Olvasd a cikket Menj a menüre

közösségi hálók:

RSS:

Vatikáni Rádió

A pápa és az egyház hangja párbeszédben a világgal

nyelv:

Ferenc pápa \ Audiencia, Úrangyala

Húsvét ajándéka, a testvériség, váljon a keresztények életstílusává – Ferenc pápa Regina Coeli imája

Regina Coeli Húsvéthétfőn - AP

03/04/2018 15:08

Húsvéthétfőn a Szentatya emlékeztette a híveket, hogy felelősek a javakban való osztozás, a párbeszéd és a testvériség megvalósításáért.

Húsvéthétfő “az Angyal hétfője” nevet viseli egy nagyon szép hagyomány szerint, a Feltámadás bibliai forrásainak megfelelően – kezdte beszédét Ferenc pápa. Az Evangéliumok (vö. Mt 28,1-10; Mk 16,1-7; Lk 24,1-12) elbeszélik, hogy amikor az asszonyok elmentek a Szent Sírhoz, azt nyitva találták. Attól féltek, hogy nem tudnak belépni a sírhelyre, mert bejáratát egy nagy kő zárta le. Azonban a sírbolt nyitva volt; belülről egy hang hallatszott, amely azt mondta, hogy Jézus nincs ott, feltámadt.

A Feltámadás hírét egy Angyal közölte, csakúgy, mint a Megtestesülését

Először hangzik el ez a szó: „Feltámadt”. Az evangelisták elbeszélése szerint ezt a szót elsőnek az angyalok, vagyis Isten hírnökei ejtették ki. A Szentatya rámutatott az angyal jelenlétének értelmére: mint ahogy az Ige Megtestesülését is egy angyal, Gábor főangyal adta hírül, a Feltámadás első hirdetéséhez sem elegendő az emberi szó. Egy magasabb rendű lényre volt szükség, hogy közöljön egy ilyen megdöbbentő, hihetetlen valóságot, amelynek hírét talán egyetlen ember sem merte volna közölni. Ezután az első bejelentés után, a tanítványok közössége ismételni kezdi: „Valóban feltámadt az Úr, és megjelent Simonnak” (Lk 24,34). Szép ez a bejelentés. Mondjuk el most mindnyájan – kérte a pápa a Szent Péter téren megjelent híveket: „Valóban feltámadt az Úr”. Ez az első bejelentés – „Valóban feltámadt az Úr” – az emberinél magasabb rendű értelmet igényelt.

Az első keresztény közösségekhez hasonlóan éljük meg a testvériséget, Húsvét ajándékát

Ez a mai nap ünnep és általában a családi együttlét, közös étkezés napja. Húsvét megszentelése után érezzük annak a szükségét, hogy ismét összejöjjünk szeretteinkkel és barátainkkal, hogy együtt ünnepeljünk. Mert a testvériség Krisztus Húsvétjának a gyümölcse. Krisztus halálával és feltámadásával legyőzte a bűnt, amely elválasztotta az embert Istentől, saját magától, testvéreitől. Mi tudjuk, hogy a bűn mindig elválaszt, mindig gyűlölködést szít. Jézus ledöntötte az emberek közötti megosztottság falát és visszaállította a békét, egy új testvériség hálózatát építve ki. Napjainkban nagyon fontos, hogy ismét felfedezzük a testvériséget, úgy, ahogy azt az első keresztény közösségek megélték. Fedezzük fel ismét, hogyan adjunk helyet Jézusnak, aki soha nem választ szét, hanem mindig egyesít. Nincs igazi szeretetközösség és a közjóért való elkötelezettség, ha a társadalmi igazságosságból hiányzik a testvériség és a javakban való osztozás. A testvéri osztozás nélkül nem lehet megvalósítani egy egyházi vagy egy polgári közösséget: csak olyan csoportosulások létezhetnek, amelyeket saját érdekeik mozgatnak. A testvériség viszont Jézustól kapott kegyelem – fejtette ki Ferenc pápa.

Húsvét újdonsága a párbeszéd és a testvéri kapcsolatteremtés is

Krisztus Húsvétjával a világba berobbant még a párbeszéd és a kapcsolat újdonsága is. Ez az újdonság felelősség lett a keresztények számára. Jézus ugyanis ezt mondta: „Arról tudják majd meg rólatok, hogy a tanítványaim vagytok, hogy szeretettel vagytok egymás iránt” (Jn 13,35). Ezért nem zárkózhatunk be magánéletünkbe, csoportunkba, hanem arra kaptunk meghívást, hogy foglalkozzunk a közjóval, hogy gondoskodjunk testvéreinkről, különösen a leggyengébbekről és a kirekesztettekről. Csak a testvériség biztosíthat egy tartós békét, küzdheti le a szegénységet, olthatja ki a feszültségeket és szüntetheti meg a háborúkat, irthatja ki gyökerestől a korrupciót és a bűnözést.

Szűz Mária segítségével váljon életstílusunkká a testvériség

Szűz Mária, akit ebben a húsvéti időszakban Mennyek Királynője címmel illetünk, támogasson bennünket imájával, hogy a testvériség és a szeretetközösség, amelyet Húsvét napjaiban megtapasztalunk, életstílusunkká, kapcsolataink lelkületévé válhassanak.

Húsvét Nyolcadában tovább folytatódik örömünk Krisztus Feltámadásáért

A Regina Coeli elimádkozása után Ferenc pápa a húsvéti ünnep örömteli légkörében köszöntötte a családokat, a plébániai csoportokat, a különféle társulatok tagjait, az Olaszországból és a világ különböző részeiből érkezett zarándokokat.

Mindnyájuknak azt kívánta, hogy békességben és derűsen töltsék el Húsvét Nyolcadának napjait, amelyekben tovább folytatódik a Krisztus Feltámadása feletti örömünk. Minden alkalmat ragadjanak meg, hogy tanúságot tegyenek a feltámadt Úr békéjéről, különösen a törékeny és hátrányos helyzetben élő személyek számára. Ehhez kapcsolódóan megjegyezte, hogy külön imádkozik az autizmus világnapja alkalmából, amelyet minden évben április másodikán tartanak.

A pápa felhívása az elraboltak szabadon bocsátásáért

Fohászkodjunk a béke ajándékáért az egész világ számára, különös tekintettel a konfliktusok által sújtott népességekre – hangzott a pápa buzdítása, majd a Szentatya ismételten felhívást intézett az érdekeltekhez: engedjék szabadon az elrabolt vagy szabadságuktól igazságtalanul megfosztott személyeket, hagy térjenek vissza otthonukba.

Végül a Szentatya mindenkinek szép Húsvéthétfőt kívánt, majd „az Úr valóban feltámadt” köszöntéssel búcsúzott a Szent Péter teret megtöltő hívektől.

(vm)

03/04/2018 15:08