közösségi hálók:

RSS:

Vatikáni Rádió

A pápa és az egyház hangja párbeszédben a világgal

nyelv:
Vatikáni Rádió

Honlap / Világegyház / Magyar egyház

Mindszenty emlékmise Rómában bíborosi címtemploma elfoglalásának 70. évfordulóján


A római Santo Stefano Rotondo körtemplomban mutatott be szentmisét március 3-án, csütörtök este Angelo Acerbi nyugalmazott érsek, egykori magyarországi apostoli nuncius. A római magyar kolónia tagjai mellett részt vett a szentmisén Habsburg-Lotharingiai Mihály főherceg, a budapesti Mindszenty Alapítvány elnöke, Habsburg-Lotharingiai Eduárd szentszéki magyar nagykövet. A szentmisén  ezúttal is a római Német-Magyar Pápai Kollégium növendékei énekeltek és ők adták a szemmise ünnepi asszisztenciáját.

Személyes emlékezés találkozásokra

Angelo Acerbi érsek homíliájában a Mindszenty bíborossal kapcsolatos személyes emlékeit elevenítette fel.     

„Mindszenty József bíboros hetven évvel ezelőtt, 1946. március 3-án itt volt ebben a Santo Stefano Rotondo templomban, hogy elfoglalja azt, mint saját címtemplomát. Az eseményen, többek között részt kellett vennie az elődömnek, Angelo Rotta érseknek, Magyarország nunciusának, akit onnan egy évvel korábban űzött el a szovjet felső parancsnokság” – kezdte beszédét Acerbi érsek, aki „örömmel üdvözölte a jelenlévőket, kik a nagy bíboros, Isten Szolgája ünnepére gyűltek egybe.

Új Zéland, Wellington: határozott és békés arcvonások

Ilyen helyzetben eszembe jut néhány személyes emlék: Amikor Új Zélandon nunciusként szolgáltam, 1974. december 13-án a wellingtoni repülőterén az ottan érsekkel vártunk a bíborosra, aki emigráns honfitársai meglátogatására érkezett az országba. Részt vettem aztán a hívekkel teli Angyalos Boldogasszony templomban bemutatott szentmiséjén. Emlékszem a határozott és békés arcvonásaira. Mint tudjátok Ausztriában halt meg hét hónappal később, 1975. május 6-án.

1991. május 3-án Paskai bíborossal együtt fogadtuk a bíboros földi maradványait, melyek a máriacelli székesegyházból érkeztek.

Szent II. János Pál pápa térden állva imádkozik a bíboros prímás sírja előtt

Másnap a prímási bazilika előtti hatalmas téren tartották az ünnepi megemlékezést, Rossi bíboros, pápai legátus jelenlétében. Emlékszem - folytatta  Acerbi érsek – a hatalmas tömegben ott volt Habsburg Ottó is, azon a fagyos tavaszi napon. Néhány hónappal később elkísértem a bazilika kriptájába Szent II. János Pál pápát, aki térden állva imádásba mélyedt a bíboros prímás sírja előtt”.

Akarok lenni népem lelkiismerete

„1945. október 7-én foglalta el esztergomi érseki székét és ebből az alkalomból mondta el programadó beszédét, melyben többek között kijelentette: „Akarok jó Pásztor lenni, aki, ha kell, életét adja juhaiért, Egyházáért, hazájáért. Akarok lenni népem lelkiismerete. Ébresztgetem nemzetünk megszentelt hagyományait, amelyek nélkül egyesek talán igen, de a nemzet nem élhet.”

Acerbi érsek utalt a szentmise olvasmányára, az Izajás próféta megjövendölte Isten Szolgája fájdalmas vonásaira, akiben felismerhetőek a mi Isten Szolgánk, Mindszenty bíboros arcvonásai. Utalt az evangélium Jó Pásztorára is, aki életét adja a juhokért és akinek az alakjában az első keresztény közösségek valójában a Megváltó Krisztusra találtak. Ennek a jó pásztornak a képét találjuk meg egyébkén a mostani irgalmasság szentév logójában is – folytatta Acerbi érsek.

Ha Isten velünk, ki ellenünk?

A szentleckében Pál Apostol buzdítása hangzott el: „Ő, aki nem kímélte saját fiát, hogyan ne ajándékoznak nekünk vele együtt mindent?”. Az Apostol bizonysággal állítja, hogy Krisztus meghalt, föltámadt és közbenjár értünk és ennek a reménységnek az erejével jelzi nekünk, római híveknek: „Ha Isten velünk, ki ellenünk? Aki saját Fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért áldozatul adta, hogyne ajándékozna nekünk vele együtt mindent? Ki emel vádat Isten választottai ellen? Isten, aki a megigazulást adta? Ki ítél el? Krisztus Jézus, aki meghalt, sőt fel is támadt, és az Isten jobbján közbenjár értünk? Ki szakíthat el bennünket Krisztus szeretetétől? Nyomor vagy szükség? Üldöztetés vagy éhínség, ruhátlanság, életveszély vagy kard?   

Miként napjaink vértanú keresztényei, Mindszenty bíboros is szembenézett a próbatételekkel

Ezek súlyos, szélsőséges helyzetek – folytatta a volt magyarországi nuncius – Pál keresztülment rajta, mások pedig várnak rá. És vele együtt korának és minden kornak megannyi keresztény embere! Miként napjainkban is, Közel-Kelet, Afrika és más térségek megannyi kereszténye. Miként Mindszenty bíboros is szembenézett ezekkel  próbatételekkel. 

Ragyogó példáját adta az egyház iránti hűségnek és a hazaszeretetnek

A vértanúk az ikonográfiai ábrázolásokon pálmát tartanak a kezükben, mint a győzelem jelképét. Pál apostol a győzelmet, mint keresztények célját jelöli meg, amikor megállapítja: „De mindezekben diadalmaskodunk azáltal, aki szeretett minket”. Több, mint diadalmaskodó lett Mindszenty bíboros, akiről II. János Pál pápa 1991-ben Esztergomban mondta: „Ragyogó példáját adta az egyház iránti hűségnek és a hazaszeretetnek. Most amikor címtemploma székfoglalásának ünnepét üljük, imádkozni szeretnénk azért, hogy az Isten Szolgáját emeljék az oltár dicsőségére” – fejezte be homíliáját Angelo Acerbi nyugalmazott érsek.  

Ima Mindszenty bíboros boldoggá avatásáért

A szentmise végén Habsburg-Lotharingiai Mihály főherceg, a Mindszenty Alapítvány elnöke mondott imádságot Mindszenty bíboros boldoggá avatásáért:

 „Istenünk, te József bíborost arra választottad ki, hogy az üldöztetés idején mindhalálig hűséges főpásztor legyen:az igazság és a szeretet tanúságtevője. Hívő néped örömére add meg, kérünk, hogy őt mielőbb Egyházunk szentjei között tisztelhessük. Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.”

(vl)