Olvasd a cikket Menj a menüre

közösségi hálók:

RSS:

Vatikáni Rádió

A pápa és az egyház hangja párbeszédben a világgal

nyelv:

Ferenc pápa \ Szentmise, liturgia

Ferenc pápa reggeli homíliája: az igazi tanítás egyesíti, az ideológia megosztja a keresztény közösségeket

Az Úr oltáránál a húsvéti időszakban

19/05/2017 15:15

„Az apostoli kor jeruzsálemi zsinatának a módszeréhez hasonlóan az egyháznak megvan a maga tanítása, a pápák, a püspökök, a zsinatok tanítása és nekünk ezen az úton kell haladnunk, mely Jézus tanításaiból indul ki és a Szentlélek támogatásával lesz mindig nyitott és mindig szabad út, mert az igaz tanítás egyesíti, az ideológia pedig megosztja a keresztény közösségeket” – hangzott el Ferenc pápa péntek reggeli homíliájában.

Az első keresztények között is volt féltékenykedés, hatalmi harc, nyerészkedés

A Szent Márta-ház kápolnájában tartott szentmise homíliájában Ferenc pápa a napi szentleckének az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 15,22-31) vett szakaszát elemezte a 49-ben tartott jeruzsálemi zsinat döntése kapcsán. Az apostolok ebben kihirdették azt, amit a Szentlélek nevében helyesnek és szükségesnek tartottak a pogányok közül megtért keresztény testvérek számára. A pápa a mai korral való összevetés nevében megjegyezte, hogy „akkor is, az első keresztények között is volt féltékenykedés, hatalmi harc, mert néhány ravaszkodó szeretett volna pénzért hatalmat vásárolni. Tehát mindig voltak problémák, mert emberek vagyunk, bűnösök vagyunk és vannak problémák az egyházban is. Ám a bűnös mivoltunk alázatra vezet minket, az Úr közelébe, mert ő a bűnösök Megszabadítója” – mondta a pápa.

Megoldást keresni vagy problémát szítani?

A Szentlélek indíttatására születő pogány-keresztények esete kapcsán a pápa felidézte, hogy az „apostolok és a presbiterek néhányat kiválasztottak maguk közül, akiket Barnabás és Pál társaságában Antióchiába küldtek”. Két csoportja volt az említett közösségnek, melyek egymás közt erősen vitatkoztak, az egyik ezt „jó lélekkel tette”, amíg „a másik zűrzavart támasztott”. Az apostolok csoportja meg akarta vitatni a problémát, a többiek azonban problémát teremtettek, megosztást szültek és megosztották az egyházat. Azzal vádolták az apostolokat, hogy nem azt tanítják, amit Jézus mondott, de ez nem igaz! – tette hozzá a pápa.

Megegyezés a Szentlélekben

„Az apostolok vitatkoznak egymást közt, ám végül megegyezésre jutnak. Ez nem politikai megegyezés, ez a Szentlélek ösztönzése, mely őket szólásra indítja: semmi új dolog vagy elvárás! Hozzáteszik, hogy «tartózkodjanok a bálványoknak bemutatott áldozati állatok evésétől, a vér és a fojtott állat fogyasztásától és a paráznaságtól». A Lélek szabadsága teremt megegyezést, vagyis hogy a pogányok beléphetnek az egyházba a körülmetélkedés nélkül. Valójában az egyház első szinódusáról volt szó” – hangsúlyozta a pápa. „A Szentlélek és ők, a pápa a püspökökkel, mindenki együtt azzal a céllal, hogy „tisztázzák a tanítást”. Mindez folytatódott a századok során például az Efezusi zsinattal vagy a II. Vatikáni Zsinattal, mert hiszen az egyház kötelessége, hogy tisztázza a tanítást, hogy jól megértse azt, amit Jézus mondott az evangéliumokban, mint az evangéliumok Lelke”.

Az a probléma, hogy a tanítás végül ideológiává válik

„De mindig voltak olyanok, akik megbízatás nélkül szólnak és megzavarják a keresztény közösséget a beszédeikkel és felforgatják a lelkeket: „Amit az az illető mondott, az eretnekség, ezt nem szabad mondani, mert az egyház tanítása ez, és így tovább …”. Ezek nem világos dolgok fanatikus lelkű emberei, akik konkolyt vetnek, hogy megosszák a keresztény közösséget. Az itt a probléma, hogy ami az egyház tanítása, ami az evangéliumból ered, amit a Szentlélek sugall, az a tanítás végül ideológiává válik. Ez a nagy hibája ezeknek az embereknek” – hangsúlyozta a pápa.  

Az egyháznak megvan a maga tanítása, a pápák, a püspökök, a zsinatok tanítása és nekünk ezen az úton kell haladnunk     

Ezek nem voltak hívő emberek, ők ideológiát csináltak, mely bezárta a szívet az előtt, amit a Lélek mondott. A pápa ezzel szemben arra buzdított, hogy ne ijedjünk meg a tanítás ideológusainak véleményével szemben. Az egyháznak megvan a maga tanítása, a pápák, a püspökök, a zsinatok tanítása és nekünk ezen az úton kell haladnunk, mely Jézus tanításaiból indul ki és a Szentlélek támogatásával lesz mindig nyitott és mindig szabad út, mert az igaz tanítás egyesíti, az ideológia ellenben megosztja a keresztény közösségeket” – zárta Ferenc pápa péntek reggeli homíliáját.

(vl)

19/05/2017 15:15