Olvasd a cikket Menj a menüre

közösségi hálók:

RSS:

Vatikáni Rádió

A pápa és az egyház hangja párbeszédben a világgal

nyelv:

Ferenc pápa \ Audiencia, Úrangyala

Sebein keresztül jussunk el Jézus szívéig! – Ferenc pápa vasárnap déli Úrangyala imádsága

Déli Úrangyala-ima: felhő, szél, Lélek - REUTERS

18/03/2018 17:48

Tekintsünk a feszületre, amely nem egy dísztárgy, vagy egy ruházati kellék, hanem egy vallási jelkép, amelyet szemlélnünk kell, és amelynek meg kell értenünk jelentését – mondta a Szentatya a Szent Péter téren összegyűlt hívekhez intézett beszédében, utalva rá, hogy olykor visszaélnek a kereszttel, az emberiség üdvösségének forrásával.

Látni szeretnénk Jézust – szeretnénk eljutni egészen a szívéig

A Szentatya elemezte a vasárnapi evangéliumi szakaszt (vö. Jn 12,20-33), amely Jézus földi életének utolsó napjaiban történt epizódot idéz fel. A jelenet Jeruzsálemben játszódik, ahová Jézus a zsidó Húsvét ünnepére zarándokolt fel. Erre a rituális ünnepségre néhány görög is érkezett, akik hallottak már a nagy prófétáról. Ezért a tizenkét apostol közül Fülöphöz fordulnak ezekkel a szavakkal: „Látni szeretnénk Jézust”: János kiemeli ezt a mondatot, amelynek középpontjában a látni ige áll, amely az evangélista szóhasználatában annyit jelenti, mint túljutni a látszaton és megragadni egy személy belső titkát, eljutni egészen a szívéhez, meglátni, megérteni egy személy legbensőbb énjét.

Jézus sebei árán gyógyultunk meg

Meglepő Jézus válasza a kérésre. Nem egy „igennel” vagy egy „nemmel” felel, hanem így szól: „Elérkezett az óra, amikor megdicsőül az Emberfia”. Ezek a szavak első hallásra látszólag nem vesznek tudomást a görögök kéréséről, valójában azonban igazi választ adnak, mert aki meg akarja ismerni Jézust, annak a kereszt belsejébe kell tekintenie, amely kinyilatkoztatja dicsőségét. Tekintsünk a kereszt belsejébe. A mai evangéliumi szakasz arra szólít bennünket, hogy tekintetünket a feszületre irányítsuk, amely nem egy dísztárgy, vagy egy ruházati kellék – amellyel olykor visszaélnek! – hanem egy vallási jel, amelyet szemlélni kell, és amelyet meg kell érteni – magyarázta Ferenc pápa. A keresztre feszített Jézus képmásában feltárul a Fiú halálának a misztériuma, mint a szeretet legmagasabb rendű tette, az élet és minden idők emberisége üdvösségének forrása. Az Ő sebei árán gyógyultunk meg.

Jussunk el a kereszt belsejéig

Feltehetem a kérdést: „Hogyan tekintek én a feszületre? Mint egy műalkotásra, hogy megállapítsam, szép-e vagy nem? Vagy belsejébe tekintek, belépek Jézus sebeibe egészen szívéig? Látom-e a rabszolgához, bűnözőhöz hasonlóan megsemmisített Isten misztériumát?” Ne feledjétek ezt: tekintsetek a feszületre, de mindig belsejét nézzétek – buzdította Ferenc pápa a híveket. Emlékeztetett arra a szép ájtatosságra, miszerint Jézus öt sebére egy-egy Miatyánkot imádkozunk el. „Amikor a Miatyánkot imádkozzuk, próbáljunk meg Jézus sebein keresztül egészen a szívéig eljutni” – mondta a Szentatya. Ott megtanuljuk Krisztus misztériumának nagy bölcsességét, a kereszt nagy bölcsességét.

Jézus kereszthalálával fizetett üdvösségünkért

Jézus, hogy elmagyarázza halálának és feltámadásának értelmét, egy jelképes hasonlathoz folyamodik: „Ha a búzaszem nem hull a földbe, és nem hal el, egymaga marad, de ha elhal, sok termést hoz”. Ezzel az Úr azt akarja megértetni, hogy földi élete legvégső eseménye – vagyis a kereszt, halála és feltámadása – a termékenység cselekedete - az ő sebei szereztek nekünk gyógyulást (Iz 53,3) – olyan termékenység, amely sokak számára hoz majd gyümölcsöt. Jézus saját magát egy búzaszemhez hasonlítja, amely a földben elhalva új életet fakaszt. A Megtestesüléssel Jézus eljött a földre, de ez nem elegendő: meg is kell halnia, hogy kiváltsa az embereket a bűn rabszolgaságából és új, a szeretetben kiengesztelődött életet adjon nekik. Jézusnak ezt az árat kellett megfizetnie ahhoz, hogy kiváltsa az embereket, - engem, téged, mindenkit, mindnyájunkat. Ez Krisztus misztériuma. Indulj el sebei felé, lépj be, szemléld, nézd Jézust, de belülről – magyarázta Ferenc pápa.

Ha Jézusért elveszítjük életünket, új és örök életet kapunk cserébe

A búzaszem dinamizmusa, amely Jézusban beteljesedett, bennünk, tanítványaiban is meg kell, hogy valósuljon. Arra kaptunk meghívást, hogy magunkévá tegyük ezt a húsvéti törvényt: elveszítjük életünket, hogy új és örök életet kapjunk. Mit jelent az, hogy elveszítjük életünket? Mit jelent az, hogy búzaszemek vagyunk? Azt, hogy kevesebbet gondolunk önmagunkra, személyes érdekeinkre. Azt jelenti, hogy észre tudjuk venni és ki tudjuk elégíteni felebarátaink szükségleteit, különös tekintettel a legutolsókra. Örömmel végezni karitatív szolgálatot azok javára, akik szenvednek testben és lélekben, az evangélium megélésének leghitelesebb módja. Szükséges alap ahhoz, hogy közösségeink növekedjenek a testvériségben és a kölcsönös befogadásban. Látni akarom Jézust, de belülről. Lépj be sebeibe és szemléld szívének irántad, irántam, mindenki iránt való szeretetét.

Szűz Mária járjon közbe, hogy találkozzunk Fiával

Szűz Mária, aki szíve tekintetét mindig Fiára szegezte, a betlehemi jászoltól kezdve egészen a Kálvária keresztjéig, segítsen bennünket, hogy találkozzunk Jézussal és akarata szerint ismerjük meg Őt, hogy Őáltala megvilágosodva élhessünk és vigyük el a világba az igazságosság és a béke gyümölcseit.

Felejthetetlen volt a pápa San Giovanni Rotondóban tett látogatása

Az Úrangyala elimádkozása után Ferenc pápa köszöntötte a római híveket és a világ számos részéről érkezett zarándokokat, majd utalt rá, hogy szombaton San Giovanni Rotondóban tett látogatást. Köszönetét fejezte ki Benevento és Manfredonia egyházmegyék közösségeinek, a püspököknek, az Istennek szentelt személyeknek és a polgári hatóságoknak a szívélyes fogadtatásért. Mindnyájukat szívébe zárta, különösen a „Szenvedés Enyhítésének Háza” betegeit, az időseket és a fiatalokat. Szívből köszönetet mondott mindenkinek, akik előkészítették ezt a felejthetetlen látogatást. Pio atya áldja meg mindnyájukat!

(vm)

 

18/03/2018 17:48