Olvasd a cikket Menj a menüre

közösségi hálók:

RSS:

Vatikáni Rádió

A pápa és az egyház hangja párbeszédben a világgal

nyelv:

Ferenc pápa \ Utazások, látogatások

Ferenc pápa lelkipásztori látogatása Emilia-Romagna tartományban: A politika szolgálja a közjót

Ferenc pápa beszédet mond Cesenában - REUTERS

01/10/2017 12:45

Ferenc pápa, elfogadva Douglas Regattieri, Cesena-Sarsina püspökének meghívását, október elsején, vasárnap felkereste Cesenát, az Itália észak-keleti részén fekvő Emilia-Romagna régió települését. A látogatásra az adott okot, hogy 300 évvel ezelőtt itt született Giovanni Angelico Braschi, VI. Piusz pápa. A látogatás második állomása a tartomány székvárosa, Bologna, ahová Matteo Maria Zuppi, bolognai érsek hívta meg a Szentatyát az egyházmegyei eucharisztikus kongresszus alkalmából.

Ferenc pápa október elsején reggel 7 órakor helikopteren indult el a Vatikánból és egy órás út után érkezett meg látogatása első állomására, a csaknem 97 ezer lakosú Cesenába. Negyed kilenckor a város főterén találkozott a lakossággal. Üdvözlő beszédében a pápa utalt Cesena gazdag történelmi múltjára, felidézve a város két illusztris szülöttje, VI. Piusz és VII. Piusz pápák alakját.

Évszázadok óta ez a tér a város polgárainak találkozó helye, ahol a piacot is tartják. Megérdemli tehát nevét: a ’Nép Tere’ (Piazza del Popolo), vagy egyszerűen csak ’a Tér’, mert a népé” – mondta beszédében Ferenc pápa. Közterület, ahol a Városházán fontos döntéseket hoznak a település életét illetően, ahol gazdasági és társadalmi kezdeményezéseket indítanak el. A tér jelképes hely, ahol az egyének elvárásai szembesülnek az egész lakosság igényeivel, elvárásaival és álmaival, ahol a különböző csoportok tudomásul veszik, hogy vágyaikat összhangba kell hozni a közösség elvárásaival. A pápa hozzátette: mintegy itt gyúrják össze mindenki számára a közjót, itt dolgoznak mindenki javára. Az egyéni és közösségi érdekek összhangba hozása teremti meg a köz javát. Itt, ezen a téren megtanuljuk, hogy ha nem törekedünk kitartóan, elkötelezetten és értelmesen a közjóra, akkor az egyének sem tudják jogaikat élvezni és nem tudják megvalósítani legnemesebb vágyaikat, mert megszűnik a rendezett és civilizált élettér.  

„A tér központi szerepe tehát ezt üzeni: alapvetően fontos, hogy mindnyájan együtt dolgozzunk a közjóért. Ez az alapja a jó kormányzásnak, amely révén a város széppé, egészségessé és befogadóvá válik, amely a kezdeményezések találkozási pontjává, egy fenntartható és átfogó fejlődés hajtóművévé teszi” – fejtette ki Ferenc pápa.

Ez a tér, mint Olaszország összes tere, felhívja a figyelmet arra, hogy a közösség életének a jó politikára van szüksége; nem arra, amely egyéni ambíciókat, erőszakos frakciókat vagy érdekközpontokat szolgál ki. Oyan politikára van szükség, amely se nem szolga, se nem uralkodó gazda, hanem barát és munkatárs. Nem félénk és nem meggondolatlan, hanem felelős, tehát bátor és egyben óvatos, amely növeli a személyek fokozatos részvételét, amely egyetlen társadalmi kategóriát sem hagy az élet peremén, amely nem rabolja ki és nem szennyezi be a természeti erőforrásokat. Ezek ugyanis nem feneketlen kutak, hanem Isten által nekünk ajándékozott kincsek, amelyeket tisztelettel és értelemmel kell használnunk. Olyan politikára van szükség, amely összehangolja az egyének és csoportok jogos elvárásait, szilárdan kormányozva a város egész lakosságának érdekében”.

