közösségi hálók:

RSS:

Vatikáni Rádió

A pápa és az egyház hangja párbeszédben a világgal

nyelv:
Vatikáni Rádió

Honlap / Egyház

Jézus az Élet világossága – P. Szabó Ferenc SJ elmélkedése nagyböjt 4. vasárnapjára


RealAudioMP3 A született vak meggyógyításakor Jézus kinyilvánítja, hogy Ő a világ Világossága azoknak, akik hisznek benne. A hit fényt ad a szemnek, látóvá tesz, hogy az örök élet világosságában járjunk a földi félhomályban vagy sötétségben. Vannak olyan emberek, akik jobban szeretik a sötétséget – az értelem nélküli élet sivatagában, a szenvedélyek és a bűn sötétségében járnak, - elvakultak gőgjükben és tagadásukban.

Róluk írta János evangélista Prológusában, evangéliuma bevezetőjében: „A megtestesült Ige az Élet világossága lett az embereknek. Az igazi Világossága világba jött, tulajdonába jött, de övéi nem fogadták be. Mindannak azonban, aki befogadta, hatalmat adott, hogy Isten gyermekévé legyen, annak, aki hisz Őbenne”.

Az élő Istentől elforduló, elszakadó ember fokozatos megkeményedését, elvakultságát megátalkodásnak nevezi az Írás. Az ilyen ember keménynyakú és kőszívű. Mindenki belekerülhet ilyen állapotba: a pogányok, az izraeliták, Jézus tanítványai is, így Jézus mai követői is. Izajás prófétánál (6, 9sk) és Szent Pál Római levelében (9, 18) olvashatunk erről.

A názáreti Jézussal szembeni hitetlenségről lépten-nyomon olvashatunk a szinoptikusoknál és a János-evangéliumban. A hitetlen menekül a világosság elől, mert művei gonoszak (Jn 3, 20). A rossz úton járva, a bűnt megszokva az ember elvakulttá lesz (Jn 9, 39), megátalkodik, nem tudja meghallani többé Jézus hívó szavát (Jn 8, 43).

De soha se veszítsük el az embereket szerető Atyaistenbe vetett hitünket és reményünket! Isten nem semmisíti meg lázadó teremtményét, mindvégig szereti. A hitetlenség látszólagos végzetével szemben Jézus kinyilatkoztatja az Atya vonzásának titkát (Jn 6, 44). Ha Jézus „fölemeltetik a földről”, a keresztről minden embert magához vonz (Jn 12, 32). És Jézus orvosunk, azért jött, hogy a betegeket gyógyítsa, a jó Pásztor keresi az elveszett juhokat.

Nem ítélni jött, hanem megmenteni, teljesebb, örök életre vezetni bennünket. Ferenc pápa ezt állandóan hangoztatja. Így nagyböjti üzenetében: „Isten nagyobb a mi bűneinknél, és ingyen szeret minket, mindig, és a közösségre, valamint az örök életre vagyunk teremtve. Az Úr arra hív minket, hogy örömmel hirdessük az irgalom és a remény üzenetét!”

Mi, hívő keresztények tudjuk, hogy „ha hűtlenek vagyunk is, Isten hűséges marad” (1Tim 2,13). És mindig örömmel halljuk a feltámadt Jézus Tamás apostolnak mondott biztató szavait: „Ne légy többé hitetlen, hanem hívő!”

Fohászkodjunk Jézushoz a teljesebb, mélyebb hit ajándékáért: „Hiszek, Uram, de segíts hitetlenségemen!”

(Jn 9, 1-41)