közösségi hálók:

RSS:

Vatikáni Rádió

A pápa és az egyház hangja párbeszédben a világgal

nyelv:
Vatikáni Rádió

Honlap / Pápai kihallgatások és Úrangyala imádság

„A különféle vallások közötti párbeszéd tovább folytatódik a tisztelet és a barátság jegyében” – Ferenc pápa szavai a keresztény egyházakhoz és a különböző vallások képviselőihez


A világban továbbra is életben kell tartani az Abszolút utáni vágyat. Erre buzdította Ferenc pápa az egyházak és egyházi közösségek, valamint a zsidó nép és a különböző vallások képviselőit, akiket az Apostoli Palota Kelemen-termében fogadott március 20-án, szerdán délelőtt.

Előzőleg a Szentatya I. Bartolomeosz ökumenikus pátriárkával találkozott, akivel mintegy 20 perces beszélgetést folytatott és akit „András testvéremnek” nevezett. Köszöntötte továbbá Hilarion metropolitát is, a moszkvai ortodox pátriárkátus küldöttét. A két ökumenikus egyházi méltóság egy-egy Mária ikonnal ajándékozta meg a pápát.

A Kelemen-teremben mondott beszédében Ferenc pápa kifejezte „szilárd elhatározását”, hogy tovább halad az ökumenikus párbeszéd útján. Emlékeztetett arra a különleges spirituális kapcsolatra, amely a keresztényeket a zsidósághoz fűzi, valamint hangsúlyozta a többi vallás híveivel való együttműködés jelentőségét és a Krisztus-hívők egységének végcélját.

Ferenc pápa az ortodox egyházak és a nyugati egyházi közösségek küldötteihez intézett beszédében sajátos távlatokat jelölt meg, amelyeket a péteri szolgálatát megkezdő szentmisén vázolt fel tekintetével: „Személyeteken keresztül érzékeltem az általatok képviselt közösségek spirituális jelenlétét. A hit e megnyilvánulásában még sürgetőbbnek éreztem a Krisztus-hívők egységéért végzett imát” – mondta a Szentatya. Szinte az előképét látta az egység teljes megvalósulásának, amely Isten tervétől és a hívek hűséges együttműködésétől függ.

A pápa a keresztény közösségek képviselőit arra kérte: imádkozzanak érte, hogy Krisztus szíve szerinti pápa lehessen”, majd emlékeztetett rá, hogy a keresztények egységének ügyét leginkább a hit teljes megélése, a szabad, örömteli és bátor tanúságtétel szolgálja.

Minél hűségesebbekké válunk Isten akaratához gondolatban, szóban és cselekedetben, annál inkább haladunk előre valóban és lényegét tekintve az egység felé.

A Szentatya ezután a zsidó nép képviselőihez fordult, hangsúlyozva a zsidók és keresztények közötti rendkívül sajátos spirituális kapcsolatot.

„Megköszönöm jelenléteteket és abban bízom, hogy a Magasságbeli Úr segítségével gyümölcsözően folytathatjuk azt a testvéri párbeszédet, amely a zsinat kívánsága volt, és amely ténylegesen megvalósult, nem kevés gyümölcsöt teremve, különösen az utóbbi évtizedekben”.

A többi vallás képviselőit köszöntve Ferenc pápa először a muzulmánokhoz fordult: „Nagyra értékelem jelenléteteket”- fejtette ki a Szentatya. Ezt annak a szándéknak a kézzelfogható jeleként értelmezi, amely az emberiség közös java érdekében törekszik a kölcsönös tiszteletben és együttműködésben való növekedésre.

A katolikus egyház tudatában van annak, hogy mennyire jelentős a különféle vallási hagyományú emberek közötti barátság és tisztelet előmozdítása. Ezt hangsúlyozottan meg is ismételte: elő kell mozdítani a különféle vallási hagyományokat képviselő férfiak és nők közötti barátságot és tiszteletet. Az egyház tudatában van annak is, hogy mindannyian felelősek vagyunk világunkért, az egész teremtett világért, amelyet szeretnünk és őriznünk kell. Sok jót tehetünk a szegényekért, a gyengékért, a szenvedőkért, az igazság előmozdításáért, a kiengesztelődésért, a béke építéséért.

Mindenekelőtt azonban az Abszolút utáni szomjúságot kell életben tartani a világban. Ne engedjük, hogy az emberről alkotott egydimenziós világkép uralkodjon, amely szerint az ember arra korlátozódik, amit termel, és amit fogyaszt: ez korunk egyik legalattomosabb veszélye. Tegyünk tanúságot a természetfeletti iránti nyitásról, amely bele van vésve az emberi szívbe.

Ezen a téren azokhoz a férfiakhoz és nőkhöz is közel érezzük magunkat, akik bár nem tartoznak egyetlen vallási hagyományhoz sem, mégis keresik Isten igazságát, jóságát és szépségét. Ők értékes szövetségeseink az emberi méltóság védelmére, a népek közötti békés együttélés építésére, a teremtett világ gondos megőrzősére irányuló elkötelezettségünkben – fejezte be Ferenc pápa beszédét, amelyet a keresztény egyházak és egyházi közösségek, valamint a zsidó, a muzulmán, a buddhista és egyéb vallások képviselőihez intézett.
(vm)