közösségi hálók:

RSS:

Vatikáni Rádió

A pápa és az egyház hangja párbeszédben a világgal

nyelv:
Vatikáni Rádió

Honlap / Vallás és párbeszéd

A katolikus közösségek egységére van szükség, hogy optimizmussal tekinthessünk a jövőbe – interjú Antonios Naguib kopt katolikus pátriárkával


Az „Osservatore Romano” augusztus 9-i és 10-i kettős száma beszélgetést közöl az egyiptomi Alexandria kopt katolikus pátriárkájával, tekintettel az október 10-e és 24-e közötti vatikáni Közel-Kelettel foglalkozó püspöki szinódusra. Antonios Naguib azok között a pátriárkák között van, akik júniusban a pápa kezéből vették át Nicosiában a szinódus „Instrumentum laboris” nevű munkadokumentumát. A főpásztor optimizmusának adott hangot: annak ellenére, hogy a látszat sötét jövőt sejtet, a keleti katolikus egyházak változtathatnak a helyzeten, ha egységben maradnak egymással.
A pápa júniusi ciprusi apostoli látogatása rendkívül fontos tanúságtétel volt nemcsak a sziget, hanem az egész közel-keleti térség katolikusai számára. Világos üzenetet jelentett az a tény, hogy XVI. Benedek átnyújtotta a munkadokumentumot a pátriárkáknak és a keleti katolikus egyházak többi vezetőinek, akik mindnyájan jelen voltak, kivéve az akkor meggyilkolt Padovese püspököt. A pápa gesztusa arra szólította fel a térség híveit, hogy az egységet mindenekelőtt egymás között kell megvalósítaniuk. (Itt emlékeztetünk rá, hogy az olasz Luigi Padovese püspököt, a törökországi katolikus püspöki konferencia elnökét, Anatólia apostoli vikáriusát a pápa ciprusi útja előtt egy nappal, június 3-án muzulmán sofőrje orvul meggyilkolta).
Antonios Naguib kopt katolikus pátriárka arról számolt be, hogy a munkadokumentum, amelyet a keleti katolikus egyházaktól beérkezett javaslatok alapján dolgoztak ki, nagy lelkesedést és ugyanakkor elvárásokat ébresztett a papság, a szerzetesek és szerzetesnők körében az egyiptomi helyi katolikus egyházakban. Természetesen felhívta a többi hívő figyelmét is, annak ellenére, hogy nagytöbbségük nem követi közvetlen közelről a szinódusi folyamatot. A helyi tömegtájékoztatási eszközök egyáltalán nem vesznek róla tudomást, annak ellenére, hogy a katolikusok számára alapvető eseményről van szó. Nehéz feladat tehát, hogy a katolikusokkal megértessék a szinódus jelentőségét, mivel a hívek az egész ország területén szétszórt kis közösségekben élnek. „Arra törekszünk, hogy felhívjuk figyelmüket a rendelkezésünkre álló kevés eszközzel”– mondta az „Osservatore Romano”-nak adott interjújában a kopt katolikus pátriárka. A közelmúltban megrendezett évi ülésén az egyiptomi katolikus hierarchia elhatározta, hogy a püspökök különböző témákat feldolgozó előadásokat tartanak és biztosítják azok terjesztését közösségeikben, rávilágítva fontos kérdésekre. Azt kívánják tudatosítani híveikkel, hogy a szinóduson mindenekelőtt emberi méltóságukról, jövőjükről, életükről lesz szó.
Az egyiptomi katolikus egyházak legsürgetőbb kihívásai közül Antonios Naguib pátriárka a vallási élet felelőseinek alapfokú és állandó képzését emelte ki. Nagy erőfeszítést követel az egyházak és intézmények közötti együttműködés megteremtése, az alkotószellem a média használatában. Kihívást jelent továbbá az ökumenikus és a vallásközi párbeszéd. A hívek elvárják, hogy az egyházak jelen legyenek a magánélet, a családi, a gazdasági és a polgári élet minden területén. Az egyházak azonban csak korlátozott eszközökkel rendelkeznek, ezért gyakran nem képesek megfelelni a hívek elvárásainak. Szerencsére mindezt kárpótolja, hogy a mindennapi életben, főleg a legfontosabb pillanatokban, az egyházi vezetők rendkívül közel állnak közösségük tagjaihoz.
Naguib pátriárka annak a reményének adott hangot, hogy a szinódus nagyobb optimizmust ébreszt a résztvevőkben a jelen és a jövő iránt, minden látszat ellenére. A munkadokumentum egyik legnagyobb érdeme éppen az, hogy ilyen távlatok felé mutat. „Arra van szükségünk, hogy kölcsönösen meghallgassuk egymást, hogy megerősítsük egységünket, az egyházaink közötti összetartást országainkban és a térségben” – tette hozzá a kopt katolikus pátriárka. A gyakorlati együttműködés alapja pedig a spirituális, egyházi, lelkipásztori és apostoli megújulás. Az ima szerepe is nagyon fontos, mivel előkészíti a szinódust és eredményeinek gyakorlati megvalósítását.
A Szentatya nicosiai útját illetően Antonios Naguib egyiptomi pátriárka a következőket mondta:
„Két tényező volt rám mély hatással: először is a pápa szívélyes, egyszerű és örömet sugárzó magatartása. Másodszor beszédei, amelyek világosan feltárták a Szentszék álláspontját a sziget kényes politikai problémáját illetően, valamint arról tanúskodtak, hogy a pápa jól ismeri azt a pluralista vallási környezetet, amelyben az ország és a térség keresztényei élnek”. A pápa szavait a bizonyosság, a bátorítás és a remény jellemezte. Minden beszéde tökéletesen megfelelt az alkalomnak és a jelenlévő hallgatóságnak. Gazdag és mélyreható ökumenikus és vallásközi kapcsolatokra került sor. Sokaknak tetszett, hogy a pápa, aki olyan sok nyelvet beszél, néhány szót arabul is mondott. A nem keresztény vallásúak nem követték érdeklődéssel az eseményt. Az egyiptomi média például egyáltalán nem említette meg a pápa ciprusi látogatását, mint ahogy soha nem adott hírt a közelgő püspöki szinódusról sem. Mindössze néhány nem keresztény internetes honlap foglalkozott az Instrumentum laboris munkadokumentummal, de amint az várható volt, hamis képet nyújtott róla – fejtette ki az „Osservatore Romano” c. vatikáni napilapnak adott interjújában Antonios Naguib egyiptomi kopt katolikus pátriárka.