Olvasd a cikket Menj a menüre

közösségi hálók:

RSS:

Vatikáni Rádió

A pápa és az egyház hangja párbeszédben a világgal

nyelv:

Társadalom \ Család, nevelés

Nemzetközi cserkésztábor Szlovákiában magyar részvétellel

Nemzetközi cserkésztábor Kolbásán - RV

09/08/2017 19:19

– interjú Carlo Volpéval, mosónmagyaróvári európai cserkészvezetővel

Július 17-23. között a Mosonmagyaróvár 1. FSE (Fédération du Scoutisme Européen) csapat újonnan megalakult „denevérek” örse nemzetközi táborban vett részt további 100  lengyel és szlovák cserkésszel együtt, a felvidéki Kolbásán. Megkértük a mosónmagyaróvári európai cserkészvezetőt, hogy számoljon be a nemzetközi programról és a magyar örs megalakulásáról, működésükről és az európai szervezetről. Carlo Volpe évek óta Magyarországon él magyar feleségével és három gyermekével.

A nemzetközi cserkésztábor alkalmából sajtóközleményt tettek közzé:

Néhány hónapos előkészület és fogadalmuk letétele után került sor útjukra. A fogadalomtételen jelen volt Marek Smid, a szlovák FSE elnöke, aki a szövetségi biztos: a német ajkú Martin Hafner küldöttje, hogy szemmel kísérjék az Európai Cserkészek Magyar Egyesülete újjászületésének lépéseit, valamint jelen volt Greskovits János, a magyar szövetség alapítója.

A tábor Magyarország és Szlovákia határának erdői között zajlott, 17 örs részvételével. A legkisebb csoportok a 11 és 16 év közötti „felfedezők” és „elöljárók” (azaz a cserkészlányok) voltak, akik felverték sátraikat, fával főztek, miután kizárólag fa és kötelek felhasználásával felépítették az asztalokat és a konyhát.

Az Európai Elöljárók és Cserkészek Nemzetközi Uniója  – Európai Cserkészet Szövetsége és a kánonjog 298/311 és 321/329 kánonjai szerint magán nemzetközi egyesület. Az U.I.G.S.E.-F.S.E., jogi személyiségű, a Szentszék által a Pontificium Consilium Pro Laicis del 2003 “ad experimentum” rendelettel nyert elismerést; az elismerést az Alapszabályzat végső jóváhagyásával erősítették meg 2008. augusztus 28-án.

Az Európai Elöljárók és Cserkészek Nemzetközi Uniója – Európai Cserkészet Szövetsége; melyet 1956. november 1-jén alapítottak, 19 európai nemzeti és kanadai  „Európai Elöljárók és Cserkészek” egyesületet von össze.

Az F.S.E. jelenleg Ausztriában, Belgiumban, Franciaországban, Olaszországban, Litvániában, Lettországban, Lengyelországban, Portugáliában, Romániában, Spanyolországban, Svájcban, Magyarországon, Kanadában, Oroszországban, Fehéroroszországban, Ukrajnában, Csehországban és Szlovákiában van jelen. Jelenleg az F.S.E. összesen körülbelül 60.000 fiúból és lányból áll.

Az Unió célja, hogy a hit, az ima és a cselekvés egy közösségében egyesítse az Európai Elöljárók és Cserkészek nemzeti egyesületeit. Ezek alapvető célja a fiatalok formálása Baden-Powell keresztény alapokon nyugvó hagyományos cserkészete szerint (ezek közös európai civilizációnk alapjai), illetve a katolikus cserkészet hagyománya szerint, melynek kezdetei Jacques Sevin S.J. atya, Mario di Carpegna gróf, és J. Corbisier professzor munkájához kötődnek.

A nemzeti határokon túl tekintve, az Unió valódi keresztény életközösséget szeretne létrehozni a különböző európai országok fiataljai között. Ezáltal az európai népek közösségének öntudatra ébredéséhez szándékozik hozzájárulni, kifejlesztve egy minden nemzeti értéket tömörítő egészséges kultúrát. Ezek az értékek közös örökségünk számos kifejezési formájának megtestesítői.

Az F.S.E. a Cserkészetet az Egyház apostoli tevékenysége eszközének fogja fel, ezért a Cserkész Módszert olyannak értékeli, mely autentikus férfiakat és nőket hoz létre, akik egy természetfeletti úton haladás során megvalósítják az evangéliumi értékeket a világ szolgálatában.

A 2014-es EUROJAM (a Normandiában megrendezésre került európai tábor) megnyitó szentmiséjére küldött üzenetében Ferenc pápa a következőkre hívta fel a jelenlévő 12.000 Cserkész és Elöljáró figyelmét: „Hány generáció köszönheti a cserkész világnak növekedését az életszentség útján, az erények gyakorlásában és különösen lelki nagyságukat. Arra bátorítalak titeket, hogy az élet kihívásaival a keresztény értékek megőrzésével nézzetek szembe!  

További információk: Carlo Volpe, fseovar@gmail.com

(sv)

09/08/2017 19:19