Olvasd a cikket Menj a menüre

közösségi hálók:

RSS:

Vatikáni Rádió

A pápa és az egyház hangja párbeszédben a világgal

nyelv:

Ferenc pápa \ Audiencia, Úrangyala

A kereszténység Istene soha nem áll bosszút: Ferenc pápa Úrangyala imádsága

Ferenc pápa az Apostoli Palota ablakában

09/10/2017 09:41

Vasárnap délben, az Úrangyala elimádkozásakor mondott beszédében Ferenc pápa a liturgiában elhangzó példabeszédet elemezte, amely a szőlőművesekről szólt. A Szent Péter-téren mintegy 30 ezer hívő hallgatta a Szentatya szavait.

A gazda bérbe adta nekik a szőlőt, amelyet telepített, majd „elment idegenbe” (vö. Mt 21,33-43) – olvassuk Máté evangéliumában. Így teszi próbára a szőlőművesek hűségét. Rájuk bízza a szőlőt, hogy őrizzék, gyümölcsöztessék és szolgáltassák be a termést. Amikor elérkezik a szüret ideje, a gazda elküldi szolgáit, hogy gyűjtsék be a termést. Azonban a szőlőművesek úgy viselkednek, mintha nem pusztán kezelői, hanem birtokosai lennének a szőlőnek és nem szedik be a termést. Bántalmazzák a szolgákat, sőt meg is ölik őket. A gazda türelmes irányukban: újabb szolgákat küld, még többet, mint először, de az eredmény ugyanaz. Végül, még mindig türelemmel, úgy dönt, hogy saját fiát küldi el. A szőlőművesek azonban, akik rabszolgái saját birtokló magatartásuknak, a fiút is megölik, arra számítva, hogy az övék lesz az örökség.

Isten bűneink láttán sem szegi meg soha a szavát

Ez az elbeszélés allegorikusan szemlélteti azokat a szemrehányásokat, amelyeket a próféták tettek Izrael történetére vonatkozóan. Ez a mi történetünk: arról a szövetségről szól, amelyet Isten akart kötni az emberiséggel, és minket is meghívott, hogy vegyünk részt benne. A szövetségnek ezt a történetét azonban, mint minden történetet, ami szeretetről szól, a pozitív pillanatokon túl, árulások és elutasítások is jellemzik. Hogy megértsük, hogy az Atya hogyan válaszol a szeretetével ellentétes visszautasításokra, a szövetséget felkínáló javaslatára, az evangéliumi szakasz a szőlősgazda szájába a következő kérdést adja: „Amikor majd megjön a szőlő ura, vajon mit tesz a szőlőművesekkel?” Ez a kérdés hangsúlyozza, hogy Isten csalódása az emberek gonosz viselkedésével szemben nem jelenti az utolsó szót! Ebben áll a kereszténység nagy újdonsága: egy olyan Isten, aki, bár csalódik tévedéseink és bűneink láttán, soha nem szegi meg szavát, nem áll meg és főleg soha nem áll bosszút! – hangsúlyozta Ferenc pápa.

Az Úr szőlőjének új bora: az irgalmasság

Isten nem áll bosszút! Isten szeret, nem áll bosszút, vár ránk, hogy megbocsásson nekünk, hogy átöleljen bennünket. Az „elvetett kövek” által - és Krisztus az első kő, amelyet az építők „elvetettek” – a gyengeség és a bűn helyzetei által Isten továbbra is „forgalmazza” szőleje „új borát”, vagyis az irgalmasságot; ez az Úr szőlőjének új bora: az irgalmasság. Csak egy akadálya van Isten állhatatos és gyöngéd akaratának: elbizakodottságunk és önteltségünk, amely olykor erőszakká válik! Ezekkel a magatartásokkal és azokkal szemben, ahol nem termelnek gyümölcsöt, Isten Szava továbbra is erőteljes szemrehányás és figyelmeztetés: „elveszik tőletek az Isten országát, s olyan nép kapja meg, amely megtermi gyümölcsét”.

Isten továbbra is felkínálja szeretetét az egész emberiségnek

A jó gyümölcseivel kell sürgősen válaszolnunk az Úr szavára, aki arra hív bennünket, hogy váljunk szőlőskertjévé. Ez megérteti velünk, hogy mi az új és eredeti a keresztény hitben. Nem annyira az előírások és erkölcsi normák összessége, hanem mindenekelőtt Isten javaslata, amely felkínálja szeretetét Jézus révén, és amit továbbra is felkínál az emberiségnek. Felhívás, hogy lépjünk be ebbe a szeretet-történetbe, váljunk élő és nyitott szőlőskertjévé, amely gazdag gyümölcsökben és mindenki számára reményt jelent. Egy zárt szőlőskert elhagyatottá válhat, amely vadszőlőt terem. Arra kaptunk meghívást, hogy kilépjünk a szőlőskertből és szolgáljuk testvéreinket, akik nincsenek velünk, hogy kölcsönösen felrázzuk és bátorítsuk egymást, hogy emlékezzünk rá: mindig, minden környezetben legyünk az Úr szőlőskertje, a legtávolabbi és legkedvezőtlenebb vidékeken is.

Fohászkodjunk Szűz Mária közbenjárásáért: segítsen bennünket, hogy mindenütt, különösen a társadalom perifériáin legyünk szőlőskert, amelyet az Úr telepített mindenki javára és vigyük el az Úr irgalmasságának új borát.

Az Úrangyala elimádkozása után Ferenc pápa utalt rá, hogy szombaton Milánóban a boldogok sorába iktatták Arsenio da Trigolo, világi nevén Giuseppe Migliavacca kapucinus atyát, a Vigasztaló Szűz Máriáról nevezett szerzetes kongregáció alapítóját. „Dicsérjük az Urat ezért az alázatos tanítványáért, aki a számtalan mostoha körülmény és megpróbáltatás ellenére sem vesztette soha el a reményét” – mondta a pápa. Köszöntötte a zarándokokat, főleg a családokat és a plébániai csoportokat, akik Olaszországból és a világ különböző részeiről érkeztek, mint például Ausztráliából, Franciaországból, Szlovákiából és Lengyelországból. A pápa lélekben csatlakozott a lengyel hívekhez, akik vasárnap ünnepelték a Pápa Napját.

(vm)

09/10/2017 09:41