Olvasd a cikket Menj a menüre

közösségi hálók:

RSS:

Vatikáni Rádió

A pápa és az egyház hangja párbeszédben a világgal

nyelv:

Ferenc pápa \ Audiencia, Úrangyala

Szükségünk van rá, hogy minden nap növeljük hitünket – Ferenc pápa vasárnap déli Úrangyala imádsága

Tízezrek a déli Úrangyalán - ANSA

21/08/2017 10:17

Vasárnap délben, az Úrangyala elimádkozása előtt mondott beszédében Ferenc pápa a kánaáni asszonyról szóló evangéliumi szakaszhoz (Mt 15,21-28) fűzte gondolatait. Jézus és a nem zsidó, tehát idegennek számító asszony közötti találkozás a hit páratlan példáját mutatja be. Miközben Jézus Galileától északnyugatra, Tírusz és Szidón vidékére vonult vissza, egy asszony közeledett hozzá könyörögve, hogy gyógyítsa meg lányát, akit “kegyetlenül gyötör az ördög”. Az Úr látszólag kezdetben nem hallja meg ezt a fájdalmas kiáltást, olyannyira, hogy tanítványai járnak közben az asszonyért. Jézus látszólagos közömbössége nem bátortalanítja el az anyát, aki kitart könyörgésében.

A szeretet mozgatja a hitet

Az asszony belső ereje, amely lehetővé teszi, hogy leküzdjön minden akadályt, anyai szeretetében és abban a bizalomban rejlik, amelyet Jézusba helyez, aki teljesítheti kérését. „Ez a nők erejét juttatja az eszembe” – mondta Ferenc pápa. Lelki erejükkel képesek nagy dolgok elnyerésére. Sok ilyen nőt ismertünk! Azt mondhatjuk, hogy a szeretet mozgatja a hitet, a hit pedig a szeretet jutalmává válik. Lánya iránti megindító szeretete készteti arra a kánaáni asszonyt, hogy így kiáltson: „Könyörülj rajtam, Uram, Dávid fia!” Jézusba vetett kitartó hite teszi lehetővé, hogy a kezdeti elutasítást látván se veszítse el bátorságát; leborul Jézus előtt ezekkel a szavakkal: „Uram, segíts rajtam!”

A kánaáni asszony a rendíthetetlen hit példaképe

Végül, annyi állhatatosság láttán Jézus szinte elámul e pogány asszony hitén. Eleget tesz kérésének és így szól hozzá: „Asszony, nagy a hited. Legyen hát akaratod szerint”. Még abban az órában meggyógyult a leánya”. Ezt az egyszerű asszonyt Jézus a rendíthetetlen hit példájaként állítja elénk. Az asszony kitartó könyörgése, hogy Krisztus lépjen közbe, arra ösztönöz bennünket, hogy ne bátortalankodjunk el, ne essünk kétségbe, amikor az élet kemény megpróbáltatásai nehezednek ránk. Az Úr nem fordul el tőlünk látva szükségleteinket, és ha olykor úgy tűnik, hogy érzéketlen marad segítségkérésünkkel szemben, az azért van, hogy próbára tegyen bennünket és megerősítse hitünket. Ehhez az asszonyhoz hasonlóan nekünk is kitartóan és bátran tovább kell kiáltanunk: „Uram, segíts rajtam!” Ez az a bátorság, amire szükségünk van az imában – hangsúlyozta a Szentatya.

Minden nap tápláljuk hitünket, személyes imával forduljunk Jézushoz

Ez az evangéliumi epizód hozzásegít bennünket, hogy megértsük: mindnyájunknak szükségünk van arra, hogy növekedjünk a hitben és megerősítsük Jézusba helyezett bizalmunkat. Ő segíthet nekünk, hogy megtaláljuk az utat, amikor elveszítettük az iránytűt, amikor az út nem egyenes, nem sík terület, hanem nehezen járható és meredek; amikor fáradságos, hogy hűségesek maradjunk elkötelezettségeinkhez. Fontos, hogy minden nap tápláljuk hitünket Isten Szavának figyelmes meghallgatásával, a szentségek ünneplésével, a személyes imával, mintegy „kiáltással” Jézushoz: „Uram, segíts rajtam!” - valamint a karitatív szeretetnek a felebarátaink iránti konkrét tetteivel.

Bízzuk magunkat a Szentlélekre, hogy segítsen bennünket a hitben való kitartásban!

Bízzuk magunkat a Szentlélekre, hogy segítsen bennünket a hitben való kitartásban! A Lélek merészséggel árasztja el a hívők szívét; életünknek és keresztény tanúságtételünknek a meggyőzés erejét adja; arra bátorít, hogy leküzdjük az Isten iránti hitetlenkedést és a testvéreink iránti közönyt. Szűz Mária ébresszen bennünket egyre jobban tudatára annak, hogy szükségünk van az Úrra és Szentlelkére; eszközölje ki számunkra az erős hitet, amely tele van szeretettel, amely tud bátran könyörögni Istenhez.

(vm)

21/08/2017 10:17