közösségi hálók:

RSS:

Vatikáni Rádió

A pápa és az egyház hangja párbeszédben a világgal

nyelv:
Vatikáni Rádió

Honlap / Kultúra és társadalom

"Isten nem hagyta egyedül az embert" - Varga János atya tudósítása


RealAudioMP3 Köszöntöm a Kedves Rádió-hallgatókat a Rimini Meetingről!

Augusztus 24.-én, vasárnap 35. alkalommal nyitotta meg kapuit a „Népek közötti barátságért” megrendezett nemzetközi találkozó. Az idei Meeting mottója: „A világ és az emberi létezés végső határai felé. Isten nem hagyta egyedül az embert”.

Az egy hetes program, szentmisével kezdődött. Elöljáróban Emilia Guarnieri, a Meeting Alapítvány elnöke olvasta fel a Ferenc pápa üdvözletét és áldását közvetítő üzenetet, amelyet Pietro Parolin bíboros, államtitkár írt Rimini püspökének és a Meeting résztvevőinek. „A Meeting témája a Szentatya aggodalma is, - fogalmaz a levél - ahogy egy korábbi interjúban mondta: a világ és a létezés perifériái nem elsősorban helyeket jelentenek, hanem és főleg személyeket”.

Ferenc pápa megköszönte a szervezőknek, hogy meghallották és erősítik ezt a szemléletet és hangsúlyozza: „Az önmagából kilépő, kifelé forduló Egyház az egyetlen lehetőség az Evangélium alapján.”

„A Meeting mottójának második fele – egy Don Giussanitól a CL alapítójától származó gondolat - szintén fontos, mert az Úr nem hagyott el minket, nem feledkezett meg rólunk. A keresztény nem fél a perifériák felé közelíteni, mert élete középpontjában Krisztus áll. Ő megszabadít minket a félelmektől, az Ő társaságában biztosak és nyugodtak maradhatunk bármely helyen, az élet sötét pillanataiban is.”

A Szentatya két szempontra hívja fel a figyelmet: „Sose veszítsük el a kapcsolatot a valósággal, legyünk a valóság szerelmesei. Ez is része a keresztény tanúságtételnek. Amint Don Giussani is ezt hagyta ránk örökségül és mintegy életprogramnak: „Az egyetlen feltétel, hogy mindig vallásosak legyünk, intenzíven megélni a valóságot”.

A másik, hogy mindig a lényeges dolgokra figyeljünk, ne engedjük, hogy a keresztény üzenetet másodlagos témákkal azonosítsák. Ennek érdekében keresni kell a lehetőségét, hogy felfogható módon és nyelvezeten mondjuk el a kereszténység örök újdonságát.”
Ferenc pápa végül azt kívánja a részvevőknek, hogy tapasztalják meg, amit az első apostolok, amikor Jézust követni kezdték, és Ő megkérdezte tőlük: „Mit kerestek?”. Bárcsak ez a kérdés kísérné minden Meetingre látogató útját!

Miközben kéri a résztvevők imáját önmagáért és szolgálatáért, a pápa a Szűzanya oltalmába ajánlja a Meeting teljes közösségét, és szívből küldi rájuk apostoli áldását” – fejeződik be a levél.

Francesco Lambiasi, Rimini püspöke szentbeszédében kiemelte: „Mi keresztények nem tudjuk kevesebbé tenni Krisztust, Ő viszont nem akar kevesebbé tenni minket. Jézus tőlünk is azt kérdezi, ti, kinek tartotok, kinek mondotok engem? Simon nagyobb szavakat mondott ki azon a reggelen, mint ő maga. És Jézus rá, mint sziklára akarja építeni Egyházát, aki Péterként is tudatában van korlátainak. Mi is kis köveknek érezzük magunkat, de az Úr ránk akar építeni.

A főpásztor idézte Fellinit: a legkisebb kövecskének is van értelme, mert ha nem lenne, akkor semminek sem lenne, a csillagoknak sem…

A mise végén videó-híd segítségével kapcsolódtak be a résztvevők a pápa Úrangyala imádságába.

Üzenetet küldött a Meeting kezdetére Giorgio Napolitano olasz köztársasági elnök is. „A komplex és törékeny nemzetközi helyzet sürgető aktualitást ad a témának – írja. A perifériák nincsenek messze, sőt részét képezik világunknak, életünknek és a tragédiák, amelyek nap, mint nap megtörténnek, közelről érintenek bennünket. Lehetetlen, hogy ezek ne keltsék fel a figyelmünket, érzelmi és morális szempontból ne érintsenek meg minket. Sokkal inkább erős késztetést kell jelentsenek, a nemzetközi közösség új összetartására, és első sorban az Európai Unió, mint a demokrácia, a szabadság és az igazságosság bástyájának megszilárdítása érdekében.

