közösségi hálók:

RSS:

Vatikáni Rádió

A pápa és az egyház hangja párbeszédben a világgal

nyelv:
Vatikáni Rádió

Honlap / Világegyház / Szentek és boldogok

Sajtótájékoztató: Teréz anya rendelkezett az irgalom hatalmas képességével


Szeptember 2-án, pénteken sajtókonferenciát tartottak a Szentszék Sajtótermében Teréz anya szentté avatásával kapcsolatban, amely során felszólalt Brian Kolodiejchuk atya, Teréz anya szentté avatásának posztulátora. Elmondta, Teréz anya tudatában volt, hogy szüksége van Isten irgalmasságára. Az Irgalmasság szentéve elsősorban arra emlékeztet minket, hogy Isten előtt mindannyiunknak szüksége van az irgalmasságra. Ilyen értelemben mindannyian szegények vagyunk. Isten szeretetére és megbocsátására vágyó koldusként állunk előtte.

Sok szeretetre van szükségünk, hogy meg tudjunk bocsátani

Ahogy Teréz anya tette, ezt a belső szegénységünket a „szív Kalkuttájának” nevezhetjük. Ő azt szokta mondani, hogy Kalkutta mindenhol jelen van. Mindig készen állt, hogy irgalmas és megbocsátó legyen mindenkivel. „Sok szeretetre van szükségünk, hogy meg tudjunk bocsátani és sok alázatra van szükség a feledésre, mert nem teljes a megbocsátás, ha nem felejtünk is egyben. Nagyon gyakran azt mondjuk, hogy megbocsátottunk, de nem tudunk felejteni. Amíg nem tudunk elfelejteni, valójában nem bocsátottunk meg teljesen.”

Teréz anya számára a gyónás nem szokás vagy rutin volt, hanem találkozás Isten irgalmával és szeretetével

Teréz anya számára a gyónás nem szokás vagy rutin volt, hanem találkozás Isten irgalmával és szeretetével. „Az ördög gyűlöli Istent és ez a gyűlölet elpusztít bennünket. Bűnre késztet és arra ösztönöz, hogy osztozzunk ebben a gonoszságban és mi is osztozzunk ebben a gyűlöletben… Ez pedig elválaszt minket Istentől. De innen származik Isten csodálatos irgalma… És ez az, amit az ördög gyűlöl Istenben, a bűnös iránti gyengédséget és szeretetet.”

Azért jöttem, hogy szeressem a sötétséget

A sötét éjszaka arra is magyarázatot ad, hogy Teréz anya miért rendelkezett az irgalom hatalmas képességével. A sötétség megtapasztalása arra késztette, hogy mindig az Úr irgalmától függjön és mindig készen álljon irgalmas lenni másokkal. „Azért jöttem, hogy szeressem a sötétséget, mert hiszem, hogy ez is egy nagyon kis része Jézusnak, a sötétség és a fájdalom a világon. Megtanítottál arra, hogy elfogadjam ezt tevékenységed spirituális részeként. Ma igazán éreztem a nagy örömet, hogy Jézus többé nem élheti át az agóniát, de rajtam keresztül akarja ezt megélni. Jobban mint valaha átadom magam Neki. Igen, jobban mint valaha szolgálatára állok.”

Teréz anyának ebben az igenjében áll szentsége és keresztény hitünk szentsége: mindaz, amit tőlünk kérnek és amit meg tudunk tenni. A többit Jézus megteszi.

Teréz anya a szegények és a gazdagok szentje

Teréz anya mindenki szentje, mert képes volt osztozni Jézus szenvedésében. Megértette, hogy különleges módon szerette Isten. Teréz anya a szegények és a gazdagok szentje, korunk embereinek a szentje, akiket a sok erőszak és a szív szárazsága pusztítja, mert ő megmutatta, hogy a gonosz és a nyomor, amelyet mindannyian magunkban hordunk, megbocsátható és hogy Jézus felénk kinyújtott irgalmas és biztos kezével legyőzhetjük a bennünk levő sötétséget – fogalmazott Teréz anya szentté avatási ügyének posztulátora.

(sv)