Olvasd a cikket Menj a menüre

közösségi hálók:

RSS:

Vatikáni Rádió

A pápa és az egyház hangja párbeszédben a világgal

nyelv:

Ferenc pápa \ Utazások, látogatások

Ferenc pápa beszéde a mianmari püspökökhöz: Gyógyítsátok a megosztottság sebeit!

Ferenc pápa a mianmari püspökökkel - ANSA

29/11/2017 15:11

Szerdai utolsó programjaként Ferenc pápa este öt órakor a ranguni érsekségen találkozott a helyi püspöki konferencia 22 tagjával. Hozzájuk intézett beszédében a következő három témát járta körül: a társadalmi sebek gyógyítása, a lelkipásztori kísérés és a prófétai küldetés.

A társadalmi feszültségek okozta sebek gyógyítása   

Krisztus megváltó kegyelmének a hirdetése Mianmarban elsőként a társadalmi megosztottság okozta sebek gyógyítását jelenti, a nemzeti egység építése céljával. Az evangélium hirdetése nemcsak a vigasztalás és megerősítés feladata, hanem az egység, a karitász és a gyógyítás szolgálata a nemzet életében. Ez az egység a sokféleségből születik és értékeli a különbözőséget a személyek között. Ezt a gyógyító szolgálatot a megbocsátás és a kiengesztelő szeretet példájával tegyétek!  – kérte a pápa a mianmari püspököktől. A helyi katolikus közösség büszke lehet az Isten és felebarát iránti szeretet prófétai tanúságtételére, mely az irgalmas szamaritánus lelkületével cselekszik és nem tesz különbséget a rászorulók között vallási vagy etnikai szempontból. E gyógyító küldetés kiemelt helye az ökumenikus párbeszéd és a vallásközi együttműködés.

Kilépni és jelen lenni a konkrét életben

A lelkipásztori kísérés jegyében a pápa a püspököknek a rendszeres plébániai látogatásokat ajánlotta, hogy a kilépő egyház lelkületével érezzék meg helyben az egyház bárány-szagát. Az első hithirdetők apostoli lelkesedésével hassák át a világi híveket és bölcsen építsék be az evangélium üzenetét a helyi kultúrába. Különleges feladat az ifjúság kísérése egészséges erkölcsi alapelvek segítségével. Nagy áldás a mianmari egyház számára a számos szeminarista és szerzetesjelölt készülete.  

Prófétai küldetés a nevelés-oktatás, a szeretetszolgálat, az emberi jogok védelmén keresztül        

Utolsó pontként az egyház prófétai küldetése a helyi egyházban a nevelés-oktatás, a szeretetszolgálat, az emberi jogok védelme és a demokratikus alapelvek támogatása révén valósul meg. Folytassa tovább az egyház a társadalomban a maga építő szerepét, hallassa a hangját a nemzeti érdekek ügyeiben, főként a minden ember személyi méltósága és joga tekintetében! – emlékeztetett a pápa. Fordítson figyelmet a teremtett világ megóvására, ami mindig járjon együtt az egészséges emberi és társadalmi ökológiával.

Ferenc pápa a püspökökkel való találkozás után az érsekségen megáldotta 16 új építendő templom alapkövét, majd röviden köszöntött 300 szeminaristát és a mianmari jezsuiták 30 fős csoportját.

A katolikus egyház Mianmarban a számok tükrében

A közel 52 milliós lakosság 1,27 százalékát kitevő 660 ezer katolikus 3 érsekség és 13 püspökség területén él, 384 plébániai közösségben. Lelkipásztori ellátásukat 888 pap látja el, de közel 400-an készülnek papi hivatásra a szemináriumokban. 1961 szerzetesnővér munkáját 3056 katekéta segíti.

(vl)     

29/11/2017 15:11