Olvasd a cikket Menj a menüre

közösségi hálók:

RSS:

Vatikáni Rádió

A pápa és az egyház hangja párbeszédben a világgal

nyelv:

Szentszék \ Dokumentumok

A Kommunikációs Titkárság prefektusának levele Ferenc pápához

Viganò prelátus - REUTERS

21/03/2018 19:13

Március 19-én, hétfőn Dario Edoardo Viganò prelátus levélben nyújtotta be lemondását a pápának a Kommunikációs Titkárság prefektusi megbizatásáról. Alábbiakban egészében közöljük a dokumentumot:

Szentatya! Ezekben a napokban sok vita merült fel működésemet illetően, amely – a szándékokon túl – elbizonytalanítja a reform egészét és a nagy munkát, amelyet Ön bízott rám 2015 júniusában és amely – hála rengeteg ember hozzájárulásának, az alkalmazottakkal kezdve – most végső fejezetéhez érkezik.

Köszönetet mondok atyai és szilárd elkíséréséért, amelyet nagylelkűen felajánlott ebben az időszakban és a megújított nagyrabecsüléséért, amelyet utolsó alkalommal is kifejezésre juttatott irányomban.

Tiszteletben tartva azokat a személyeket, akik ezekben az években együtt dolgoztak velem, valamint annak érdekében, hogy elkerüljem, hogy a személyem valamiféleképpen késleltesse, megkárosítsa vagy esetleg megállítsa azt, amit a 2015. június 27-én az aktuális kommunikációs összefüggésben kiadott pápai Motu Proprio lefektetett, és elsősorban az egyház és Ön, a Szentatya iránti szeretetből, kérem fogadja el szándékomat, hogy félreálljak, rendelkezésre állva az együttműködésre más formában, ha Ön szeretné.

2016-ban a Kúria karácsonyi köszöntése alkalmával Ön emlékeztetett, hogy „a reform csak és kizárólag akkor lesz hatékony, ha „megújult” emberekkel valósul meg és nem csak „új” emberekkel. Nem lehet megelégedni a személyzet megváltoztatásával, hanem arra van szükség, hogy a Kúria tagjait a megújulásra ösztönözzük lelkileg, emberileg és szakmailag. A Kúria reformja semmiféleképpen sem a munkatársak lecserélésével valósul meg – amely természetesen bekövetkezik és később is felmerül –, hanem megtéréssel és személyekben”.

Hiszem, hogy félreállásom a megújulás termékeny alkalma lesz számomra vagy – emlékezve Jézus találkozására Nikodémussal (Jn 3,11) – olyan időszak, amelyben megtanulhatom a „felülről való újjászületést”. Másrészt pedig Ön nem azt tanította, hogy a szerepek egyházát szeressük és éljük, hanem a szolgálat egyházát, azt a stílust, amelyet mindig is próbáltam megélni.

Szentatya, megköszönöm, ha elfogadja „félreállásomat”, hogy az egyház és az Ön útja határozottan haladhasson tovább Isten Lelkének irányításával.

Áldását kérve biztosítom imámról szolgálatáért és a megkezdett reform útjáért – zárja Ferenc pápának írt levelét Dario Edoardo Viganò prelátus, a Kommunikációs Titkárság prefektusa.

(sv)

 

 

 

21/03/2018 19:13