell írniuk ahhoz, hogy hivatalossá váljék a musorátvételi megállapodás a Vatikáni Rádióval.

A Vatikáni Rádió – lévén Isten Szava és a pápa péteri küldetésének szolgálatában álló kommunikációs és evangelizációs eszköz – non profit módon muködik, törekszik arra, hogy programjait úgy bocsássa a katolikus rádiók rendelkezésére, hogy azok korlátozott anyagi lehetoségeit túlzott mértékben ne terhelje meg.

Mindazonáltal – tekintve, hogy a musorkészítés jelentos anyagi terheket ró a Szentszékre – kérheto bizonyos hozzájárulás a pápa rádiójának musorait átvevo adóktól, figyelembe véve azok anyagi lehetoségeit.

A Vatikáni Rádió musorai újrajátszásának technikai feltételei a következok: Internet "Professional services": A Vatikáni Rádió szinte minden programja elérheto on demand a "Professional Services" címszó alatt a Radio4Radios oldalról, ami külön azoknak a rádióknak készült, amelyek le kívánják tölteni és újrajátszani a Vatikáni Rádió musorait. Az itt található musorfájlok nagyon jó minoséguek, professzionális használatra készültek. Szintén a www.vaticanradio.org/R4R címen található az interneten elérheto programok listája a letöltéshez szükséges legközelebbi szerverrel egyetemben. A "Professional Services" jelszóval használható, a jelszót a musorátvételi megállapodás aláírását követoen a Vatikáni Rádió Informatikai Osztálya bocsátja rendelkezésre.

Muholdak: programjainkat a következo muholdakon keresztül sugározzuk:
Eutelsat Hot Bird 13° E [Európa], Bouquet RAI
Intelsat AOR [Atlanti-óceán] IS 801, 328,5° E
Intelsat IOR [India], IS 904, 60° E

+
Különkiadások

A napi nyelvi musorok mellett a Vatikáni Rádió közvetíti a Vatikánon belül és kívül zajló valamennyi pápai szertartást és egyéb rendkívüli vatikáni eseményeket. A különkiadásokat (vagyis azokat, amelyek nem szerepelnek a napi musortervben) más rádióadók is átvehetik ismétlés céljából.

Az érdekelt musorszolgáltatók akár éloben is közvetíthetik az események nemzetközi hangjelét, amelyhez választhatnak a rendelkezésre álló nyelvi kommentárok közül. A legfontosabb eseményeket általában angol, francia, német, olasz, portugál és spanyol (idonként arab és kínai) nyelvu kommentár kíséri. Ezeket a kommentárokat a Vatikáni Televíziós Központ képanyagát átvevo televíziós csatornák is megkapják.

A fenti események nemzetközi hangjelét és/vagy a kommentárokat a rádióadók muholdon vagy ISDN vonalon keresztül kapják meg (az ISDN egy zárt digitális telefonhálózat, amelyet a tömegkommunikációban ilyen jellegu szolgáltatásokra használnak).

Számos latin-amerikai musorszolgáltató kap a különkiadásokat is magába foglaló tájékoztatást a Vatikáni Rádiótól. Kérjük azokat, akik ezt a tájékoztatást meg kívánják kapni, juttassák el kérelmüket a relint@spc.va email-címre.

Mindazok, akik ISDN vonalon keresztül óhajtják közvetíteni a rendkívüli eseményeket, idoben juttassák el kérelmüket a relint@spc.va címre, hogy megkaphassák az ISDN híváshoz szükséges számot.

+
Technikai szolgáltatás

A Vatikáni Rádió interjúkészítés, musorfelvétel stb. céljából a katolikus rádiók rendelkezésére bocsátja stúdióit a technikai szolgáltatásokkal egyetemben. A stúdiók a Vatikáni Rádió musorkészítési igényeivel összeegyeztethetoen használhatók, komolyabb esetekben pénzösszeg ellenében.

+
A Latin-Amerikával foglalkozó iroda

A Vatikáni Rádión belül muködik egy, a rádió musorait Latin-Amerikában népszerusíto iroda, amelynek többek között az a feladata, hogy ápolja és erosítse a kapcsolatokat a pápa rádiója és a latin-amerikai katolikus rádiók között. Az iroda többféleképpen teljesíti küldetését, pl. a latin-amerikai katolikus rádiók közvetlen közremuködésével készülo "Cadena de Amistad" c. program révén, amely számos témával foglalkozik.

A Vatikáni Rádió honlapján a Radio4Radios oldalon elérheto néhány, a latin-amerikai katolikus rádióknak szánt musorfájl: ez az oldal helyettesíti azokat a CD-ket, amelyeket a Vatikáni Rádió éveken át postai úton juttatott el egyes latin-amerikai katolikus musorszolgáltatónak.

