Olvasd a cikket Menj a menüre

közösségi hálók:

RSS:

Vatikáni Rádió

A pápa és az egyház hangja párbeszédben a világgal

nyelv:

Ferenc pápa \ Audiencia, Úrangyala

A kereszt a feltámadás kapuja, a remény üzenete - Ferenc pápa Úrangyala imádsága

Ferenc pápa köszönti a Szent Péter-téren összegyűlt 35 ezer hívőt

13/03/2017 09:28

A vasárnap déli Úrangyala elimádkozása előtt mondott beszédében Ferenc pápa a keresztről elmélkedett. A kereszt a remény üzenete, az értünk meghalt és feltámadt Jézus jelképe. A Mária imádság után Ferenc pápa a március 8-án Guatemalában, egy ifjúsági intézetben keletkezett tűzvész áldozataiért és hozzátartozóikért imádkozott, felemelve szavát a fiatalok ellen elkövetett erőszak, a velük való rossz bánásmód ellen.

Jézus színeváltozása az isteni dicsőség felragyogtatása

Nagyböjt második vasárnapjának evangéliumi szakasza Jézus színeváltozásáról szól (vö. Mt 17,1-9) – mondta beszédében a Szentatya. Az Úr maga mellé vett hármat az apostolok közül: Pétert, Jakabot és Jánost, felment velük egy magas hegyre, ahol egy egyedülálló jelenség következett be: Jézus arca “ragyogott, mint a nap, ruhája pedig olyan fehér lett, hogy vakított, mint a fény”. Az Úr így ragyogtatja fel saját személyében azt az isteni dicsőséget, amely a hit révén felfedezhető hithirdetésében és csodás tetteiben. Jézus színeváltozását a hegyen Mózes és Illés megjelenése kíséri, akik “beszélgettek vele”. A “fényesség”, ami ezt a rendkívüli eseményt jellemzi, jelképezi célját: a tanítványok értelmének és szívének megvilágítása, hogy határozottan megérthessék, ki az ő Mesterük. Egy villanás, amely hirtelen beragyogja Jézus misztériumát, megvilágítja egész személyét és történetét.

Jézus felkészíti tanítványait a kereszt botrányára

Jézus, már határozottan Jeruzsálem felé tartva, ahol majd el kell szenvednie a kereszt általi halált, fel akarja készíteni az övéit erre a botrányra – a kereszt botrányára– és egyidejűleg előre jelezni kívánja feltámadását, megmutatkozva, mint a Messiás, Isten Fia. Jézus felkészíti őket erre a szomorú és fájdalmas pillanatra.

Jézus másmilyen Messiásnak mutatkozott az elvárásokhoz képest, ahhoz képest, ahogy a tanítványok elképzelték a Messiást. Nem hatalmas és dicsőséges király volt, hanem alázatos és fegyvertelen szolga. Nem egy nagy vagyonnal rendelkező úr, amit az áldás jelének tartottak, hanem egy szegény ember, akinek nincs hová lehajtania a fejét. Nem egy pátriárka, számos leszármazottal, hanem egy nőtlen férfi otthon, hajlék nélkül.

Jézus a kereszt révén jut el a feltámadásra

Valóban egy feje tetejére állított isteni kinyilatkoztatás, és a legmegdöbbentőbb jele ennek a visszásságnak a kereszt. De Jézus éppen a kereszt révén jut majd el dicsőséges feltámadására, amely végleges lesz, nem olyan, mint ez a színeváltozás, amely egy pillanatig tartott.

Jézus a Tábor hegyén színeváltozásával dicsőségét akarta megmutatni a tanítványainak, nem azért, hogy megkímélje őket a kereszt általi szenvedéstől, hanem hogy megmutassa, hová vezet a kereszt. Aki Krisztussal hal meg, Krisztussal fog feltámadni. A kereszt a feltámadás kapuja. Aki Krisztussal együtt küzd, vele fog győzedelmeskedni. Ez a remény üzenete, amelyet Jézus keresztje tartalmaz. A keresztény kereszt nem egy lakberendezési tárgy, nem egy ékesség, amelyet magunkra kell vennünk.

A kereszt jelölje meg nagyböjti utunk állomásait

A keresztény kereszt utalás arra a szeretetre, amellyel Jézus feláldozta önmagát, hogy üdvözítse az emberiséget, megmentve a rossztól és a bűntől. Ebben a nagyböjti időszakban szemléljük áhítattal a keresztre feszített Jézus képmását, Jézust a kereszten: ez a keresztény hit jelképe, az értünk meghalt és feltámadt Jézus emblémája. A kereszt jelölje meg nagyböjti utunk állomásait, hogy egyre jobban megértsük a bűn súlyosságát és az áldozat értékét, amellyel a Megváltó mindnyájunkat üdvözített.

Szűz Mária jól tudta szemlélni a Jézus emberségében rejtőző dicsőségét. Ő segítsen bennünket, hogy Jézussal lehessünk a csöndes imában, hagyjuk, hogy megvilágítson bennünket jelenléte, hogy szívünkben hordozhassuk a legsötétebb éjszakákon át dicsőségének visszfényét.

A fiatalokkal szembeni erőszak seb és kiáltás, amivel szemben nem maradhatunk közömbösek

Az Úrangyala elimádkozása után Ferenc pápa a guatemalai tűzvész áldozataiért fohászkodott.  Kifejezte lelki közelségét Guatemala egész népéhez, amely gyászolja a Mennybe felvett Szűzanya nevét viselő gyermekotthonban keletkezett tűz áldozatait. Az állami intézetben március 8-án kitört tűzvészben 39 lány veszítette életét, sokan súlyosan megsebesültek. A pápa fohászkodik az Úrhoz, hogy fogadja be az áldozatok lelkét, gyógyítsa meg a sebesülteket, vigasztalja meg a gyászoló családokat és az egész nemzetet.

A Szentatya arra kérte a Szent Péter téren összegyűlt híveket, hogy vele együtt imádkozzanak minden fiatalért, fiúkért és lányokért, akik erőszak, rossz bánásmód, kizsákmányolás és háborúk áldozatai. Ez a seb egy rejtett kiáltás, amelyet mindenkinek meg kell hallania. Nem tehetünk úgy, mintha nem látnánk ezt a sebet és nem hallanánk ezt a kiáltást – mondta Ferenc pápa a vasárnap déli Úrangyala elimádkozásakor.

(vm)

13/03/2017 09:28