Olvasd a cikket Menj a menüre

közösségi hálók:

RSS:

Vatikáni Rádió

A pápa és az egyház hangja párbeszédben a világgal

nyelv:

Ferenc pápa \ Találkozók, események

Ferenc pápa beszéde a fiatalokhoz: ápolt örömmel, felismert szenvedéssel, találkozáson át, megbocsátással

A Simon Bolivár tér zsúfoltan teli fiatalokkal - EPA

08/09/2017 18:36

Ferenc pápa első kolumbiai „munkanapján” csütörtökön délelőtt a hatóságok köszöntése után a fiatalokkal találkozott. Bogotában a bíborosi palota előtti téren összegyűlt mintegy 22 ezer fiatalhoz intézett lelkesítő beszédében arra buzdította őket, hogy ápolják az örömöt az életükben, törekedjenek felismerni és ezáltal enyhíteni a szenvedést, keressék egymást termékenyítő találkozásokon keresztül és a megbocsátással gyógyítsák a szíveket, fedezzék fel az ország gazdagságát és induljanak Jézus elé. 

Tanulni jöttem hozzátok

Béke legyen veletek! – kezdte beszédét a pápa bibliai jókívánsággal. Vágytam hozzátok jönni, mint a béke és a reménység zarándoka. Tanulni jöttem hozzátok, a hitetekből és a bajokkal szemben mutatott erőtökből. Mint tudjátok, a püspöknek és a papnak tanulnia kell a népétől és én azért jövök, hogy tanuljak tőletek. Ti most nehéz időket éltek, de az Úr közel van hozzátok. Ő nem válogat, nem zár ki senkit, az Úr mindenkit átölel, mert mindnyájan fontosak vagyunk a számára. Ezekben a napokban szeretném megosztani veletek a legfontosabb igazságot, hogy az Isten egy atya szeretetével szeret bennünket.     

Az Isten atyaként szeret bennünket és az alapja örömünknek          

A sok ezer zajos fiatallal szemben a pápa megjegyezte: bekötött szemmel kitaláltam volna, hogy ti fiatalok csináljátok ezt a szép összevisszaságot. Öröm veletek találkozni és kérlek benneteket, hogy tartsátok életben ezt az örömet, mert ez a fiatal szív jele, mely találkozott az Úrral. Ha ápoljátok, senki nem veheti el tőletek. A kétség idején se engedjétek elrabolni tőletek az örömet, mely mindent egyesít annak a tudatában, hogy az Úr szeretettjei vagyunk. Az Isten atyaként szeret bennünket és ez az alapja örömünknek. Krisztus szeretetének a tüze teszi túláradóvá ezt az örömet, mely képes lángra lobbantani az egész világot.      

Ne féljetek a jövőben előttetek álló feladatoktól!

Ne féljetek a jövőben előttetek álló feladatoktól! – bíztatta őket –, merjetek álmodni, nagyot és merészet, ne a nagyon is földies dolgokkal foglalkozzatok, hanem repüljetek a magasba! Ismerjétek fel mások szenvedéseit! Az egész világ önkénteseiként képesek vagytok az időtöket mások rendelkezésére bocsátani, lemondva saját kényelmetekről, önmagatokról, hagyva, hogy a legsérültebbek megindítsanak benneteket. A halál, a szenvedés, a megosztottság láttán mozduljatok meg kolumbiai testvéreitek szenvedése felé és segítsetek bennünket, időseket is, hogy ne törődjünk bele a fájdalomba és az elhagyottságba. Szükségünk van rátok, segítsetek nekünk! – kérte a pápa.             

Ne essetek a relativizmus légkörébe

A bonyolult és összetett környezetben élő fiataloknak, akik a fekete-fehérben látáshoz szoktak hozzá, a Szentatya arra mutatott rá, hogy a szürkének egy nagyon árnyalt színskálája létezik, ami viszont a relativizmus kockázatával jár, ezért arra intette őket, hogy ne essenek a relativizmus légkörébe. A megítélés, a tévedések jelzése mellett van egy szép és építő képességük, a megértés képességéé, mely ugyan nem leplezi a tévedést, de azt is látja, hogy a tévedések mögött sok ok és enyhítő körülmény húzódik meg.

Tanítsatok bennünket a találkozás kultúrájára

Ti fiatalok, nagyon könnyen tudtok egymással találkozni, elég hozzá egy jó kávé, valami innivaló, zene, műalkotás, akár egy focimeccs. Könnyedén tudtok egymással találkozni, éppen ezért vagytok képesek arra, hogy tanítsatok bennünket a találkozás kultúrájára, ami nem azt jelenti, hogy ugyanolyan módon gondolkodunk, élünk és válaszolunk. A találkozás kultúrája azt jelenti, hogy a mi megkülönböztető sajátosságainkon túl van valami olyan nagy dolog, ami egyesít minket, ami meghalad bennünket - hangsúlyozta a pápa.   

A megbocsátás képessége révén gyógyítsátok a mi szíveinket      

A fiatalságotok tesz képessé benneteket az élet egy nehéz dolgára, ez pedig a megbocsátás. Nem engeditek, hogy a mi öreg történeteink lépre csaljanak benneteket, mert mi a haragjainkhoz tapadunk. Vessétek a hátatok mögé a sértéseket, gyűlölet nélkül nézzetek előre, mert ezt várja tőletek Kolumbia jövője. Éppen a megbocsátás képessége révén tudjátok a mi szíveinket meggyógyítani. Csak fertőzzetek meg bennünket a fiatalos reménységetekkel, mert ez meggyógyítja a hitetlenkedés és kétségbeesés beteg lelkületét! Adjatok éltető levegőt, oxigént Kolumbiának, legyetek bátrak az ország értékeinek a felfedezésében!  

A gyermekek, fiatalok, felnőttek és idősek világa együtt induljon Jézus elé

Beszéde végén a pápa már nem csak a téren jelenlévő fiatalokhoz szólt, hanem mindenkihez, a gyermekek, felnőttek és idősek világához is. Arra kérte őket, hogy induljanak Jézus elé, mert éppen a vele való találkozás révén valósul meg az ország megújulása, ami által igazságosabb, szilárdabb és termékenyebb lesz.       

(vl)

 

08/09/2017 18:36