Az iroda vezetoje minden évben látogatást tesz néhány latin-amerikai országban, hogy személyesen találkozzon a katolikus rádiók és a helyi egyházak képviseloivel. Bovebb információért kérjük, forduljanak Guillermo Ortiz SJ atyához az alábbi elérhetoségeken:
Promoción America Latina - Tel. +39 06 6988 4804, Fax +39 06 6988 3237, latinoamerica@spc.va

További információért és kéréseikkel közvetlenül hozzánk is fordulhatnak. Örömmel állunk az Önök rendelkezésére!

A Vatikáni Rádió Nemzetközi Kapcsolatok Stábja

A Vatikáni Rádió Foigazgatósága

Nemzetközi Kapcsolatok Osztálya

V-00120 Vatikánváros

Tel. +39 06 698 83945

Fax +39 06 698 83237

relint@spc.va

+
A Vatikáni Rádió története

Marconi alla Radio Vaticana 19311929-ben a Lateráni egyezmény megkötésének másnapján XI. Piusz megbízta Guglielmo Marconit, hogy építsen fel egy rádióállomást az újonnan létrejött vatikáni állam területén, hogy határokon átnyúlóan, szabadon kommunikálhasson valamennyi ország katolikusaival és a világ azon régióival, ahol a totalitárius rezsimek akadályozták a Katolikus Egyház szabad muködését. A rádió vezetésére a matematikus és fizikus Giuseppe Gianfranceschi jezsuita atyát kérte fel. A létesítményt 1931. február 12-én avatta fel XI. Piusz latin nyelvu beszédével, amely élénk visszhangot váltott ki az egész világon.

Az elso kísérleti adások között szerepelt a "Scientiarum Nuncius Radiophonicus", amely beszámolt a Pápai Tudományos Akadémia tevékenységérol. Két évvel késobb került sor a rövidhullámú rádióállomás felavatására.

Pope Pius XI at Vatican  Radio1939. február 9-én meghalt XI. Piusz, és a rádió nyomon követte a konklávét, majd XII. Piusz koronázási szertartását, amelyet kilenc nyelven kommentált. Új stúdiókat és irodákat alakítottak ki a XIII. Leó kispalotában (Palazzina Leone XIII), amely 1936-ig a Vatikáni Csillagvizsgáló (Specola Vaticana) székhelye volt.

1939 szeptemberében, a második világháború kitörésekor – a cenzúra és az adás-zavarás ellenére – a rádió a szabad információáramlás értékes eszköze volt. Göbbels felesküdött az elnémítására, míg a francia ellenállás tagjai leírták az adások szövegét, és titokban terjesztették azt.

A rádió szerkesztosége jezsuita atyákból állt és 9 nyelven sugározta adásait.

1940 januárjában született meg az Információs Iroda, amely felhívásokat tett közzé eltunt civilek és katonák nyomait kutatva, és a hozzátartozók üzeneteit közvetítette a hadifoglyoknak: 1940 és 1946 között összesen 1.240.728 üzenetet továbbítottak, amely 12.105 órányi adásidot tett ki.

A háború befejeztével és a kommunista uralom egyre eroteljesebb kelet-európai térnyerésével hamar megsokszorozódtak az elnyomott népek nyelvein sugárzott musorok és a vatikáni adások újabb nyelvekkel gyarapodtak: nagyobb teljesítményu adóberendezésekre és irányhatású antennahálózatra lett szükség.

1954-ben elkezdodtek tehát az új adóközpont építési munkálatai a (Rómától mintegy 20 km-re fekvo) Santa Maria di Galeriában, amelyet XII. Piusz avatott fel 1957. október 27-én. Az Európán túli földrészek, Afrika, Latin-Amerika, Ázsia felé irányuló adások sugárzási erosségét is növelték.

1958-ban, XXIII. János megválasztásának évében új stúdiókat és irodákat rendeztek be az egykori Museum Petrianumban, hogy felkészülten álljanak a Vatikáni Rádió folyamatos fejlodésének elébe, amely 30 nyelven több mint 3.000 órányi adást szentelt a II. Vatikáni Zsinatnak.

1963-ban került sor VI. Pál megválasztására, aki 1964 januárjában megtett szentföldi zarándoklatával pápai utak sorozatát indította el. Ez új feladatot jelentett a pápát követo kiküldött rádiós tudósítók és technikusok számára.

VI. Pál eroteljesen támogatta az igényes tájékoztató és oktató jellegu musorok számának növelését. Ez okból – a Torlonia Palotában történt ideiglenes elhelyezést követoen – a rádió a Via della Conciliazione elején található Pio Palotában (Palazzo Pio) kapott új és tágas székhelyet.

VI. Pállal kezdetét vette a nagy nemzetközi utazások korszaka, amely II. János Pál pápasága idején érte el tetofokát. A Vatikáni Rádió a pápával együtt zarándokolt, s így egyre szélesebb látókörre és kiterjedt nemzetközi kapcsolatokra tett szert. 1971-ben, az intézmény alapításának 40. évfordulóján a rádió vezetoi pápai audiencián vettek részt.

