Olvasd a cikket Menj a menüre

közösségi hálók:

RSS:

Vatikáni Rádió

A pápa és az egyház hangja párbeszédben a világgal

nyelv:

Ferenc pápa \ Audiencia, Úrangyala

Úrnapja a hit központi misztériumának ünnepe – Ferenc pápa Úrangyala imádsága

Úrnapi Angelus imádság - AP

18/06/2017 18:12

Olaszországban és sok országban ezen a vasárnapon tartjuk Krisztus Testének és Vérének ünnepét, amelynek gyakran használjuk latin nevét: Corpus Domini vagy Corpus Christi – mondta vasárnap délben, az Úrangyala elimádkozása előtti beszédében Ferenc pápa. Az egyházi közösség minden vasárnap összegyűlik az Eucharisztia, a Jézus által az Utolsó Vacsorán megalapított szentség köré. Ezen túl minden évben örömmel tartjuk meg a hit központi misztériumának szentelt ünnepet, hogy kifejezzük imádásunkat Krisztusnak, aki az üdvösség eledeleként és italaként ajándékozza nekünk önmagát.

Jézus önmagát áldozta fel, hogy a világnak élete legyen

A Szent János evangéliumából vett mai szakaszban (Jn 6,51-58) Jézus kijelenti: „Én vagyok a mennyből alászállott élő kenyér. […]A kenyér, amelyet adok, a testem a világ életéért”. Ez azt jelenti, hogy az Atya az örök élet eledeleként küldte el Jézust a világba és ezért Ő önmagát, testét áldozza majd fel. Jézus a kereszten valóban feláldozta testét és ontotta vérét. A keresztre feszített Ember Fia a valódi húsvéti Bárány, aki kivezet bennünket a bűn rabszolgaságából és támaszt nyújt az ígéret földje felé vezető utunkon. Az Eucharisztia Jézus testének szentsége, amelyet azért áldozott fel, hogy a világnak élete legyen. Aki ezzel az eledellel táplálkozik, Jézusban marad és Őérte él. Jézust magunkhoz venni annyit jelent, hogy Őbenne vagyunk és az Atya gyermekeivé leszünk a Fiúban. 

Az Oltáriszentségben Jézus önmagát kínálja fel

Az Eucharisztiában Jézus, mint ahogy az emmauszi tanítványokkal tette, mellénk áll, akik a történelemben zarándokolunk, hogy táplálja bennünk a hitet, a reményt és a szeretetet; hogy vigaszt nyújtson a megpróbáltatásokban, hogy támogasson bennünket az igazságosságért és a békéért való elkötelezettségünkben. Isten Fiának ez a szolidáris jelenléte mindenütt megtapasztalható: a városokban és a vidékeken, a világ északi és déli részén, a keresztény hagyományú országokban és azokban, ahol már megtörtént az első evangelizáció. Az Oltáriszentségben Jézus önmagát kínálja fel, mint spirituális erőt, hogy segítsen bennünket a gyakorlatban megvalósítani parancsolatát – szeressük egymást úgy, mint ahogy Ő szeretett bennünket – építsünk befogadó és mindenki szükségleteire nyitott közösségeket, különös tekintettel a legtörékenyebb, legszegényebb és leginkább szükséget szenvedő személyekre.

Az Oltáriszentséggel táplálkozva egyre inkább Krisztus misztikus Testévé válunk

Az Eucharisztikus Jézussal táplálkoznunk azt jelenti, hogy bizalommal ráhagyatkozunk és hagyjuk, hogy Ő vezessen bennünket. Azt jelenti, hogy Jézust fogadjuk be saját „énünk” helyett. Így az ingyenes szeretet, amelyet Jézustól kapunk a szentáldozásban, a Szentlélek művével táplálja szeretetünket Isten és felebarátaink iránt, akikkel mindennapi életünkben találkozunk. Krisztus Testével táplálkozva egyre konkrétabban Krisztus misztikus Testévé válunk.

