Olvasd a cikket Menj a menüre

közösségi hálók:

RSS:

Vatikáni Rádió

A pápa és az egyház hangja párbeszédben a világgal

nyelv:

Ferenc pápa \ Audiencia, Úrangyala

Isten országában nincsenek munkanélküliek – Ferenc pápa vasárnap déli Úrangyala imádsága

A "fizetés" nekünk ajándékozott üdvösség - AFP

25/09/2017 09:52

A vasárnapi evangéliumi szakaszt (Mt 20,1-16) elemezve a pápa rámutatott: Jézus a szőlőmunkásokról szóló példabeszédben Isten országának két aspektusát kívánja ismertetni. Először is Isten mindenkit meg akar hívni, hogy munkálkodjon országáért; másodszor pedig végül mindenkinek ugyanazt a jutalmat akarja adni, vagyis az üdvösséget, az örök életet.

Egy szőlőskert gazdája, aki Istent képviseli, hajnalban kimegy, hogy munkásokat fogadjon fel. Megegyezik velük napi egy dénár fizetségben, ami egy igazságos bér volt. A gazda ezután még öt alkalommal kimegy, egészen késő délutánig, hogy újabb munkásokat fogadjon fel a tétlenül várakozók közül. A nap végén a gazda megparancsolja, hogy mindenkinek egy dénár fizetséget adjanak, azoknak is, akik csak néhány órát dolgoztak. Természetesen az elsőként felfogadott munkások panaszkodnak, mert ők is annyi fizetséget kapnak, mint akik kevesebbet dolgoztak. A gazda azonban emlékezteti őket, hogy annyi bért kaptak, amennyiben előzőleg vele megállapodtak. Ha pedig ő nagylelkű akar lenni a többiekkel, a munkások ne legyenek irigyek.

Az üdvösség ingyenes

Valójában a gazdának ez az „igazságtalansága” provokáció, azt a célt szolgálja, hogy a példabeszédet hallgatók egy magasabb szintre lépjenek, hiszen Jézus itt nem a munka vagy az igazságos fizetés problémájáról akar szólni, hanem Isten országáról! Az üzenet pedig ez: Isten országában nincsenek munkanélküliek, mindenki arra kapott meghívást, hogy részt vegyen benne. Végül mindenki megkapja fizetségét, amely az isteni - szerencsénkre nem emberi – igazságosságból fakad. Ez pedig az üdvösség, amelyet Jézus Krisztus nyert el számunkra halálával és feltámadásával. Ez nem egy megérdemelt, hanem egy nekünk ajándékozott üdvösség. Az üdvösség ugyanis ingyenes, tette hozzá a pápa.„Így lesznek az utolsók elsők, az elsők meg utolsók” (Mt 20,16).

Az Atya szeretete ingyenes, kegyelme határtalan

Ezzel a példabeszéddel Jézus meg akarja nyitni szívünket az Atya szeretete logikájának, amely ingyenes és nagylelkű. Hagyjuk, hogy Isten „gondolatai” és „útjai” meglepjenek és magukkal ragadjanak bennünket. Ahogy Izajás próféta emlékeztet rá, ezek nem a mi gondolataink és nem a mi útjaink (vö. Iz 55,8). Az emberi gondolatokat gyakran az önzés és a személyes nyereség hatja át, a mi szűk és kanyargós ösvényeinket nem lehet az Úr széles és egyenes útjaihoz hasonlítani. Az Úr irgalmasságot alkalmaz – ne felejtsétek ezt el, mondta nyomatékkal a pápa: az Úr irgalmasságot alkalmaz, bőkezűen megbocsát, tele van nagylelkűséggel és jósággal, amelyet mindannyiunkra kiáraszt. Mindenki számára megnyitja szeretete és kegyelme végeláthatatlan területeit, amelyek egyedül adhatják az emberi szívnek az öröm teljességét.

A mi Istenünk szeretete nem zár ki senkit sem

Jézus azt akarja, hogy szemléljük ennek a gazdának a tekintetét: azt a tekintetet, amely lát minden munkára várót és meghívja őket, hogy menjenek el szőlőjébe. Ez a tekintet tele van figyelmességgel, jóakarattal; olyan tekintet, amely hív, amely arra szólít, hogy keljünk fel, induljunk útnak, mert mindnyájunk számára az életet akarja, a teljes, elkötelezett életet, amely mentes az ürességtől és a tehetetlenségtől. Isten nem zár ki senkit sem és azt akarja, hogy mindnyájunkhoz eljusson teljessége. Ez a mi Istenünk szeretete, a mi Istenünké, aki az Atya.

Szűz Mária segítsen bennünket, hogy befogadjuk életünkbe a szeretet logikáját, amely megszabadít bennünket attól az önteltségtől, hogy megérdemeljük Isten jutalmát, valamint a másokról alkotott negatív értékítélettől.

Az Úrangyala elimádkozása után Ferenc pápa felidézte Stanley Francis Rother atya alakját, akit szombaton iktattak a boldogok közé szülővárosában, Oklahoma City-ben. A missziós szerzetest a hit iránti gyűlöletből („odium fidei”) gyilkolták meg 1981-ben Guatemalában. Mindössze 46 éves volt. A pápa méltányolta az új boldog bennszülöttek között végzett munkáját, evangelizáló művét, fáradozását a legszegényebbek emberi előmozdításáért.

„Hősies példája segítsen bennünket, hogy az evangélium bátor tanúi legyünk, kötelezzük el magunkat az emberi méltóság érdekében” – mondta a Szentatya.

(vm)

25/09/2017 09:52