Olvasd a cikket Menj a menüre

közösségi hálók:

RSS:

Vatikáni Rádió

A pápa és az egyház hangja párbeszédben a világgal

nyelv:

Ferenc pápa \ Audiencia, Úrangyala

Nagyböjtben legyünk a kiengesztelődés munkásai – Ferenc pápa Úrangyala imádsága

Ferenc pápa az Apostoli Palota ablakában - ANSA

20/03/2017 09:11

Nagyböjt kiváló alkalom arra, hogy közelebb kerüljünk Jézushoz az imában, a szívtől szívig ható párbeszédben – mondta Ferenc pápa vasárnap délben, az Úrangyala elimádkozásakor. A Szentatya lelki közelségéről biztosította az árvíz sújtotta perui lakosságot, valamint Szent József ünnepe kapcsán köszöntötte az édesapákat.

Jézus az élő víz kifogyhatatlan forrása

Nagyböjt harmadik vasárnapjának evangéliumi szakasza Jézus és a szamáriai asszony közötti párbeszédről szól (vö. Jn 4,5-42). A találkozóra akkor került sor, amikor Jézus keresztülhaladt Szamárián, vagyis a Júdea és Galilea közötti térségen, amelynek lakosságát a júdeaiak megvetették: szakadároknak és eretnekeknek tartották őket. Azonban éppen ez a lakosság csatlakozik majd az elsők között az apostolok keresztény hithirdetéséhez. Miközben a tanítványok bemennek a faluba, hogy élelmet szerezzenek, Jézus egy kút mellett marad és inni kér egy asszonytól, aki a kúthoz jött vízért. Jézusnak ebből a kéréséből indul el a párbeszéd. „Hogyan? Zsidó létedre tőlem, szamáriai asszonytól kérsz inni?” – kérdezi az asszony. Jézus így válaszol: ha tudnád, hogy ki vagyok én és milyen ajándékom van számodra, te kérnél tőlem és én „élő vizet adnék neked”, amely minden szomjúságot elolt, és kifogyhatatlan forrássá válik azok szívében, akik isznak belőle.

Az igaz hit „lélekben és igazságban” való kapcsolat az Atyával

A kúthoz járni és vizet meríteni fárasztó és unalmas; jó lenne, ha rendelkezésünkre állna egy felszökellő forrás! De Jézus egy másmilyen vízről beszél. Amikor az asszony észreveszi, hogy a férfi, akivel beszél egy próféta, bizalmasan elmeséli neki életét és néhány vallással kapcsolatos kérdést tesz fel számára. Szeretetre és teljes életre vágyó szomjúságát nem oltotta ki öt férje, sőt, csalódásokat és hazugságokat kellett megtapasztalnia. Ezért az asszonyt mélyen megérinti az a nagy tisztelet, amellyel Jézus viseltetik iránta.  És amikor Jézus egyenesen az igaz hitről, mint „lélekben és igazságban” az Atya Istennel való kapcsolatról szól neki, akkor megérzi, hogy az az ember lehetne a Messiás. És Jézus - bár ezt nagyon ritkán teszi – megerősíti: „Én vagyok az, aki veled beszélek.”  Egy ilyen rendezetlen életű asszonynak megmondja, hogy ő a Messiás.

A keresztségben megkaptuk az örök életet adó víz ajándékát

Kedves testvérek – folytatta elmélkedését Ferenc pápa -, az örök életet adó víz elárasztotta szívünket keresztségünk napján; akkor Isten átalakított bennünket és eltöltött bennünket kegyelmével. Lehet azonban, hogy elfeledkeztünk erről a nagy ajándékról, vagy pusztán anyakönyvi adattá korlátozódott. Talán olyan „kutakat” keresünk, amelyek vize nem oltja szomjunkat. Amikor elfeledkezünk az igazi vízről, akkor olyan kutakat keresünk, amelyeknek nem tiszta a vize. Így ez az evangéliumi szakasz éppen nekünk szól! Nem csak a szamáriai asszonynak, hanem nekünk is. Jézus hozzánk szól, mint a szamáriai asszonyhoz.

 

Lássuk meg Jézus arcát szenvedő testvéreinkben

Természetesen mi már ismerjük Őt, de talán még nem találkoztunk vele személyesen. Tudjuk, hogy ki Jézus, de talán nem beszéltünk még Ővele és nem ismertük még fel, mint Üdvözítőnket. Ez a nagyböjti időszak jó alkalom arra, hogy közeledjünk Őhozzá, találkozzunk vele az imában egy szívtől szívig ható párbeszédben, beszéljünk vele, hallgassuk meg Őt. Jó időszak arra, hogy meglássuk arcát egy-egy szenvedő fivérünk vagy nővérünk arcában. Így megújíthatjuk magunkban a keresztség kegyelmét, olthatjuk szomjunkat Isten Szavának és Szentlelkének forrásánál; felfedezhetjük annak az örömét is, hogy a kiengesztelődés munkásai és a béke eszközei lehetünk a mindennapi életben.

Szűz Mária segítsen bennünket, hogy szüntelenül merítsünk a kegyelemből, abból a vízből, amely a sziklából, az Üdvözítő Krisztusból fakad, hogy meggyőződéssel vallhassuk meg hitünket és örömmel hirdessük az irgalmas Isten, minden jó forrása szeretetének csodálatos dolgait.

Boldog Josef Mayr-Nusser vértanú példakép a világi hívek számára

Az Úrangyala elimádkozása után Ferenc pápa lelki közelségéről biztosította Peru szeretett lakosságát, amelyet pusztító áradások sújtottak az elmúlt napokban. A Szentatya imádkozik az áldozatokért és a mentési munkálatokban résztvevőkért.

Ferenc pápa emlékeztetett rá, hogy szombaton Bolzanóban a boldogok sorába iktatták Josef Mayr-Nusser családapát, aki a Katolikus Akció vezető személyisége volt. Vértanúként halt meg, mert az evangélium iránti hűségből visszautasította, hogy csatlakozzon a nácizmushoz. Erkölcsi és spirituális nagysága példa a világi hívek, különösen az édesapák számára, akikre ezen a vasárnapon emlékezünk – mondta a pápa, hozzátéve, hogy hétfőn tartjuk Szent József liturgikus ünnepét.

Szent József ünnepe az édesapák napja

Köszöntsünk minden édesapát nagy tapssal! – mondta a pápa és szavaira a hívősereg tapsviharral válaszolt.

A római, itáliai és különböző országokból érkezett hívek között a Szentatya külön üdvözölte az angolai és litvániai neokatekumenális közösségek tagjait, valamint a Sant’Egidio közösség afrikai és latin-amerikai felelőseit.

(vm)

20/03/2017 09:11