Olvasd a cikket Menj a menüre

közösségi hálók:

RSS:

Vatikáni Rádió

A pápa és az egyház hangja párbeszédben a világgal

nyelv:

Ferenc pápa \ Szentmise, liturgia

A katolikusok sokszor megbotránkoznak az irgalmasság miatt: Ferenc pápa csütörtök reggeli homíliája

Ferenc pápa a Szent Márta-házban

21/09/2017 15:18

Az ajtó, amelyen keresztül találkozhatunk Jézussal akkor nyílik meg, ha elismerjük bűnösségünket – mondta Ferenc pápa csütörtökön reggel, a Szent Márta-ház kápolnájában bemutatott szentmisén. Ma emlékezik az egyház Szent Máté megtérésére, amelynek jelenetét a híres festő, Caravaggio is megörökítette. Ez a kép különösen kedves a Szentatya előtt.

A mai evangélium (Mt 9,9-13) elbeszéli Máté meghívását, s a történet három fő eleme a találkozás, az ünnep és a botrány. Jézus meggyógyított egy bénát és találkozik Mátéval, aki a vámasztalnál ül. Behajtotta az adót Izrael népétől a rómaiak számára, ezért megvetették, hazaárulónak tartották.

A híres Caravaggio-festmény Máté meghívásáról

Jézus ránézett és azt mondta: „Kövess engem!” Ő pedig fölkelt és követte, ahogy a mai evangélium elbeszéli. Egyfelől ott van Szent Máté tekintete, egy reményvesztett tekintet: oldalt néz, egyik szemével Istenre, a másikkal a pénzre, hiszen ragaszkodott a pénzhez, ahogy azt Caravaggio megfestette, és tekintete egyben dacos is. Másfelől ott van Jézus irgalmas tekintete, aki nagy szeretettel néz rá. Megtörik a férfi ellenállása, aki a pénzt akarta: fölkel és követi őt. Ez a harc az irgalmasság és a bűn között – foglalta össze a pápa.

Jézus szeretete be tudott lépni ennek az embernek a szívébe, mert tudta, hogy bűnös, tudta, hogy senki nem szereti, hogy megvetik. És éppen a bűnösségének a tudata nyitotta meg a kaput Jézus irgalmassága előtt. Otthagy tehát mindent és elmegy. Ez a találkozás a bűnös és Jézus között.

Üdvözülésünk első feltétele az, hogy veszélyben érezzük magunkat. A gyógyulás első feltétele pedig az, hogy betegnek érezzük magunkat. És ahhoz, hogy megkapjuk ezt az irgalmas tekintetet, az első feltétel, hogy bűnösnek érezzük magunkat. Gondoljunk csak Jézus tekintetére, mely olyan szép, oly jó, annyira irgalmas. És amikor imádkozunk, mi is érezzük magunkon ezt a tekintetet; a szeretet, az irgalmasság tekintetét, amely üdvözít minket. Ne féljünk tőle! – buzdított a pápa.

Jézus mindenkire pazarolja irgalmasságát

Zakeushoz hasonlóan Máté is boldogan meghívta Jézust a házába étkezni. A második állomás tehát az ünnep. Máté meghívta barátait ugyanabból a „szakszervezetből”, a vámosokat és bűnösöket. Az asztalnál biztos kérdéseket tettek föl az Úrnak, ő pedig válaszolt nekik. Ez eszünkbe juttatja Lukács evangéliumának 15. fejezetét, ahol Jézus azt mondja: „Jobban örülnek majd a mennyben egy megtérő bűnösnek, mint száz igaznak, akik igazak maradnak” (vö. Lk 15,7). Az ünnepi lakomáról van szó, amikor az Atyával való találkozást, az irgalmasságot ünnepeljük. Jézus ugyanis mindenkire pazarolja irgalmasságát.

Hogyhogy? Így kezdődik mindig a botrány

A harmadik mozzanat pedig a botrány. A farizeusok látják, hogy a vámosok és a bűnösök egy asztalhoz ültek Jézussal, ezért így szólnak a tanítványokhoz: „Hogyhogy a mesteretek együtt eszik a vámosokkal és a bűnösökkel?” A botrány mindig ezzel a mondattal kezdődik: Hogyhogy? – jegyezte meg a pápa. Amikor ezt a mondatot halljátok, valami bűzlik, és mögötte ott jön a botrány. Lényegében a tisztátalanságról volt szó, hogy nem követték a törvényt. Jól ismerték a tanítást, tudták, hogyan járjanak Isten Országának útján, mindenkinél jobban tudták, hogy kell csinálni, de elfelejtették az első parancsot: a szeretet parancsát. Bezárkóztak tehát az áldozathozatal ketrecébe, talán azt gondolván: „Hozzunk egy áldozatot Istennek, tegyünk meg mindent, amit kell, és akkor üdvözülünk. Összefoglalva: azt hitték, hogy az üdvösség saját magukból jön, biztosak voltak önmagukban. Nem! Isten üdvözít minket, Jézus Krisztus üdvözít! – figyelmeztetett a pápa.

Ez az a hogyhogy, amit annyiszor hallottunk a katolikus hívek között, amikor az irgalmasság cselekedeteit látták. Hogyhogy? Jézus világos, nagyon világos: „Menjetek és tanuljátok meg!” És elküldte őket, hogy megtanulják, nem? Menjetek, tanuljátok meg, mi az irgalmasság. Én azt akarom, nem áldozatokat, mert én nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket”. Ha azt akarod, hogy Jézus hívjon, ismerd el bűnösségedet.

A szenteket is üldözték, ismerjük be bűnösségünket

Ferenc pápa arra buzdít tehát, hogy ismerjük el bűnös mivoltunkat, nem elvben, hanem konkrét bűnökkel kapcsolatban: sok bűnünk van mindannyiunknak. Hagyjuk, hogy Jézus vezessen minket szeretetteljes, irgalmas tekintetével. Ami pedig a botrányokat illeti, leszögezte: Nagyon sok van, a mai egyházban is. Azt mondják: nem lehet, minden világos, nem, nem… Azok bűnösök, el kell távolítani őket. Sok szentet is üldöztek vagy gyanakodtak rájuk. Gondoljunk Szent Johannára, akit máglyára küldtek, mert azt hitték, hogy boszorkány és elítélték. Egy szentet! Gondoljatok Szent Terézre, akit eretnekséggel gyanúsítottak, gondoljatok Boldog Rosminira. Irgalmasságot várok és nem áldozatot! És az ajtó, hogy találkozzunk Jézussal akkor nyílik meg, ha elismerjük, milyenek vagyunk valójában. Bűnösök. És ő jön és találkozunk. Nagyon szép találkozni Jézussal!  - zárta csütörtök reggeli homíliáját Ferenc pápa.

(gá) 

21/09/2017 15:18