közösségi hálók:

RSS:

Vatikáni Rádió

A pápa és az egyház hangja párbeszédben a világgal

nyelv:
Vatikáni Rádió

Honlap / Világegyház / Világegyház

76 évesen elhunyt Filo Vladimír, nyugalmazott rozsnyói püspök


Életének 76., papságának 53. és püspöki szolgálatának 26. évében, augusztus 18-án éjszaka, a nyitrai egyetemi kórházban, elhunyt  Filo Vladimír, nyugalmazott rozsnyói (Szlovákia) püspök.

A nyugalmazott rozsnyói püspök 1940. január 15-én született a Galánta melletti  Gány községben.  1962. július 25-én szentelték pappá Pozsonyban. II. János Pál pápa 1990. március 17-én nevezte ki tukki (Mauritánia) címzetes püspökké és a nagyszombati érsekség segédpüspökévé. 1990. április 16-án szentelték püspökké Nagyszombatban. 2002. november 23-án nevezték ki -  utódlási joggal – rozsnyói koadjútor püspöknek. XVI. Benedek pápa 2008. december 28-án nevezte ki egyházmegyés püspöknek. Hét éves szolgálat után 2015. március 21-én Ferenc pápa elfogadta lemondását, és a folyó év május 15-ig, rozsnyói apostoli kormányzóként vezette az egyházmegyét.  

Szemináriumi éveiben megtanult magyarul. Odaadással szolgálta a magyar híveket, kiállt a magyar liturgikus könyvek használatáért Szlovákiában. Püspökként támogatta és segítette a magyar pasztorációt. Az egyházmegye szlovák papságát bátorította a magyar nyelv elsajátítására, hogy a magyar ajkú és nemzetiségű hívek anyanyelvükön hallgathassák Isten igéjét, ugyanis a rozsnyói egyházmegye déli vidékein, a nógrádi, kishonti, rozsnyói és tornai esperesi kerületben 50 plébániaközség van, ahol magyarul kell, kellene teljesíteni a papi teendőket. 

Püspöki szolgálatának állomásai: 1990-1990 a Szlovák Püspökkari Konferencia titkára, 1990-1991 között a pozsonyi Szent Cirill és Metód papnevelő intézet rektora, 1990-től 1998-ig a pozsonyi Komenszky Egyetem teológiai karán egyházjogot tanított, 1992 -2002 között a nagyszombati érsekség bírósági helynöke.

A megemlékezést a szerkesztőségünknek beküldteVojta Richárd, fülekpüspöki plébános, az elhunyt Filo püspök úr egykori titkára. Hálás köszönet érte.

(vl)