közösségi hálók:

RSS:

Vatikáni Rádió

A pápa és az egyház hangja párbeszédben a világgal

nyelv:
Vatikáni Rádió

Honlap / Egyház

Az új apát ünnepi áldása a magyar alapítású dallasi ciszterci apátságban


Április 12-én mintegy 600-an gyűltek össze a dallasi „Miasszonyunk” ciszterci apátságban, hogy fogadják az új apát, P. Peter Verhalen ünnepélyes áldását – olvassuk a „Texas Catholic” április 27-i számában.

Az új apátot február 15-én választották meg. P. Verhalen az apátság harmadik elöljárója, Farkasfalvy Dénes apát utóda, aki 24 éven át volt a közösség spirituális vezetője.
Az ünnepélyes szentmise főcelebránsa Kevin Farrell dallasi püspök volt. Vele együtt misézett többek között Mauro-Giuseppe Lepori, ciszterci generális apát, Dékány Sixtus zirci főapát, a dallasi segédpüspökök valamint az egyházmegye papjai és ciszterci szerzetesek.

P. Verhalen az első nem magyar vezetője az apátságnak, amelyet az ’50-es évek közepén a kommunizmus elől menekülő magyar szerzetesek alapítottak Dallas Irving nevű városrészében.

Homíliájában P. Verhalen a most nyugalmazott Farkasfalvy Dénes apátot példaképének nevezte, majd felidézte a magyar szerzetesek önzetlenségét. Az ötvenes években elhagyták szülőföldjüket, hogy szabadon és félelem nélkül dicsőíthessék Istent.

P. Peter Verhalen 1975-ben lépett be a dallasi „Miasszonyunk” ciszterci közösségbe. 1980-ban szentelték pappá. A közösségnek jelenleg 25 tagja van, három fiatal készül ciszterci szerzetesi hivatására. Az új apát gondviselésszerűnek nevezte, hogy az 1962-ben létrehozott ciszterci előkészítő iskolában végezte tanulmányait, így megismerhette a kolostor alapítóit, az első magyar tanárokat. P. Verhalen, mielőtt apáttá választották volna, a ciszterci előkészítő iskola igazgatói tisztségét töltötte be.

Itt emlékeztetünk rá, hogy P. Farkasfalvy Dénes nyugalmazott apát 12 éven át volt a ciszterci előkészítő iskola igazgatója, 1988-ban választották a dallasi ciszterci közösség élére. 1991-92-ben felépíttette a Dallasi Apátság templomát, amelyhez az ihletet a hazai bélapátfalvai apátság adta.

2002-ben II. János Pál pápa kinevezte a Pápai Biblikus Bizottság tagjává. Ezt a kinevezést XVI. Benedek pápa 2008-ban újabb hat évre meghosszabbította. Farkasfalvy Dénes atya a több mint 100 éve működő bizottság első magyar tagja, aki rendszeresen részt vesz a Vatikánban a bizottság évi plenáris ülésén.

Teológiai munkássága világszerte ismert, angol nyelven adta ki az újszövetségi kánonról írt könyvét. 2010-ben jelent meg a Washingtoni Katolikus Egyetem kiadásában a Bibliához írt teológiai bevezetője. Magyarul 1995-ben jelent meg a Bevezetés az Újszövetségi Szentírás könyveihez.

A Texas Catholic-ban az új apát ünnepi áldásáról megjelent hírt a dallasi apátság tagja, Leloczky Julius atya juttatta el számunkra, aki jelenleg rendtörténetet tanít a novíciusok számára.

(vm)