közösségi hálók:

RSS:

Vatikáni Rádió

A pápa és az egyház hangja párbeszédben a világgal

nyelv:
Vatikáni Rádió

Honlap / Egyház

„Bátorság! Én vagyok, ne féljetek!” – P. Szabó Ferenc SJ elmélkedése az évközi 19. vasárnapra


A vasárnapi evangéliumi szakasz – Jézus a vízen jár – nagyon biztató, hitre serkentő nekünk, kicsiny hitű keresztényeknek, akik a válságos kor viharos tengerén hánykódó Egyház hajóján szorongunk. Hiszen a feltámadt Jézus, akinek hatalma van a viharok, vizek, démonok felett, velünk van Szentlelkével, - ha a hajó fedélzetén szundítani látszik is, és a kellő pillanatban a hullámzó vízen felénk közelít: „Ne féljetek! Én vagyok!” Merjünk mi is feléje menni, hittel a vízre lépni, hiszen Ő minden bajban, vészben, megpróbáltatásban ott van egy kéznyújtásnyira.Az evangéliumi jelenet keresztény létünk jelképe is lehet. Joseph Ratzinger professzor A keresztény hitről szóló, 1968-as szép könyve elején felidézi Paul Claudel konvertita költő Selyemcipő c. drámája nyitányát, mely szerint a misszióba induló jezsuita a kalózok támadásától elsüllyedt hajó egyik árbocához kötözve lebeg az óceán háborgó vize fölött, és az Úrhoz imádkozik: „Köszönöm, hogy megkötöztél, az óceánon lebegő kereszthez szegeztél…” Ratzinger szerint e kép a mai hívő ember helyzetét szimbolizája. A keresztfa, az elmerülni készülő szerzetest Istenhez köti, mert a hívő számára Jézus keresztje erősebb, mint az alatta örvénylő semmi.
Ratzinger ezeket írja a mai keresztény „megkísértett hitéről”: „A hívő csak a semmi, a (hit ellenes) kísértés és a bizonytalanság óceánja fölött tudja a hit aktusát véghezvinni, a nyugtalan kérdések óceánja a hit egyedül lehetséges helyéül rendeltetett számára. (…) Talán éppen a kétely lesz a párbeszéd közös pontja, amely mindkettőjüket megakadályozza abban, hogy a sajátjukban elzárkózzanak.”
A megtérő elfogad hitigazságokat is, amelyeket a Hiszekegy foglal össze. De hangsúlyoznunk kell a keresztény hit személyes jellegét: „Hiszek Neked!” „Hiszek Tebenned!” Claudel így vallott első megtérése után: „Íme, egyszerre Valaki lettél!”A megtérés, a hitaktus alapvetően az emberi szabadság és a kegyelem műve: egész lényünk elkötelezése a minket hívó személyes Istennek, aki szeret engem, megteremtett, Krisztusban újjáteremtett és Magához hívott, hív engem.(Mt 14, 22-33)