Olvasd a cikket Menj a menüre

közösségi hálók:

RSS:

Vatikáni Rádió

A pápa és az egyház hangja párbeszédben a világgal

nyelv:

Ferenc pápa \ Utazások, látogatások

Ferenc pápa Barbianában: Milani atya hűsége az Evangéliumhoz

Ferenc pápa Lorenzo Milani atya sírjánál, Barbiana - REUTERS

21/06/2017 15:29

„Zarándok két plébános nyomában, akik ragyogó bár kényelmetlen nyomot hagytak az Úr és Isten népe szolgálatában.” Így határozta meg Ferenc pápa látogatását először Primo Mazzolari atya sírjánál Bozzolóban, majd Lorenzo Milani atya sírjánál Barbianában június 20-án, kedden. Lorenzo Milani atya védelmezte és előmozdította a szegények méltóságát.

Az olasz pap tanúságot tett arról, hogy a Krisztusnak való önátadásban találkozunk testvéreinkkel

Vissza kell adni a szót a szegényeknek, mert e nélkül nincs méltóság. A szó nyithatja meg az utat a teljes állampolgárság felé a társadalomban a munkán keresztül és az egyházhoz tartozás által a tudatos hitben.” Ferenc pápa e szavakkal rótta le kegyeletét Lorenzo Milani atya emléke előtt halálának 50. évfordulóján. Az olasz pap tanúságot tett arról, hogy a Krisztusnak való önátadásban találkozunk testvéreinkkel, akik szükséget szenvednek és őket szolgáljuk, hogy védelmezzük és előmozdítsuk emberi méltóságukat. „A ma véghez vitt gesztus válasz arra a kérésre, amelyet Don Lorenzo többször kért püspökétől, vagyis hogy ismerjék el és értsék meg hűségét az Evangéliumhoz” – hangsúlyozta Ferenc pápa. Firenze érsekei többször megtették ezt és most Róma püspöke is csatlakozott hozzájuk.

Szót adni a szegényeknek ma is értékes

Milani atya iskolája nem tért el a pap általános missziójától, hanem konkrét módját adta e küldetés beteljesítésének: „szót adni a szegényeknek ma is értékes, amikor csak a szó birtoklása által válik lehetővé, hogy különbséget tegyünk a számos és gyakran zavaros üzenetek között, amelyek ránk zúdulnak. Fejezzük ki a szívünk mélyén rejtőző érzéseket, de a testvéreink igazság iránti vágyát is. Továbbá a humanizáció iránti igényt is, amelyet minden személynek kérünk a földön, a kenyér, az otthon, a munka és a család mellett. Ezek közé tartozik a rendelkezés a szóval is, mint a szabadság és a testvériség eszköze”.

Szeressük az egyházat, tegyük ezt őszinteséggel és igazsággal, amelyek kelthetnek feszültséget

Barbianaból a pápa köszönetet mondott mindazoknak a nevelőknek, akik a fiatal nemzedéket tanítják. Nehéz küldetés, de tele van szeretettel, mert szeretet nélkül nem lehet tanítani. A pápa a jelenlevő papokhoz fordult, akik közül a legidősebbek együtt jártak szemináriumba Milani atyával. Benne minden a paplétből fakadt, amely hitében gyökerezett. „A teljességre szomjazott és Lorenzo atya azt tanítja számunkra, hogy szeressük az egyházat, tegyük ezt őszinteséggel és igazsággal, amelyek kelthetnek feszültséget, de törést vagy magára hagyást sosem” – fogalmazott Ferenc pápa.

Ismerjék meg azt a papot, aki ismeri az igazságot

„Azzal, hogy eljöttem Barbianába és imádkozom Lorenzo Milani atya sírjánál válaszolok édesanyja vágyára” – mondta a pápa. Azt kérte: „elsősorban ismerjék meg azt a papot, aki ismeri az igazságot, tiszteli az egyházat azért is, amiért ő volt az egyházban és az egyház is tisztelje őt…az az egyház, amely sok szenvedést okozott neki, de amely a papságot adta neki és a hitnek azt az erejét, amely számomra fiam legmélyebb misztériuma marad”.

Mielőtt visszaindult volna a Vatikánba, Ferenc pápa köszönetet mondott a jelenlevőknek és megáldotta őket. Kérte: imádkozzanak érte, hogy ő is példát tudjon venni a jó papról, Lorenzo Milani atyáról.

A katolikus egyház ellentmondásos alakja az ’50-es,’60-as években

Lorenzo Milani 1923-1967 között élt Firenzében. Pap, tanár, író, nevelő volt. A katolikus egyház ellentmondásos alakja az ’50-es,’60-as években. Viszonyítási pontot jelentett a társadalmi szinten aktív katolicizmus terén polgári elkötelezettsége miatt a szegények oktatásában, a lelkiismereti szabadság védelmében és tanári tapasztalatainak pedagógiai értéke alapján. Az őt követő tanítványai közül később többen elkötelezték magukat a szakszervezeti mozgalomban és a politikában.

(sv)

21/06/2017 15:29