Olvasd a cikket Menj a menüre

közösségi hálók:

RSS:

Vatikáni Rádió

A pápa és az egyház hangja párbeszédben a világgal

nyelv:

Ferenc pápa \ Találkozók, események

A görög melkita püspökök a pápánál: Szeretetközösség, szolidaritás, egység

Ferenc pápa a görög melkita főpásztorokkal a Vatikánban

13/02/2018 14:41

Ferenc pápa szívében és imáiban közel áll a szenvedő közel-keleti keresztényekhez, és bátorító szavakkal fordul a görög melkita egyház szinódusához, akiket hétfőn fogadott a Vatikánban, miután Libanonban véget ért ülésük.

Szenvedő közel-keleti keresztények, cél a megmaradás

A pápa elsősorban azokról a nehézségekről beszélt, amelyeket ma számos közel-keleti keresztény közösségnek el kell szenvednie, akik próbatételek közepette élik meg hitüket Jézus Krisztusban. A görög melkita egyház püspökei és papjai életükkel mutatott tanúságétele bátorítsa a híveket a szülőföldjükön maradásban – buzdított a pápa. A főpásztorok azért érkeztek Rómába, hogy közös szentmisével nyilvánítsák ki az egyházi kommúniót, amelyet Ferenc pápa tavaly júniusban engedélyezett I. József pátriárkának.

Levél a görög melkita egyháznak a kommúnióról

Kedves testvéremnek nevezte a pápa a levélben a pátriárkát, akit szüntelen imáiról biztosított. Ez az ima nem választható el a szeretett Szíriáért és az egész Közel-Keletért mondott imától, ahol a görög melkita egyház mélyen gyökerezik és értékes szolgálatot végez Isten népe javára. Ez a jelenlét nem korlátozódik a Közel-Keletre, hanem évek óta kiterjed azokra az országokra is, ahova sok görög melkita hívő költözött egy jobb élet reményében. A pápa tehát a diaszpórában élő híveket és pásztoraikat is imáiba foglalja és szeretettel emlékezik rájuk.

Hiteles lelkipásztorok legyenek

A lelkipásztoroknak ma jobban, mint valaha az a feladatuk, hogy tanúságot tegyenek Isten szenvedő népe előtt a szeretetközösségről, az egységről, a közelségről, a szolidaritásról, az átláthatóságról – írta tavalyi levelében a pápa. Folytassák tehát ezt az utat – buzdította most a görög melkita főpásztorokat. Életüket töltse be Isten szívének teljessége. Ne kényelmesedjenek bele a földi örömökbe, ne elégedjenek meg a már meglévő dolgok előre vitelével, hanem mindig fölfelé törekedjenek. Hordozzák magukban a magasságost, ne ragadjanak bele a langyos és megszokott élet kísértésébe. Legyenek szegény lelkipásztorok, ne ragaszkodjanak a pénzhez és a fényűzéshez, miközben körülöttük szenved a nép. Hirdessék következetesen a húsvéti reményt, örökös zarándoklatban testvéreikkel együtt. Ferenc pápa végül felhívta a figyelmet a február 23-ra meghirdetett ima és böjtnapra a békéért. Ezen a napon különösen is megemlékezik majd Szíriáról, melyet az elmúlt években mérhetetlen szenvedés sújtott.

(gá)

13/02/2018 14:41