Olvasd a cikket Menj a menüre

közösségi hálók:

RSS:

Vatikáni Rádió

A pápa és az egyház hangja párbeszédben a világgal

nyelv:

Szentszék \ Szinódus

A fiatalok otthont, családot és közösséget keresnek az egyházban

Imavirrasztás a 2016-os krakkói ifjúsági világtalálkozón - OSS_ROM

19/09/2017 14:32

Amint arról már hírt adtunk, ezekben a napokban a 2018-as rendes püspöki szinódus előkészületeként nemzetközi szemináriumot tartottak Rómában, amelynek a jezsuiták legfőbb rendi központja adott otthont.

A találkozóról kiadott sajtóközleményből kiderül, hogy az öt földrész képviseletében 82 meghívott vett részt. Ebből 21 fiatal, 17 egyházi egyetemi szakértő, 15 szakértő más egyetemekről, 20 ifjúságpasztorációs és hivatásgondozó munkatárs, illetve kilencen képviselték a Szentszéket. Földrajzi megoszlásban a résztvevők közül 52 európai származású volt, 18-an érkeztek az amerikai kontinensről, heten Ázsiából, négyen Afrikából, illetve egy személy Ausztráliából. Jelentős volt a fiatalok részvétele, akik különféle földrajzi, társadalmi-kulturális, illetve vallási hátteret mondhatnak magukénak. Ők aktívan bekapcsolódtak a tanulmányi napok munkájába, bevezető és záró felszólalásaikkal megosztották élettapasztalataikat és gondolataikat. Mivel a szeminárium nyitva állt minden érdeklődő előtt, mintegy ötven vendég is jelen volt, többségükben fiatalok.

A főszerepben a fiatalok

A szeminárium programja szerint a megvitatott témák mindegyike a fiatalokhoz kapcsolódott. A fiatalok és az identitás, a fiatalok és a tervezés, az ifjúság mássághoz és a technológiához való viszonyulása, illetve a fiatalok és a transzcendens kapcsolata. Minden egyes témának egy ülést szenteltek. A délelőtti megbeszéléseket bibliai elmélkedések vezették be, majd az előadásokat vita követte, aztán nyelvi csoportokban folytatták tovább a munkát.

Az első napot szeptember 11-én Lorenzo Baldisseri bíboros, szinódusi főtitkár nyitotta meg, majd a ferences Giulio Michelini atya bibliai elmélkedése következett. Ezután öt fiatal kapta meg a szót, akik többek között háborús övezetekből érkeztek, beszéltek az értékek újra megtalálásáról, a mindennapos kihívásokról, a kötelezettségvállalásról és az élet nagy döntéseiről.

Identitás, munkakeresés, elvándorlás, politikai szerepvállalás

Az identitással kapcsolatos előadásból kiderült, hogy olyan átfogó nevelésre van szükség, ami válaszol sok fiatal iránykeresésére és kiengesztelődési vágyára.

A tervezés témakörében merült föl a munkakeresés, valamint az elvándorlás jelensége. Sok fiatal elhagyja hazáját, nemcsak azért, hogy elmeneküljön az erőszak és a háború elől, hanem hogy jobb jövőt építhessen magának, ami otthon akadályokba ütközik. A fiatalok szociális illetve politikai szerepvállalása kapcsán az előadók rámutattak, hogy mivel világszerte általános a politikában való kiábrándultság, a fiatalok inkább szolidaritási projektek mellett kötelezik el magukat szívesen.

Technológia és spiritualitás

A média technológiai fejlődése a fiatalok számára összetett antropológiai, erkölcsi és kapcsolati problémát vet föl, ugyanakkor érdekes lehetőségek nyit az evangelizálás előtt. A transzcendens is megfogja a fiatalokat, és nemcsak a spiritualitás különböző formáin keresztül, hanem az egyházon belül is, amely kész meghallgatni őket és sokszor nagyon meggyőzően mutatja be Jézus személyét.

Az egyház kész válaszolni a fiatalok elvárásaira

A négynapos tanácskozás végén mérleget vontak az elhangzottakból és irányvonalakat jelöltek meg a jövő évi szinódushoz, amelyet a fiatalok, a hit és a hivatástisztázás témájának szentelnek majd. A fiatalok levetítettek egy videót, amelyben megosztják tapasztalataikat. Ez egy mondatban összesűrítve így hangzik: egy család vagyunk, hallgassuk meg egymást és növekedjünk együtt. Ebből a szlogenből megértjük, hogy az egyházban otthonra, családra és közösségre akarnak lelni, ahol megérlelik döntéseiket az életükre vonatkozóan, és hozzájárulhatnak a közjóhoz. Ebben az egyház kész a segítségükre sietni.

Baldisseri bíboros végül mindenkinek megköszönte a munkát és megerősítette, hogy az egyház továbbra is odafigyel a fiatalokra, várja ösztönzésüket a Ferenc pápa által meghirdetett missziós megújulás jegyében.

A püspöki szinódus alatt használatos Facebook-, Twitter- és Instagram-fiókok  Synod2018 néven az ülések lezárása után is elérhetők lesznek.

(gá) 

19/09/2017 14:32