Olvasd a cikket Menj a menüre

közösségi hálók:

RSS:

Vatikáni Rádió

A pápa és az egyház hangja párbeszédben a világgal

nyelv:

Ferenc pápa \ Audiencia, Úrangyala

„Isten mindig elsőként szeret bennünket” – Ferenc pápa Úrangyala imádsága

Ferenc pápa az Apostoli Palota ablakában - AFP

12/06/2017 09:38

„Szentháromság vasárnapján a bibliai olvasmányok hozzásegítenek ahhoz, hogy belépjünk Isten önazonosságának misztériumába” – kezdte beszédét Ferenc pápa vasárnap délben, az Úrangyala elimádkozásakor. A második olvasmány Szent Pál Korinthusiakhoz írt második leveléből vett szakasz, amelyben az Apostol a város közösségéhez intézi jókívánságait: “Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal!” (2Kor 13,13).

A keresztény közösség, korlátai ellenére, visszatükrözheti a Szentháromság szeretetközösségét

Szent Pálnak ez a - mondhatnánk - “áldása” annak a gyümölcse, hogy személyesen megtapasztalta Isten szeretetét, azt a szeretetet, amelyet a feltámadt Krisztus nyilatkoztatott ki számára. Ez a szeretet átalakította életét és arra késztette, hogy elvigye az evangéliumot a népekhez. A kegyelemnek ebből a megtapasztalásából kiindulva Pál így buzdíthatja a keresztényeket: “Örüljetek, tökéletesedjetek, buzdítsátok egymást, éljetek egyetértésben és békében” (11). A keresztény közösség emberi korlátaival együtt, a Szentháromság szeretetközösségének visszfényévé válhat, tükrözheti jóságát és szépségét. De ez – mint ahogy maga Pál tanúskodik róla – szükségszerűen Isten irgalmasságának, megbocsátásának tapasztalatán keresztül valósulhat meg.

Isten mindent teremt, megvált, megbocsát

Ez történik a zsidókkal a kivonuláskor. Amikor a nép megszegte a szövetséget, Isten megjelent Mózesnek a felhőben, hogy megújítsa a szövetséget, kinyilvánította nevét és nevének értelmét. „Az Úr elvonult előtte és ezt mondta: „Jahve, Jahve, irgalmas és könyörülő Isten, hosszantűrő, gazdag kegyelemben és hűségben” (Kiv 34,6).

Ez a név kifejezi, hogy Isten nincs távol, nem zárkózik önmagába, hanem Élet, amely közölni kívánja magát, nyitottság, Szeretet, amely kiszabadítja az embert a hűtlenségből. Isten „irgalmas”, „könyörülő” és „kegyelemben gazdag”, mert felkínálja magát, hogy pótolja hiányosságainkat, hogy megbocsássa tévedéseinket, hogy az igazságosság és az igazság útjára vezessen. Istennek ez a kinyilatkoztatása az Újszövetségben teljesedett be Krisztus szavának és üdvözítő küldetésének köszönhetően. Jézus megmutatta nekünk Isten arcát, aki Három egylényegű személy. Isten minden és csak Szeretet, egy olyan fennálló kapcsolatban, amely mindent teremt, megvált és megszentel: az Atya és a Fiú és a Szentlélek.

Az örök élet Isten végtelen szeretete

Az evangéliumi szakasz Nikodémust mutatja be, aki bár fontos helyet foglalt el kora vallási és polgári közösségében, nem hagyott fel Isten keresésével. Nem gondolta, hogy “már megérkeztem”. Most Jézusban visszhangra talált. A Názáretivel folytatott éjszakai párbeszédben Nikodémus végre megérti, hogy Isten már kereste és várta őt, Isten személyesen szereti őt. Isten mindig elsőként keres bennünket, vár reánk, elsőként szeret minket. Olyan, mint a mandulafa virágja - így mondja a próféta, “korán virágzó fa” (vö, Jer 1,11-12).

Jézus így szól: “Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy aki hisz benne, az el ne vesszen, hanem örökké éljen” (Jn 3,16). Mi ez az örök élet? – tette fel a kérdést a pápa. Az Atya mérhetetlen és ingyenes szeretete, amelyet Jézus adott a kereszten, feláldozva életét üdvösségünkért. Ez a szeretet a Szentlélek működésével új fényt árasztott a földre és minden emberi szívbe, amely befogadja őt; világosság, amely felfedi a sötét szegleteket, a keménységeket, amelyek megakadályozzák, hogy a szeretet és az irgalmasság jó gyümölcseit teremjük.

Szűz Mária segítsen bennünket, hogy egyre inkább, teljes lényünkkel belépjünk a szentháromságos Szeretetközösségbe, hogy megéljük a szeretetet, amely értelmet ad létünknek és tanúságot tegyünk róla – fejezte be az Úrangyala imádság előtt mondott elmélkedését Ferenc pápa.

Új boldoggal gazdagodott az olasz helyi egyház

Az Úrangyala elimádkozása után Ferenc pápa emlékeztetett rá, hogy szombaton az észak-olasz kikötővárosban, La Speziában a boldogok sorába iktatták Itala Mela (1904-1957) olasz szerzetesnőt, aki hit nélküli családban növekedett fel, és aki fiatal korában ateistának vallotta magát. Egy mély spirituális élmény hatására tért meg, majd belépett a bencés obláták közé. Misztikus élményeit a Szentháromsággal való kapcsolat jellemezte. Tanúságtétele legyen bátorítás napjainkban: forduljunk gyakran Istenhez, aki Atya, Fiú és Szentlélek és szívünkben lakozik.

A pápa végül köszöntötte a Rómában élő bolíviai híveket, akik ezen a vasárnapon tarották a Copacabana-i Szűzanya ünnepét.

(vm)

12/06/2017 09:38