Ez a politika hiteles arculata és létjogosultsága: felbecsülhetetlen szolgálat az egész közösség java érdekében. Ez az oka annak, hogy az egyház társadalmi tanítása a hiteles politikát a karitatív tevékenység nemes formájának tekinti” – mondta a pápa, majd felhívást intézett a fiatalokhoz és a kevésbé fiatalokhoz: megfelelő felkészültséggel személyesen kötelezzék el magukat ezen a téren. Már kezdettől fogva tartsák szem előtt a közjó távlatát és utasítsák el a korrupció legminimálisabb formáit is.

A pápa rögtönzött szavakkal hozzátette: A korrupció szúként rágja belülről a politikai hivatást, a korrupció nem teszi lehetővé a civilizáció növekedését. A jó politikusnak is meg van a maga keresztje, mert gyakran fel kell hagynia személyes elképzeléseivel, hogy mások kezdeményezéseivel foglalkozzon. A jó politikus végül a szolgálat vértanújává válik, mert félre kell tennie saját gondolatait, de nem hagy fel velük, hanem azokat vita tárgyává teszi a többiekkel a közjó érdekében és ez nagyon szép.

Cesena főteréről a pápa azzal a felszólítással fordult a lakossághoz, hogy tartsák szem előtt a politikai cselekvés nemességét a nép nevében és érdekében. A közélet főszereplőitől várják el a következetességet, a felkészültséget, az erkölcsi egyenességet, a kezdeményező képességet, a béketűrést, a türelmet és a lélekjelenlétet napjaink kihívásaival szemben, a megvalósíthatatlan tökéletesség igénye nélkül.

Ismét rögtönzött szavakkal Ferenc pápa hozzáfűzte: „Amikor egy politikus hibát követ el, legyen elég lelkiereje ahhoz, hogy beismerje: ’tévedtem, bocsássatok meg’. Ez egy nemes tett”.

Az emberi és történelmi események, a problémák összetettsége nem teszi lehetővé, hogy mindent azonnal megoldjanak. A politikában nem működik a varázspálca. Egy egészséges realizmus tudatában van annak, hogy még a legjobb vezető osztály sem tudja egy pillanat alatt megoldani az összes kérdést – hangsúlyozta a pápa, hozzátéve, hogy hiba, amikor mások munkáját nem építő kritikával bíráljuk.

A pápa arra buzdította Cesena és egész Romagna lakóit, hogy ismét fedezzék fel földjük hagyományosan szenvedélyes politikai életének értékét. Széleskörű együttműködéssel járuljanak hozzá a köz javához.

Mindenkinek joga van, hogy hallassa szavát, de különösen hallgassák meg a fiatalokat és az időseket. Ma a politikában elérkezett az ideje annak, hogy a fiatalok és az idősek párbeszédet folytassanak egymással.

A politika ezekben az években néha úgy tűnt, mintha visszavonult volna más erők, mint a pénzügy és a média agresszivitásával és elterjedtségével szemben. Új lendületet kell adni a jó politika jogainak, függetlenségének, a közjó érdekét szolgáló sajátosságának. A pápa az egyenlőtlenség csökkentésére, a család javát szolgáló konkrét intézkedések előmozdítására buzdította a város vezetőit. Teremtsenek szilárd kereteket a jogoknak-kötelességeknek, egyensúlyozva mind a kettőt. A nép, amely egy ethosszal, erkölcsi értékrendjével és saját kultúrájával azonosítja önmagát, a jó politikától ennek az örökségnek a védelmét és harmonikus fejlődését várja el.

Imádkozzunk az Úrhoz, hogy legyenek jó politikusok, akik valóban szívükön viselik a társadalom, a nép, a szegények javát – mondta Ferenc pápa, majd az igazságosság és a béke Istene oltalmába ajánlotta Cesena társadalmi és polgári életét.

(vm)

01/10/2017 12:45