Olvasd a cikket Menj a menüre

közösségi hálók:

RSS:

Vatikáni Rádió

A pápa és az egyház hangja párbeszédben a világgal

nyelv:

Szentszék \ Események

Amoris laetitia, elég volt az eretnekség vádjából! – interjú Kasper bíborossal

Kasper bíboros Ferenc pápával - RV

07/03/2018 11:00

Walter Kasper német bíboros március 5-én töltötte be 85. életévét. A Keresztény Egységtörekvés Pápai Tanácsának nyugalmazott elnöke, nemzetközi hírű teológus március 6-án mutatta be Rómában Vincenzo Paglia érsekkel együtt legutóbbi könyvét, amelynek címe: „Az Amoris laetitia üzenete. Egy testvéri vita”. A kötet a Queriniana kiadó gondozásában jelent meg. Walter Kasper bíboros a Vatican News hírportálnak adott interjújában szólt arról a vitáról, amelyet Ferenc pápa apostoli buzdítása váltott ki, valamint rámutatott az Amoris laetitia családoknak nyújtott segítségére, a dokumentum gyümölcseire.

Az apostoli buzdítás a katolikus hagyomány kreatív megújítása

A könyv első oldalain a bíboros hangsúlyozta, hogy a buzdítás nem egy új tanítás, hanem a hagyomány kreatív megújítása. A Vatican News-nak adott interjújában Kasper bíboros kifejtette, hogy a hagyomány nem egy iszapos tó, hanem egy forrás, egy folyó, egy élő valóság. Az egyház egy élő szervezet és ennek megfelelően kell lefordítania a jelenlegi helyzetbe a mindig érvényes katolikus hagyományt. Ez az értelme annak a megújulásnak, aggiornamento-nak, amelyről XXIII. János pápa beszélt.

A viták szükségesek az egyházban

A könyv alcíme: „Egy testvéri vita”. Kasper bíboros írásában arra is rámutat, hogy nem kell félni a vitáktól, de hozzáteszi, hogy „nincs helye az eretnekség vádjának”. Az interjúban elmondta, hogy az egyházban szükségesek a viták; nem kell tőlük félni! De az eretnekség vádjával a vita túlságosan élessé válik. Az eretnekség olyan makacs magatartás, amely tagad minden dogmát. Ferenc pápa nem kérdőjelezi meg a házasság felbonthatatlanságának tanát! Mielőtt eretnekségről beszélnénk, mindig fel kellene tenni a kérdést, hogy hogyan érti a vádlott személy a kérdéses állítást. És mindenekelőtt fel kellene tételezni, hogy a másik katolikus, nem pedig az ellenkezőjét kellene gyanítani.  

A buzdítás követi Szent II. János Pál tanítását

Az Amoris laetitia vitatott 351. lábjegyzetéről szólva, amely az elváltak és újraházasodottak szentségekhez járulására utal, Kasper bíboros könyvében leszögezi, hogy ezt a trentói zsinat Eucharisztiáról szóló dekrétuma fényében kellene értelmezni. A bíboros az interjúban emlékeztetett rá, hogy a trentói zsinat szerint, ha nem súlyos, hanem bocsánatos bűnről van szó, akkor az Eucharisztia feloldja ezt a bűnt. A bűn egy összetett szó. Nem pusztán egy objektív tény, hanem számít a szándék, a személy lelkiismerete és a belső fórumon, a bűnbánat szentségében kell megvizsgálni, hogy valóban súlyos, vagy esetleg bocsánatos bűnről van szó, vagy talán nincs is bűn. Ha csak bocsánatos bűnről van szó, a személyt fel lehet oldozni és az áldozás szentségéhez járulhat. Ez megfelel II. János Pál pápa tanításának és ebben az értelemben Ferenc pápa teljes folytonosságban van az előző pápa által megnyitott úton haladva. Nincs tehát értelme annak, hogy ezt eretnekségnek nevezzük.

Isten népe örül a dokumentumnak, amely rámutat a keresztény üzenet lényegére

Arra a kérdésre válaszolva, hogy az Amoris laetitia milyen segítséget nyújthat a mai családoknak, a bíboros elmondta, hogy Rómában is ismer néhány plébániát, ahol összejöveteleket tartanak házaspárokkal vagy házasságra készülőkkel és felolvasnak Ferenc pápának ebből az apostoli buzdításából. A dokumentum nyelvezete olyan világos, hogy minden keresztény megértheti. Nem magas szintű teológia, amely érthetetlen az emberek számára. Isten népe nagyon elégedett és örül ennek a dokumentumnak, mert teret ad a szabadságnak, de ugyanakkor érthető módon magyarázza a keresztény üzenet lényegét. Tehát Isten nép megérti ezt. A pápának kiváló kapcsolata van Isten népével.

