Olvasd a cikket Menj a menüre

közösségi hálók:

RSS:

Vatikáni Rádió

A pápa és az egyház hangja párbeszédben a világgal

nyelv:

Ferenc pápa \ Audiencia, Úrangyala

Ferenc pápa Úrangyala imádsága: Mária és Jézus feltétlen készségével Isten terve előtt

Úrangyala karácsonyi hangulattal - AFP

24/12/2017 18:28

Gyönyörű tiszta napsütésben fürdött ádvent negyedik vasárnapján a Szent Péter tér, amikor Ferenc pápa pontban déli tizenkét órakor megjelent az Apostoli Palota dolgozószobája ablakában. A tér közepén a betlehemi jászol mellett összegyűlt római híveket és zarándokokat Mária és az őt köszöntő angyal magatartásának a különbözőségére emlékeztette, mégis azt hangsúlyozva, hogy Anyának és Fiának mennyire közös a magatartása: mindketten feltétlen készségesek Isten akaratának a betöltésére.

Az angyal ígérete és Mária válasza közötti formai ellentét

A mai vasárnapon, mely közvetlenül megelőzi a Karácsonyt, a szentmise során az Angyali Üdvözlet evangéliumát hallgatjuk (vö Lk 1,26-38) – kezdte beszédét a pápa. Ebben az evangéliumi szakaszban egy szembenállást figyelhetünk meg, mely az angyal ígérete és Mária válasza között áll fenn. Ez a szembenállás a két főszereplő által használt kifejezések méretében és tartalmában nyilvánul meg. „Az angyal ezt mondta neki: „Ne félj, Mária! Kegyelmet találtál Istennél. Gyermeket fogansz, fiút szülsz, és Jézusnak fogod elnevezni. Nagy lesz ő és a Magasságbeli Fiának fogják hívni. Az Úr Isten neki adja atyjának, Dávidnak trónját, és uralkodni fog Jákob házán örökké, s országának nem lesz vége.” – idézett a pápa a Lukács evangéliumból.       

Nem lehet elképzelni nagyobb méltóságot mint Máriáét

Ez egy hosszú kinyilatkoztatás, mely hallatlan távlatokra nyit. A gyermeket, aki Názáret alázatos leányától születik, Isten Fiának fogják hívni: nem lehet elképzelni ennél nagyobb méltóságot – emelte ki a Szentatya. Mária kérdése után, amivel ő magyarázatot kér, az angyal kinyilatkozatása még részletesebb és meglepőbb lesz. Mária válasza azonban csak egy rövid mondat, mely nem beszél dicsőségről vagy kiváltságról, hanem csupán készségességről és szolgálatról: „Íme, az Úr szolgálója vagyok, legyen nekem a te igéd szerint.” A tartalom is különbözik. Mária nem magasztalja fel magát annak a távlatában, hogy ő egyenesen a Megváltó Anyja lesz, hanem szerény marad és kinyilvánítja a saját teljes beleegyezését az Isten tervébe – emelte ki a pápa.

Az alázatos Mária tudja, hogy válaszától függ Isten tervének a megvalósulása

Ez az ellentét jelentőségteljes. Megérteti velünk, hogy Mária valóban alázatos és nem törekszik magamutogatásra. Elismeri a kicsinységét az Isten előtt és elégedett ezzel az állapotával. Egyidejűleg tudatában van annak, hogy az ő válaszától függ Isten tervének a megvalósulása, aki pedig őt arra hívta, hogy egész valójával csatlakozzon hozzá.   

Anyának és Fiának közös magatartása: feltétlen készség Isten akaratának a betöltésére    

Ebben a helyzetben Mária olyan magatartással mutatkozik be, mely tökéletesen megfelel Isten Fia magatartásának, amikor a világba jön: az Úr szolgája akar lenni, az emberiség szolgálatába akar állni, hogy megvalósítsa az Atya tervét. Mária így szól: „Íme az Úrnak szolgáló leánya”; az Isten Fia pedig a világba lépésekor így beszél: „Íme, eljövök Istenem…, hogy megtegyem az akaratodat” (Zsid 10, 7.9). Mária magatartása teljesen visszatükrözi Isten Fiának a kijelentését, aki egyúttal Mária fia is lesz. Ekképpen a Szűzanya úgy mutatkozik meg – folytatta a pápa a déli Úrangyala imádságát –,  mint aki tökéletesen együttműködik Isten tervével és a „Magnificat” énekében hirdetheti, hogy „Isten felemelte az alázatosakat” (Lk 1,52), mert alázatos és nagylelkű válaszával elnyerte a legmagasabb kegyelmet.        

Szűz Mária segítsen minket Isten terve elfogadásában          

Miközben csodálattal tekintünk Anyákra, aki Isten hívására és küldetésére így válaszolt, kérjük tőle, hogy segítsen mindnyájunkat abban, hogy őszinte alázattal és bátor nagylelkűséggel fogadjuk be az életünkbe Isten tervét – zárta a kéréssel az Úrangyala imádság előtti beszédét Ferenc pápa, majd áldást adott.        

Köszöntések és felhívás az Úrangyala után

A déli Úrangyala imádság után a pápa köszöntésekkel fordult a jelenlevőkhöz: Miközben imádkozva várjuk a Béke Fejedelmének a születését, kérjük a béke ajándékát az egész világ számára, főként azon népek részére, melyek leginkább szenvednek a jelenlegi összetűzésektől. Megújítom a felhívásomat, folytatta, különösen most Szent Karácsony alkalmával, hogy az elrabolt személyeket, papokat, szerzeteseket és világi híveket bocsássák szabadon, hogy visszatérhessenek otthonaikba.

Felhívás a Fülöp-szigeteki Mindanao lakosságát sújtó áradások  miatt  

Szeretném az imádságaimról biztosítani a Fülöp-szigeteki Mindanao lakosságát, a szigetet sújtó esőzések és áradások miatt, ami számos halálos áldozatot követelt és nagy károkat okozott. Az irgalmas Isten fogadja be az elhunytak lelkét és erősítse azokat, akik e természeti csapástól szenvednek.      

Találjatok egy kis időt arra, hogy csendben megálljatok a betlehemi jászol előtt

A Szentatya szeretettel köszöntötte a római híveket és a különféle országokból érkezett zarándokokat, családokat, a plébániai csoportokat és egyházi társulatokat. Végül ezt kérte tőlünk mindnyájunktól: Abban a pár órában, mely elválaszt bennünket Karácsonytól, találjatok egy kis időt arra, hogy csendben megálljatok a betlehemi jászol előtt, hogy szívből imádjátok az igazi Karácsony misztériumát, Jézus titkát, aki szeretettel, alázattal és gyöngédséggel közeledik hozzánk. Akkor imádkozzatok értem is – kérte a pápa, majd szép vasárnapot és áldott Karácsonyt kívánt mindenkinek.

(vl)             

 

24/12/2017 18:28