Olvasd a cikket Menj a menüre

közösségi hálók:

RSS:

Vatikáni Rádió

A pápa és az egyház hangja párbeszédben a világgal

nyelv:

Ferenc pápa \ Audiencia, Úrangyala

Az evangélium új utakat tár fel még a sebzett családok számára is – Ferenc pápa Úrangyala imádsága

Hálaadás az Úrnak az év utolsó napján - REUTERS

31/12/2017 19:09

Ezen a Karácsony napját követő első vasárnapon a názáreti Szent Családot ünnepeljük – kezdte beszédét a Szentatya. Az evangélium arra szólít bennünket, hogy elmélkedjünk Mária, József és Jézus tapasztalatáról, miközben együtt növekednek, mint család a kölcsönös szeretetben és az Istenbe vetett bizalomban. Ennek a bizalomnak a kifejezése a Mária és József által elvégzett rítus, fiuk, Jézus felajánlása Istennek. Lukács evangéliumában olvassuk: „Felvitték Jeruzsálembe, hogy bemutassák az Úrnak” (Lk 2,22), ahogy ezt a mózesi törvény megkívánta.

A szülők gyermekeik életének védelmezői, nem tulajdonosai

Jézus szülei elmennek a templomba, hogy bizonyítsák: a fiú Istenhez tartozik és ők életének védelmezői, nem pedig tulajdonosai. Ez elgondolkoztat bennünket – mondta Ferenc pápa. Minden szülő gyermeke életének őrzője, nem birtokosa, kötelességük pedig, hogy segítsék gyermekeiket a növekedésben, az érlelődésben.

Isten az élet forrása

Ez a gesztus hangsúlyozza, hogy kizárólag Isten az Ura az egyéni és családi életnek, minden Őtőle származik. Minden család arra kapott meghívást, hogy elismerje ezt az elsőbbséget, oltalmazva és nevelve gyermekeit, hogy megnyíljanak Istennek, aki az élet forrása. Ez a belső fiatalság titka, amit paradox módon az evangéliumban egy idős pár tanúsít: Simeon és Anna. Az idős Simeon, akit a Szentlélek ihlet, ezt mondja a Gyermek Jézusról: „Íme, ő sokak romlására és sokak feltámadására lesz Izraelben, jel lesz, amelynek ellene mondanak, […] hogy kiderüljenek sok szív titkos gondolatai” (34-35).

A valóban emberi élet az evangéliumi értékeken alapul

Ezek a prófétai szavak kinyilatkoztatják: Jézus azért jött el, hogy eltörölje hamis elképzelésünket Istenről és saját magunkról, hogy „ellentmondjon” az evilági bizonyosságoknak, amelyekre támaszkodni akarunk, hogy „feltámasszon” bennünket egy valóban emberi és keresztény út számára, amely az evangéliumi értékeken alapul. Nincs olyan családi helyzet, amely ki lenne zárva az újjászületésnek és feltámadásnak ebből az új útjából. Minden alkalommal, amikor a sebzett, törékeny, kudarcoktól és nehézségektől szenvedő családok visszatérnek a keresztény tapasztalat forrásához, új utak és azelőtt nem is sejtett lehetőségek tárulnak fel előttük.

A szülők Istenhez méltó életre neveljék gyermekeiket

A vasárnapi evangéliumi szakasz elbeszéli, hogy Mária és József „miután így eleget tettek az Úr törvényének, lementek galileai városukba, Názáretbe. A gyermek pedig nőtt és erősödött, bölcsesség töltötte be, és az Isten kegyelme volt rajta” (39-40). Názáretbe visszatérve Máriával és Józseffel, a gyermek növekedik és erősödik, bölcsességgel és Isten kegyelmével telve: a család nagy öröme éppen a gyermekek növekedése – fejtette ki Ferenc pápa. A cél, hogy fejlődjenek és erősödjenek, tudást szerezzenek és befogadják Isten kegyelmét, éppen úgy, mint ahogy Jézussal történt. Ő valóban egy közülünk: Isten Fia gyermekké lesz, elfogadja, hogy növekedjen és erősödjön; telve van bölcsességgel és Isten kegyelme van rajta. Mária és József mindezt örömmel figyelik meg gyermekükben; ez a küldetés, amely felé minden család irányul: megteremteni a kedvező feltételeket a gyermekek harmonikus és teljes növekedéséhez, hogy Istenhez méltó és a világ számára építő életet élhessenek. A pápa ezzel a jókívánsággal fordult minden családhoz, fohászkodva Máriához, a Család Királynőjéhez.

A pápa imája az egyiptomi kopt hívek ellen elkövetett merénylet áldozataiért

Az Úrangyala elimádkozása után Ferenc pápa kifejezte lelki közelségét az egyiptomi kopt ortodox közösség tagjainak, akiket két nappal ezelőtt két merénylet sújtott. Az egyik támadást egy templom, a másikat Kairó egy külvárosi üzlete ellen követték el. Az Úr fogadja be az elhunytak lelkét, nyújtson támaszt a sebesülteknek, a hozzátartozóknak és az egész közösségnek, valamint térítse meg az erőszakosok szívét.

Ma adjunk hálát az Úrnak az év során kapott javakért

A pápa köszöntötte a római híveket és a zarándokokat, közöttük a plébániai csoportokat, társulatokat, fiatalokat. Ne feledjük el ezen a napon megköszönni Istennek az év során kapott javakat. Mindnyájunknak jót tesz, ha időt szánunk arra, hogy végiggondoljuk, mennyi jót kaptunk ebben az évben az Úrtól. Ha megpróbáltatásokban, nehézségekben volt részünk, köszönjük meg azt is, hogy segített azoknak a pillanatoknak a leküzdésében. Ma a hálaadás napja van – mondta Ferenc pápa, majd mindenkinek szép vasárnapot és derűs év végét kívánt. Megköszönte a hívek imáit és arra kérte, továbbra is kísérjék el imáikkal.

(vm)

 

 

 

31/12/2017 19:09