Az irgalmasság válasz a korunkat jellemző erőszakra

Mindenki számára ismert, hogy Ferenc pápa, péteri szolgálata első nyilvános Úrangyala imádságakor idézett Kasper bíboros „Irgalmasság”c. könyvéből. Miért olyan fontos ebben a pápaságban az irgalmasság, a családok vonatkozásában is? – tette fel a kérdést a Vatican News munkatársa.

A bíboros így válaszolt: „Ma eddig soha nem látott erőszak idejét éljük az egész világon. Sok a sebzett személy, a házasságokon belül is. Az embereknek szükségük van az irgalmasságra, az együttérzésre, az egyház rokonszenvére ezekben a nehéz időkben. Azt gondolom, hogy az irgalmasság a válasz korunk jeleire” – fejezte be a Vatican News hírportálnak adott interjúját Walter Kasper bíboros, a Keresztény Egységtörekvés Pápai Tanácsának nyugalmazott elnöke.

Tegyük termékennyé a párbeszédet - az OR előzetes írása Kasper bíboros új kötetéről

Úgy tűnik, hogy egyetlen más apostoli buzdítást sem előzött meg olyan nagy várakozás és az egyház közelmúltbeli történetében egyetlen apostoli buzdítás sem váltott ki olyan élénk vitát közzététele után, mint az Amoris laetitia, A szeretet öröme (2016) – írja az Osservatorre Romano vatikáni napilap március 3-i száma. A várakozás azért volt olyan nagy, mert a házassággal és a családdal kapcsolatos kérdések a legfontosabbak között vannak a jelen társadalmaiban. A család, az emberiség eredeti intézménye, főleg Nyugaton, válságba került.  A házasság és a család az emberiség bölcsőjét képezik; ezért tehát, amikor házasságról és családról beszélünk, egyben az emberiség jövőjéről van szó, különös tekintettel Európa jövőjére.

„A család az egyház útja” – Ferenc pápa elődei nyomdokán halad

A megújulásnak az emberiség és minden egyes személy bölcsőjéből kiindulva kell bekövetkeznie. Ez érvényes az egyházra is. II. János Pál és XVI. Benedek pápák ezért megállapították: „A család az egyház útja”. Ferenc pápa elődei vonalában halad. „A szeretet öröme, amelyet a családok megélnek, egyben az egyház öröme is”. Az egyház a családokkal együtt növekedik, él, szenved és örvend; a családokban és rajtuk keresztül jelen van az életben és a világon.

Nem a szabálytalan helyzetben élők az Amoris laetitia témája

A mai drámai helyzettel szemben groteszknek tűnik, hogy az egyházban az Amoris laetitia-ról szóló vita foggal-körömmel belekapaszkodik a nyolcadik fejezetbe, sőt a nyolcadik fejezet egyetlen lábjegyzetébe, és itt is csak egyetlen mondatba (351. lábjegyzet). A vitatott mondat azzal a problémával foglalkozik, hogy amennyiben egyes személyek, közöttük az elvált újraházasodottak ún. szabálytalan helyzetben élnek bizonyos esetekben szentáldozáshoz járulhatnak. Ez kétségtelenül egy sürgető lelkipásztori probléma, de nem az Amoris laetitia problémája, és nem is témája.

Az egyház segíteni kívánja a családokat a szeretet teljes megvalósulásában

Az Amoris laetitia nem azzal foglalkozik első helyen, hogy mit tehet az egyház az ún. szabálytalan helyzetekben, hanem azzal, hogy az egyház hogyan tud segíteni abban, hogy, amennyiben lehetséges, ezeket a helyzeteket elkerüljék. Az írás arra akar rámutatni, hogy az egyház miben és hogyan tud hozzájárulni pozitív módon a szeretet sikeréhez a családban és a házasságban (307). Hozzá akar járulni, hogy mindenekelőtt a fiatalok a szeretetben megtalálják életük boldogságát és az örömet, amelyet ők ma is leginkább a házasságban és a családban keresnek.

A prófétai buzdítás követi és továbbfejleszti az egyház hagyományát

A vitához sok hozzászóló alapvető tévedése abban a tényben van, hogy a kérdést, amely a vita legkényesebb kérdésévé vált az egyházban és a teológiában, elszigetelik az apostoli buzdítás alapvető szándékától és egész szövegösszefüggésétől. Nem veszik figyelembe az írás prófétai összképét, amely tökéletesen beleilleszkedik az egyház Hagyományába és azt következetesen továbbfejleszti. Ezzel a korlátozással a vita mintegy a süketek közötti vitává alakul át, olyanok vitája, akik közel vannak egymáshoz, de valójában nem beszélnek egymással. Ha azonban a vitatott témát az átfogó kontextusba helyezzük, akkor érdekes paradigmatikus problémává válik, amelynek megoldása irányt mutathat számos más, sürgető kérdés megoldására is. Mindazonáltal annak az előfeltétele, hogy ez a párbeszéd sikeres lehessen és termékennyé válhasson, mindenekelőtt az, hogy valóban rábízzuk magunkat az Amoris laetitia teljes víziójára és elfogadjuk kihívását.

(vm)

07/03/2018 11:00