Olvasd a cikket Menj a menüre

közösségi hálók:

RSS:

Vatikáni Rádió

A pápa és az egyház hangja párbeszédben a világgal

nyelv:

Ferenc pápa \ Audiencia, Úrangyala

Jézus a testek és lelkek valódi orvosa – Ferenc pápa Úrangyala imádsága

Ismét fiatalokkal együtt - REUTERS

11/02/2018 19:17

Ezeken a vasárnapokon Márk evangéliuma úgy mutatja be Jézust, mint aki meggyógyít mindenféle betegségben szenvedő embereket. Jól illeszkedik ebbe a témakörbe a Betegek Világnapja, amelyet éppen február 11-én, a Lourdes-i Boldogságos Szűz Mária emléknapján tartunk – mondta a pápa a Szent Péter téren összegyűlt híveknek. Szívünk tekintetével forduljunk a massabielle-i barlang felé és szemléljük úgy Jézust, mint a testek és a lelkek valódi orvosát, akit az Atya Isten küldött el a világba, hogy meggyógyítsa a bűntől és következményeitől megbélyegzett emberiséget.

Az Ószövetségben a leprát súlyos lelki tisztátalanságnak tekintették

A vasárnapi evangéliumi szakasz (vö. Mk 1,40-45) egy leprás beteg meggyógyítását beszéli el. Ezt a betegséget az Ószövetségben súlyos tisztátalanságnak tekintették, a leprást elkülönítették a közösségtől, egyedül kellett élnie. A leprások helyzete valóban gyötrelmes volt, mert a kor gondolkodása szerint tisztátalanok voltak nemcsak az emberek, hanem Isten előtt is. Ezért az evangéliumi szakasz leprása ezekkel a szavakkal könyörög Jézushoz: „Ha akarod, meg tudsz tisztítani”.

Jézus a mózesi törvény tiltása ellenére megérinti és így meggyógyítja a leprást

Jézus ezt hallván, szánalmat érez iránta (vö. 41). Nagyon fontos, hogy figyelmet szenteljünk Jézusnak erre a belső reakciójára, mint ahogy ezt tettük az Irgalmasság Jubileumi évében. Nem értjük meg Krisztus művét, nem értjük meg magát Krisztust, ha nem lépünk be együttérzéssel és irgalmassággal teli szívébe. Ez készteti őt arra, hogy kinyújtsa kezét a leprás beteg felé, megérintse és így szóljon: „Akarom, tisztulj meg!”. A legmegdöbbentőbb tény az, hogy Jézus megérinti a leprást, mert ezt a mózesi törvény szigorúan tiltotta. Azt tartották, hogy aki megérintett egy leprást, az maga is megfertőződött lelkében, vagyis tisztátalan lett. Ebben az esetben azonban nem a leprás hat Jézusra, hogy megfertőzze, hanem Jézus hat a leprásra, hogy megtisztítsa. Jézusnak nem pusztán együttérzését és irgalmasságát csodáljuk ebben a gyógyításban, hanem merészségét is. Nem aggódik sem a fertőzéstől, sem az előírásoktól, hanem pusztán az az akarat indíttatja, hogy megszabadítsa azt az embert az elnyomó átoktól.

Nem a betegség, hanem a bűn tesz tisztátalanná bennünket

Egyetlen betegség sem okoz tisztátalanságot: a betegség minden bizonnyal kihat az egész személyre, de semmilyen módon sem kezdi ki vagy akadályozza az Istennel való kapcsolatát. Sőt, egy beteg személy még jobban egyesülhet Istennel. Ezzel szemben a bűn az, amely valóban tisztátalanná tesz bennünket. Az önzés, a gőg, a korrupció – ezek a szív betegségei, amelyektől meg kell tisztulnunk, Jézushoz fordulva, mint a leprás: „Ha akarod, meg tudsz tisztítani!”.

Kérjük Jézust, hogy tisztítson meg bűneinktől

A pápa ekkor egy perc csöndet kért a Szent Péter téren megjelent hívektől, így buzdítva őket: „Mindnyájan, ti is és én – gondoljunk szívünkre, nézzünk magunkba és vegyük észre saját tisztátalanságainkat, saját bűneinket. Mindnyájan mondjuk csöndben, de szívünk hangjával Jézusnak: „Ha akarod, meg tudsz tisztítani!”.

Járuljunk bűnbánó szívvel a gyónás szentségéhez

Minden alkalommal, amikor bűnbánó szívvel a kiengesztelődés szentségéhez járulunk, az Úr nekünk is megismétli: „Akarom, tisztulj meg!”. Milyen nagy öröm ez! Így a bűn leprája eltűnik, ismét örömmel éljük meg gyermeki kapcsolatunkat Istennel és közösségünk teljes mértékben visszafogad bennünket.

Szűz Mária, Szeplőtelen Anyánk közbenjárására kérjük az Urat, aki a betegeknek elhozta az egészséget, hogy gyógyítsa meg a mi belső sebeinket is végtelen irgalmasságával, így adva vissza a reményt és szívünk békéjét.

Ferenc pápa zarándokként feliratkozott a panamavárosi Ifjúsági Világtalálkozóra

Az Úrangyala elimádkozása után a Szentatya bejelentette, hogy vasárnaptól kezdve lehet jelentkezni az Ifjúsági Világtalálkozóra, amelyet 2019. január 22-27 között tartanak Panamában. A pápa két fiatal jelenlétében, akik mellette foglaltak helyet az Apostoli Palota ablakában, tabletjét használva feliratkozott az esemény internetes oldalán.

„Feliratkoztam, mint zarándok az Ifjúsági Világtalálkozóra. Készüljünk fel rá! Felhívom a világ minden fiatalját, hogy hittel és lelkesedéssel élje meg a kegyelemnek és a testvériségnek ezt az eseményét, akár Panamában, akár saját közösségében vesz részt rajta”.

https://register.wyd.va/Welcome/

Február 15-e a Távol-Keleten a holdújév kezdete

A pápa köszöntötte azokat a milliókat, akik a Távol-Keleten és a világ különböző részein a holdújévet ünneplik. Szívélyes üdvözletét küldte mindnyájuknak. Családjaikban legyen egyre nagyobb a szolidaritás, a testvériség, járuljanak hozzá egy olyan társadalom építéséhez, amely mindenkit befogad, oltalmaz, előmozdít és integrál. A pápa áldását adva arra szólított fel mindenkit, hogy imádkozzon a béke ajándékáért. Olyan értékes kincsről van szó, amelyre együttérzéssel, előrelátással és bátorsággal kell törekedni.

A pápa imája a Kongói Demokratikus Köztársaság békéjéért

A pápa köszöntötte a Rómában élő kongóiak közösségét. Csatlakozik imáikhoz, hogy a Kongói Demokratikus Köztársaságban megvalósuljon a béke. A Szentatya emlékeztetett rá, hogy az ország békéje különösen jelen lesz az általa február 23-ára meghirdetett ima- és böjtnap szándékai között.

Szűz Mária, a Betegek Üdvössége nyújtson testi-lelki vigaszt minden szenvedőnek

A Lourdes-i Boldogságos Szűz Mária emléknapján Ferenc pápa végül a betegekhez fordult, akik a világ minden részén nemcsak az egészség hiánya, hanem gyakran a magány, a kirekesztettség miatt is szenvednek. Szűz Mária, Salus infirmorum, a Betegek Üdvössége segítse mindnyájukat, hogy testi-lelki vigaszra leljenek, megfelelő egészségügyi ellátás és konkrét, szolidáris testvéri szeretet révén. 

(vm)

 

 

 

11/02/2018 19:17