közösségi hálók:

RSS:

Vatikáni Rádió

A pápa és az egyház hangja párbeszédben a világgal

nyelv:
Vatikáni Rádió

Honlap / Egyház

"Jézus az Örömhírt hirdeti" - P. Szabó Ferenc elmékedése Urunk megkeresztelkedése vasárnapjára


RealAudioMP3 Ezen a vasárnapon a liturgia Jézus megkeresztelkedésére emlékeztet. A Názáreti Jézus mintegy harminc esztendős volt, amikor elment a Holt tengerbe ömlő Jordán folyó torkolata közelébe, ahol az aszkéta Keresztelő János a bűnbánatot hirdette, és keresztelt. Ő csak vízzel, de eljött a megígért Messiás, aki alázatos megkeresztelkedése után tűzzel, Szentlélekkel keresztelt: az Ő személyében elérkezett Isten országát, uralmát hirdette, az Örömhírt, hogy a szerető és irgalmas Atya Jézus Krisztusban felajánlja az üdvösséget, a szabadulást a bűntől és örök életet.

Ezt az örömet hirdeti ma kortársainknak Ferenc pápa minden megnyilatkozásában, különösen pedig pápasága programját jelző Evangelii Gaudium kezdetű apostoli buzdításában. A betlehemi éjszakában az angyalok nagy örömet hirdettek a pásztoroknak. A görög-latin eredetű evangélium is jó hírt, örömhírt jelent. Ez az öröm, a feltámadt Jézus Lelkének ajándéka, amelyért legyünk mindig hálásak. Ez az öröm Isten országa egyik fő jellemzője; mert ez az Ország „nem eszem-iszom, nem az élvezetek halmozásából ered, hanem „igazságosság, béke és öröm a Szentlélekben”. Aki önzőn a „szakítsd le minden perc virágát” pogány elvet követi, és vidámságában boldognak mondja magát, azt akarja bizonyítani, hogy semmije sem hiányzik, felejti jelen hibáit és vétkes múltját, főleg pedig a véget, amikor a szeretet tetteit kell felmutatnia.

Örömünk fakadhat abból, hogy nem vagyunk rabjai a pénz, a szex, a hírnév élvezeteinek, amelyek tünékeny örömök, szolgaságunkat árulják el, és elfordítanak az egyedüli Jóságtól, Istentől. A világ bolondnak hiszi azokat, akik az evangéliumi boldogságokat igyekeznek megélni. De mi azt mondjuk: boldogok vagyunk, mivel lemondunk arról, amiért az emberek nagy része epekedik, megfeledkezve az ember isteni hivatásáról. Tanúskodjunk az emberek előtt a belső békéről, a lelkiismeret nyugalmáról, a másokra figyelő szeretet, másokat segítő jótettek örömeiről. A mindennapi kis örömöket is meg kell becsülnünk, hiszen annyi baj, bánat, szenvedés ér bennünket és szeretteinket életünk során. Ilyenkor gondoljunk gondviselő Atyánk szeretetére, és ha nem is értjük a próbatételt, higgyük azt, hogy az Istent szeretőknek minden a javukra válik.

„A keresztény öröm abból fakad, hogy tudjuk, mennyire velünk van Isten, és működik általunk, hogy semmi sem vész el abból, amit Vele együtt véghez viszünk; a keresztény öröm abból a tudatból fakad, hogy a nyolc boldogság örök értékű, hogy mi egyek vagyunk Krisztussal, mint a szőlőveszők a szőlőtővel.” (P. Charles SJ)