Olvasd a cikket Menj a menüre

közösségi hálók:

RSS:

Vatikáni Rádió

A pápa és az egyház hangja párbeszédben a világgal

nyelv:

Ferenc pápa \ Találkozók, események

Mindenekelőtt biztosítani kell a személy jogát, hogy ne kényszerüljön elvándorolni – Ferenc pápa a FIUC tagjaihoz

A migrációs kényszer mögöttes okait tanulmányozzátok - EPA

04/11/2017 16:55

Szombaton délelőtt Ferenc pápa az Apostoli Palota Konzisztórium termében fogadta a Katolikus Egyetemek Nemzetközi Szövetségének (FIUC) tagjait, akik a Pápai Gergely Egyetem szervezésében november 1-től 4-ig részt vettek egy nemzetközi konferencián.

Kutatás, oktatás, társadalmi felemelkedés – a katolikus egyetemek tevékenységének három fő területe

A pápa beszédében utalt a találkozó témájára: „Menekültek és migránsok egy globalizált világban: az egyetemek felelőssége és válaszai”. A szövetség „Sciat ut serviat”, azaz „Tanulni a szolgálatért” mottóval immár csaknem egy évszázada azon fáradozik, hogy felsőfokú katolikus képzést mozdítson elő, merítve a különféle egyetemi valóságok találkozásának gazdagságából. Ennek a képzésnek egy alapvető szempontja a társadalmi felelősséggel foglalkozik, egy igazságosabb és emberibb világ építésének céljából – fejtette ki a pápa. A konferencia résztvevői a jelenlegi migráció globális és összetett valóságát tudományos, teológiai és pedagógia szempontokból vizsgálták meg, összhangban az egyház társadalmi tanításával. Arra törekedtek, hogy leküzdjék az előítéleteket és félelmeket, amelyek a migráció jelenségének hiányos ismeretéből fakadnak. A pápa elismerését fejezte ki a kongresszus résztvevőinek, majd rámutatott arra a három területre, amelyeknek szükségük van a katolikus egyetemek szakértő hozzájárulására. Ezek a kutatás, az oktatás és a társadalmi felemelkedés előmozdítása.

Kutatni kell az elutasítás okait 

A kutatás terén a katolikus egyetemek mindig arra törekedtek, hogy összhangot teremtsenek a tudományos és teológiai kutatás között, párbeszédet kezdeményezve az értelem és a hit között. Szükség van rá, hogy tovább tanulmányozzák a kényszerű migráció mögöttes okait, gyakorlati megoldásokat javasolva. Mindenekelőtt biztosítani kell a személyeknek azt a jogát, hogy ne kényszerüljenek elvándorolni. Ugyanígy fontos az is, hogy megvizsgálják azokat a negatív, olykor kirekesztő és idegengyűlölő válaszjelenségeket is, amelyeket a migránsok befogadása éleszt ősi keresztény hagyományokkal rendelkező országokban. A pápa a katolikus egyetemek tagjainak figyelmébe ajánlotta az Elvándorlók és Útonlévők Pápai Tanácsának Erga migrantes caritas Christi instrukcióját, amely leszögezi, hogy az egyház a migránsokban mindig Krisztus képmását szemléli, aki ezt mondta: „Idegen voltam és befogadtatok” (Mt 25,35). 

Szem előtt kell tartani a globális közös felelősségvállalást

Ami az oktatás területét illeti, a pápa javasolta, hogy a katolikus egyetemek segítsék elő a menekültek képzését a távoktatás szintjén is azok számára, akik gyűjtőtáborokban élnek. Az egyetemek megkönnyíthetik a migránsok és menekültek iskolai és szakmai végzettsége fokozatainak elismerését, szolgálva ezzel a migránsok és a befogadó társadalmak javát. Ahhoz, hogy megfelelő módon tudjanak válaszolni a migráció új kihívásaira, szükség van szakszerűen képzett lelkipásztori munkatársakra, akik a migránsok és menekültek ellátásáról gondoskodnak. Ez is a katolikus egyetemek egyik sürgető feladata. Fordítsanak továbbá nagy figyelmet az oktatásban a migrációs jelenség tanulmányozására az igazságosság, a globális közös felelősség, a kulturális különbözőségben megvalósuló szeretetközösség távlatában, szem előtt tartva, hogy hallgatóik közül sokan válnak majd politikai vezetőkké, vállalkozókká, a kulturális élet főszereplőivé.

Négy mérföldkő: befogadni, védelmezni, támogatni és integrálni

A társadalmi felemelkedés előmozdításában az egyetemek olyan intézmények, amelyek a kritikus gondolkodás szerepét töltik be a politikai, gazdasági és kulturális erők különféle formáival szemben. Ferenc pápa utalt arra a 20-pontos akciótervre, amelyet az Átfogó Emberi Fejlődést Szolgáló Dikasztérium Migránsok és Menekültek Részlege dolgozott ki. Ez hozzájárul ahhoz a folyamathoz, amelynek eredményeként 2018 második felében a nemzetközi közösség két Globális Egyezményt fogad el, egyrészt a migránsok, másrészt a menekültekre vonatkozóan. Az egyetemek ezen a téren is kiváltságos szerepet tölthetnek be, például a diákok vegyenek részt önkéntesként a menekültek, újonnan érkezett migránsok ellátásában, gondozásában.

A katolikus egyetemek által végzett munka – a kutatás, az oktatás és a társadalmi felemelkedés területein – biztos vonatkozási pontjait képezi az a négy mérföldkő, amely az egyház útját megjelöli korunk migrációs jelenségének kezelésében. Ezek: befogadni, védelmezni, támogatni és integrálni – idézett a pápa a Migránsok és Menekültek 2018-as világnapjára írt üzenetéből.

Végül utalt rá, hogy november 4-én ünnepeljük Borromei Szent Károly liturgikus emléknapját. A hit fényében megvilágosodott és szenvedélyes főpásztor az alázatot tette meg mottójául. Példamutató élete legyen ösztönzés a Katolikus Egyetemek Nemzetközi Szövetsége számára intellektuális és társadalmi tevékenységükben, valamint a testvériség megtapasztalásában – fejezte be beszédét Ferenc pápa, majd áldását adta elkötelezettségükre az egyetemek, a migránsok és menekültek szolgálatát illetően.

(vm)

 

04/11/2017 16:55