A bizonyossággal, hogy az elkövetkező napok munkájából előrelátó és hiteles visszajelzések fogalmazódnak majd meg, küldöm jókívánságaimat a Meeting munkájának sikeréhez, amelyet mindig élő figyelemmel kísérek” – fejeződik be Napolitano elnök üzenete.

A Meeting vasárnap délutáni nyitótalálkozójának címe: „A szív hatalma – az igazság keresői” Pierbattista Pizzaballa, szentföldi ferences kusztosz és Monica Maggioni a Rainews olasz hírcsatorna igazgatója beszéltek hitükről és arról, hogyan látják a valóságot. A ferences atya elmondta: „a béke egy ajándék, de megéri, hogy fáradozzunk érte. Sok pozitív példát is felhozott a különféle vallási és etnikai hovatartozású emberek szolidaritásáról, és hozzátette: „hálát ad az evangéliumi értelemben vett „kicsinyekért”, ezek adnak erőt a Közel-Kelet jövőjéhez.” Majd hangsúlyozta: „Nem keresztényüldözés van a Közel-Keleten, hanem a fanatikusok mindenkit üldöznek, akik nem olyanok, mint ők. Ezen körülmények között kell éljük a kereszténységünket, félelem és menekülés nélkül” – mondta szentföldi ferences kusztosz.

Az első nap délutánján Európa: „Ideál vagy bálványimádás?” címmel Andrea Simoncini a Firenzei Egyetem Alkotmányjog professzora és Joseph H. H. Weiler jogász professzor, az Európai Egyetemi Intézet igazgatója beszélgettek a CL jelenlegi vezetője Julián Carrón nemrég írt cikke kapcsán: „Európa 2014. Lehetséges egy új kezdet?” Weiler kifejtette: „minden ideálban ott van a bálványimádás veszélye. Létezik az emberi jogok bálványimádása is, amely elfelejtkezik a kötelességekről”.

Két kiállítás megnyitójára is sor került az „Egy testben élő ember története” – aki csak a Végtelen előtt hajtott térdet - Charles Péguy halálának 100. évfordulójára, és „A kiáltás és a válaszok” - Lev Tolsztojról.

Egyetem és a szabadságra nevelés címmel a SWAP tapasztalatairól beszélt Wael Farouq a milánói Szent Szív Katolikus Egyetem egyiptomi vendégprofesszora. A SWAP a csere angol szóra alkotott betűszó „Share With All People” „megosztás mindenkivel” egy csoportot jelöl. A milánói katolikus egyetemen – főleg muzulmán diákokból - alakult kör, akiket mélyen megérintett, ami hazájukban, Egyiptomban történt. Eldöntötték, hogy rendszeresen összejönnek, hogy jobban értsék az eseményeket, és azt megosszák másokkal.

„Ez az interkulturális tapasztalat reményre ad okot. Az ilyen kezdeményezések teszik lehetővé, hogy felemeljük a tekintetünket, és akkor - ahogy kiállításuk címe is mondja - „Az értékek életre kelnek” - így változik meg a világ.” – hangzott el a zárszóban.

A vasárnapi első sajtótájékoztatón elhangzott a kérdés, mi értelme volt Ferenc pápa pünkösdi imájának, az izraeli és a palesztin elnökkel, hiszen azóta csak elmérgesedett a helyzet.

„Az ima nem mágikus eszköz, - mondta Pizaballa atya - de bevezeti a valóság újfajta megközelítését. Ez a gesztus benne van a népek, az ottani emberek tudatában”. „Ez a közös ima reményt ad és remény nélkül nem lehetne élni” – tette hozzá Farouq professzor.
Este a nyitókoncert keretében „Én, egy kövecske a csillagok alatt” címmel Nino Rota nagyzenekari szvitje hangzott el, amelyet Fellini – idén éppen 60 éves – „Úton” című filmjéhez írt.

A program elején a filmről, Fellini és Nino Rota barátságáról Francesca Fellini beszélt, megelevenítve azt a hívő emberre jelelemző hozzáállást, ami életüket, munkastílusukat és a remekművek születésének közegét jellemezte.


Varga Jánost hallották Riminiből. Dicsértessék a Jézus Krisztus!