Olvasd a cikket Menj a menüre

közösségi hálók:

RSS:

Vatikáni Rádió

A pápa és az egyház hangja párbeszédben a világgal

nyelv:

Ferenc pápa \ Audiencia, Úrangyala

Ne késsünk el a szentmiséről, tanítsuk meg a gyerekeket keresztet vetni: Ferenc pápa szerdai katekézise

Ferenc pápa és a kubai cirkuszosok előadása a VI. Pál-teremben - AP

20/12/2017 14:03

A Szentatya ezen a héten – folytatva november 11-én megkezdett sorozatát - a szentmise bevezető részéről tartotta katekézisét a VI. Pál-teremben összegyűlt zarándokoknak. A gyerekeknek tanítsuk meg, hogyan kell jól keresztet vetni. Ismerjük el bűnös mivoltunkat, hogy feltámadhassunk az Úrral az új életre – buzdított a pápa.

Ne késsünk el a miséről, készítsük föl rá a szívünket

Két alapvető részből áll a szentmise: az igeliturgiából, és az eucharisztia liturgiájából, melyek szétválaszthatatlanul egy testet alkotnak. Fontos ismerni a jeleket, a különböző mozzanatokat, hogy teljességgel megéljük a szentmisét és megízleljük annak szépségét. A bevezető szertartásokkal kezdődik, az itt történő gesztusok lényege, hogy közösséggé formálja a híveket: ide tartozik a bűnbánati szertartás, a kezdőimádság, vagyis a nép imaszándéka, amely imádságként száll fel az égbe. És fontos, hogy ne késsünk el – figyelmeztet Ferenc pápa. A szentmise a keresztvetéssel kezdődik és ezekkel a bevezető szertartásokkal, mert ott kezdjük közösségként imádni Istent. Éppen ezért fontos, hogy ne késve érkezzünk, hanem inkább előtte, hogy felkészítsük szívünket erre a szertartásra, erre a közösségi ünneplésre.

Tanítsuk meg a gyerekeknek a helyes keresztvetést

A szentmise tehát szeretetbéli találkozás Krisztussal, és erről tanúskodik a pap is, aki belép, megcsókolja és tömjénnel füstöli körbe az oltárt, mely Krisztus alakja. Tehát ne egymás arcát, hanem Krisztust nézzük, aki nincs messze a közösségtől. A keresztvetés a Szentháromságot idézi, illetve megerősíti, hogy a liturgikus ima találkozás Istennel Jézus Krisztusban, aki értünk megtestesült, kereszthalált halt és dicsőségesen feltámadt. Olykor a gyerekek azonban nem tudják pontosan, hogyan kell keresztet vetni, és amit csinálnak, az nem hasonlít rá. „Kérlek benneteket, szülők, nagyszülők, tanítsátok meg a gyerekeknek már az elején, kicsi korukban, hogyan kell helyesen keresztet vetni. És magyarázzátok el nekik, hogy ez olyan, mint Jézus keresztjének az oltalmát érezni magunkon. A szentmise pedig a keresztvetéssel kezdődik”.

Liturgikus köszöntés, hangok szimfóniája

A közös hit és szándék, hogy együtt legyünk az Úrral a liturgikus köszöntésben is kifejeződik, illetve a kifejezésben: „Az Úr legyen veletek” – mire a válasz: „És a te lelkeddel”. Párbeszédben vagyunk egymással. A mise elején vagyunk és végig kell gondolnunk az egyes gesztusok és szavak jelentését. Egy olyan szimfóniába lépünk, ahol különböző hangárnyalatok szólalnak meg, beleértve a csönd idejét is, hogy így minden résztvevő együtt szólaltassa meg az akkordot, vagyis felismerjék, hogy ugyanaz a Szentlélek tölt el minket és ugyanaz a cél áll előttünk.

Ismerjük el bűnösségünket, hogy új életre támadhassunk az Úrral

Központi rész a bűnbánati szertartás, amelyben beismerjük bűneinket. Felszólítás arra, hogy valljuk magunkat bűnösnek Isten és testvéreink előtt, mint a vámszedő a templomban, ugyanis mindannyian bűnösök vagyunk. Ha az eucharisztia valóban jelenvalóvá teszi a húsvéti misztériumot, vagyis Krisztus átlépését a halálból az életbe, akkor először is föl kell ismernünk, melyek számunkra a halálos helyzetek, hogy Vele együtt feltámadhassunk az új életre. Ebből megértjük, milyen fontos a bűnbánati szertartás – és innen folytatjuk a következő katekézisben – mondta Ferenc pápa, majd ismételten arra kérte a híveket, hogy tanítsák meg gyerekeiknek, hogyan kell keresztet vetni.

Kubai cirkuszi társulat az audiencián

A Szentatya a különböző nyelvű (francia, angol, német, spanyol, portugál, arab, lengyel) köszöntésekben azt kívánta, hogy Karácsony éjjele világítsa be örömmel és békével minden ember életét, különösen azokét, akik egyedül vannak, szenvednek, vagy nincs fedél a fejük fölött. Köszönetet mondott a Kubából érkezett cirkuszi artista-csoportnak is, akik vidám előadásukkal színesebbé tették ezt a Karácsonyt megelőző általános pápai audienciát.

(gá) 

20/12/2017 14:03