Erre emlékeztet bennünket Pál apostol: „Az áldás kelyhe, amelyet megáldunk, nemde a Krisztus vérében való részesülés? S a kenyér, amelyet megtörünk, nemde a Krisztus testében való részesedés? Mi ugyanis sokan egy kenyér, egy test vagyunk, mivel mindnyájan egy kenyérből részesülünk” (1Kor 10,16-17).
Szűz Mária, aki mindig egységben volt Jézussal, az Élet Kenyerével, segítsen nekünk, hogy ismét felfedezzük az Oltáriszentség szépségét, táplálkozzunk vele hittel, hogy szeretetközösségben éljünk Istennel és testvéreinkkel.

A pápa imája a portugáliai tűzvész áldozataiért

Az Úrangyala elimádkozása után a pápa kifejezte lelki közelségét a szeretett portugál néphez, a Lisszabontól kétszáz kilométerre északkeletre fekvő Pedrógão Grande település közelében pusztító tűzvész miatt. A természeti katasztrófának számos halálos áldozata van, több sérült állapota súlyos. A Szentatya a Szent Péter téren jelenlévő hívek csöndes imáját kérte a tűzvész áldozataiért.

A fatimai kegyhelyen is minden szertartáson imádkoznak az áldozatokért és hozzátartozóikért, a sebesültekért. A Jelenések Kápolnájában a délelőtti rózsafüzért is értük imádkozták el. „Ma reggel a tűzvész miatt szenvedőkre terítjük Mária anyai palástját” – mondta P. Carlos Cabecinhas, a fatimai kegyhely rektora, aki anyagi segítségről is biztosította a kárt szenvedetteket.

A pápa emlékeztetett rá, hogy június 20-a Menekültek Nemzetközi Világnapja. Az ENSZ világnap idei témája: „A menekültekkel. Ma, jobban, mint valaha, a menekültek oldalán kell állnunk”. Ez a téma. Konkrét figyelmet kell szentelni a konfliktusok, erőszak és üldöztetés elől menekülő nőkre, férfiakra, gyermekekre.

Emlékezzünk imáinkban is mindazokra, akik életüket veszítették a tengerben vagy kimerítő szárazföldi utazások során. Fájdalommal és reménnyel teli történeteik jelentsenek alkalmat a testvéri találkozásra és egymás valódi, kölcsönös megismerésére. A személyes találkozás a menekültekkel ugyanis eloszlatja a félelmeket és az eltorzult ideológiákat, az emberségben való növekedés tényezőjévé válik, amely képes rá, hogy helyet teremtsen a nyitottság érzéseinek és hidak építésének – hangzott a pápa felhívása.

Ferenc pápa üdvözölte továbbá a Közép-afrikai Köztársaság és az ENSZ képviseletében megjelent csoport tagjait, akik ezekben a napokban tartják találkozójukat Rómában a Sant’Egidio Közösség kezdeményezésére.

A Szentatya emlékeztetett rá, hogy 2015-ben látogatta meg az afrikai országot. Annak a kívánságának adott hangot, hogy Isten segítségével és mindenki jóindulatával erősítsék meg a békefolyamatot, amely a feljődés szükséges feltétele.

A pápa bejelentette, hogy kedden felkeresi az olaszországi Bozzolo és Barbiana településeket, hogy lerója tiszteletét Milani és Mazzolari atyák sírja előtt. Bár magánlátogatásról van szó, mégis jelentős az egész olasz helyi egyház számára. A két pap üzenetére ma is szükségünk van – mondta a Szentatya, és már most megköszönte a hívek, különösen a papok imáit, amelyekkel zarándokútjára elkísérik.

Ferenc pápa emlékeztette a híveket, hogy vasárnap este a Lateráni Szent János székesegyház előtt mutat be ünnepélyes szentmisét Úrnapja alkalmából. A szertartást körmenet követi a Legszentebb Oltáriszentséggel a Santa Maria Maggiore bazilikáig. 

A Szentatya kérte a hívek részvételét, azokét is, akik csak lélekben tudnak a rádió, televízió révén csatlakozni, mint a klauzúrás közösségek, a betegek és a bebörtönzöttek.

(vm)


 

 

18/06/2017 18:12