1970. január 29-én Villot bíboros államtitkár felavatta a Pio Palotában a rádió új székhelyét, amely immár naponta 19-20 órában, 32 nyelven sugárzott, és 1.000 kW feletti adóberendezés-hálózattal rendelkezett. A rádióban 38 különbözo országból származó 260 munkatárs dolgozott.

1978-ban I. János Pál igen rövid pápasága után választották meg II. János Pált, aki ezt követoen rögtön látogatást tett a Pio Palotában, a Vatikáni Rádió székhelyén.

Az olaszországi és nemzetközi nagy apostoli zarándoklatok pápája volt o; az a pápa, aki a hónap minden elso szombatján élo adásban imádkozta el a rózsafüzért, lelki közösségben az egész világgal. Vele ünnepelte a rádió alapításának 60. évfordulóját, melynek alkalmából II. János Pál fölkereste a Santa Maria di Galeriában található adóközpontot.

A modern technológia által kínált új lehetoségek a musorszóró tevékenységek gyors átalakulását hozták magukkal. A rádió a hagyományos rövid- és középhullámról a 90-es években – két vatikáni földi állomással – átállt a muholdas sugárzásra, majd az internetes sugárzásra.

Egyre több, különféle jellegu és nagyságú – többségében katolikus – adóállomás közvetítheti ily módon saját nyelvén a Vatikáni Rádió musorait. Az adók száma 2005-ben meghaladta az ezret.

A musorkészítés az analóg technikáról hamarosan áttért a digitálisra, eltuntek az orsós magnetofonok, helyüket átvették a számítógépek.

A Jubileumi 2000-es év nagy hordereju eseményei, II János Pál 2005-ben bekövetkezett halála, majd azt követoen XVI. Benedek megválasztása nagy feladatot jelentettek a Vatikáni Rádió számára, mind a helyi sugárzású musorok (új, Rómában fogható rövidhullámú állomások megjelenését hozva magával), mind pedig a világegyház számára készített adások tekintetében. Ez megsokszorozta a legkülönfélébb musorszolgáltatókkal és hírügynökségekkel kialakult együttmuködési formákat.

2006. március 3-án a Pio Palotában a Vatikáni Rádió 75. születésnapját XVI. Benedek elso, történelmi látogatásával ünnepelte meg; mindmáig élénken élnek a munkatársak emlékezetében a pápa szavai, aki barátságos és szeretetteljes hangon arra buzdította a pápai adót, hogy a vallások közötti párbeszéd és a béke szolgálatában állva legyen az igazság hangja és többnyelvu kórusa.

Újabb célkituzés valósult meg 2007-ben, amikor a Santa Maria di Galeriában található adóközpont 50. évfordulóját ünnepelte Tarcisio Bertone bíboros államtitkár jelenlétében. Ugyanebben az évben a multimédia jegyében a rádió honlapján feltunt egy újdonság: a Vatikáni Televíziós Központtal (CTV) történo együttmükodésnek köszönhetoen naponta jelennek meg képes hírösszefoglalók (videonews), egyperces televíziós tudósítások, amelyek a CTV frissen felvett képanyagának segítségével beszámolnak a pápa tevékenységérol.

Az utóbbi évek a digitális musorszórási technológiák (DRM, T-DAB, T-DMB) melletti kitartó kísérletezést hozták magukkal. Információs szempontból a Vatikáni Rádió hírösszefoglalói, hírújságjai egyre szerteágazóbb csatornákon jutnak el a hallgatókhoz, köszönhetoen a hírlevelek, podcast, hang- és videó anyagok rendszeres használatának, melyek egy Web TV elofutárának tekinthetok. 2009-ben a Vatikáni Rádió – CTV páros felkerült a YouTube-ra 4 nyelven sugárzott csatornájával, míg 2010-ben a Twitterre is csatlakozott (6 csatornán). Ez az adó legutóbb megvalósított céljainak egyike.

A Vatikáni Rádió régi hagyományaihoz híven tehát szemmel tartja a technológiai haladás legfrissebb eredményeit: ezek részben ahhoz szükségesek, hogy saját hivatását a tömegkommunikáció "gyors fejlodéséhez" igazítsa, részben pedig ahhoz, hogy "lelket leheljen" az internetbe és a digitális világba, amint arra nemrégiben XVI. Benedek emlékeztetett.

Az 1931. február 12-én született Vatikáni Rádió tehát ily módon elore tekintve ünnepelte meg 80. születésnapját: musorait 45 nyelven sugározza rendszeresen a rádión keresztül és 38 nyelven online internetes honlapján; 355 munkatársa 59 nemzetet képvisel, nagyrészük világi; napi több mint 66 órányi musoridejével évente összesen 24.117 órányi adást készít.

Frissítve 2011. február 9-én