Olvasd a cikket Menj a menüre

közösségi hálók:

RSS:

Vatikáni Rádió

A pápa és az egyház hangja párbeszédben a világgal

nyelv:

Ferenc pápa \ Audiencia, Úrangyala

Isten emberiség iránti nagy szeretete a keresztény öröm oka – Ferenc pápa Úrangyala imádsága

Ferenc pápa az Apostoli Palota ablakában - REUTERS

12/03/2018 08:58

Nagyböjt negyedik, „laetare” vasárnapján Ferenc pápa Isten emberiség iránti nagy szeretetéről fejtette ki gondolatait a Szent Péter téren összegyűlt 30 ezer hívőnek. Ez a vasárnap az örvendezés vasárnapja, mivel a liturgia bevonulási kezdőéneke ezekkel a szavakkal buzdít az örömre: „Örülj, Jeruzsálem, s ujjongjatok ti is mind, akik szeretitek! Örüljetek és vigadjatok, akik gyászoltatok miatta!”. Így kezdődik a szentmise. Mi az oka ennek az örömnek? – tette fel a kérdést a pápa. Az ok Isten nagy szeretete az emberiség iránt, mint ahogy a vasárnapi evangéliumi szakasz hirdeti: „Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy aki hisz benne, az el ne vesszen, hanem örökké éljen” (Jn 3,16).

Isten nem kívülről szemléli a történelmet, hanem felkínálja üdvösségünket

Ezek a szavak, amelyeket Jézus Nikodémussal folytatott beszélgetése során ejtett ki, összefoglalják a keresztény hithirdetés középpontjának témáját: Isten közbelép a reménytelennek látszó helyzetekben is, felkínálja az embernek az üdvösséget és az örömet. Isten ugyanis nem külső szemlélő, hanem belép az emberiség történelmébe, „beleavatkozik” életünkbe, belép, hogy kegyelmével áthassa és üdvözítse azt.

Ajánljuk fel korlátainkat az Úrnak

Arra kaptunk meghívást, hogy meghallgassuk a keresztény tanításnak ezt az üzenetét, visszautasítva a kísértést, hogy saját magunkban bízzunk, hogy Istent mellőzve akarjunk élni, követelve az Őtőle és Szavától való teljes szabadságot. Amikor ismét megtaláljuk a bátorságot, hogy elfogadjuk saját magunkat annak, amik vagyunk – ehhez pedig bátorság kell – akkor észrevesszük, hogy számolnunk kell törékenységünkkel és korlátainkkal. Akkor előfordulhat, hogy magával ragad bennünket az aggodalom, a holnapért való nyugtalanság, a betegségektől és a haláltól való félelem.

Isten soha nem hagy egyedül minket a megpróbáltatásban

Ez a magyarázata annak, hogy sokan kiutat keresve veszélyes mellékutakra lépnek, mint például a kábítószer, a babonák, a mágia káros szertartásainak alagútja. Jó, ha ismerjük saját korlátainkat, törékenységünket, nem azért, hogy kétségbe essünk, hanem azért, hogy azokat felajánljuk az Úrnak. Ő segít nekünk a gyógyulás útján, kézen fog és soha nem hagy magunkra, soha! Isten velünk van és ezért „örvendek”, „örvendünk” ma: „Örvendj, Jeruzsálem” – mert Isten velünk van.

A keresztre feszített Jézus meggyógyítja sebeinket

Miénk az irgalmasságban gazdag Atya Istenbe vetett igazi és nagy reménység, mivel az Atya nekünk adta Fiát, hogy üdvözítsen bennünket és ez a mi örömünk. Van sok szomorúságunk is, de ha valódi keresztények vagyunk, akkor van bennünk remény, az a kicsiny öröm, amely növekedik és biztonságot ad. Ne bátortalanodjunk el, amikor látjuk korlátainkat, bűneinket, gyengeségeinket: Isten közel van, Jézus a kereszten van, hogy meggyógyítson bennünket. Ez az Isten szeretete. Nézzünk a keresztre feszített Jézusra és mondjuk magunkban: „Isten szeret engem”. Igaz, hogy vannak ezek a korlátok, ezek a gyengeségek, ezek a bűnök, de Ő nagyobb a korlátoknál, a gyengeségeknél és a bűnöknél. Ne felejtsétek el ezt: Isten nagyobb gyengeségeinknél, hűtlenségeinknél, bűneinknél. Fogjuk meg az Úr kezét, tekintsünk a keresztre feszített Jézusra és haladjunk előre.

Mária álljon mellettünk az élet nehéz pillanataiban

Mária, az Irgalmasság Anyja helyezze el szívünkben azt a bizonyosságot, hogy Isten szeret bennünket. Álljon mellettünk azokban a pillanatokban, amikor magányosnak érezzük magunkat, a kísértésekben, amikor meg akarjuk adni magunkat az élet nehézségeinek. Adja át nekünk Fia, Jézus érzelmeit, hogy nagyböjti utunk váljon a megbocsátás, a befogadás és a szeretet tapasztalatává.

Állítsuk az Istentől kapott képességeinket az igazság és a rászorulók szolgálatába

Az Úrangyala elimádkozása után Ferenc pápa köszöntötte a római híveket, az olasz és külföldi zarándokokat. Külön üdvözölte a világ különböző részeiről érkezett egyetemistákat, akik az első vatikáni „hackathon” (hack-maraton) összejövetelen vettek részt. „Kedves fiatalok, szép dolog, ha értelmünket, amelyet Isten ad nekünk, az igazság és a legnagyobb szükséget szenvedők szolgálatába állítjuk” – mondta Ferenc pápa.

A március 8-án kezdődött találkozón, amely vasárnap ért véget, 120 diák, 30 ország 60 egyeteméről korunk három kihívására kereste a választ az új technológiák segítségének felhasználásával: társadalmi inklúzió, vallásközi párbeszéd, migráció és menekültek. Az eseményt a vatikáni kommunikációs dikasztérium szervezte.

(vm)

 

12/03/2018 08:58