közösségi hálók:

RSS:

Vatikáni Rádió

A pápa és az egyház hangja párbeszédben a világgal

nyelv:
Vatikáni Rádió

Honlap / Világegyház / Magyar egyház

Emléktáblát avattak Rómában Mindszenty bíboros tiszteletére


November 4-én pénteken este hat órakor a római Santo Stefano Rotondo templomban az olaszországi Magyar Nagykövetség és a Szentszéki Magyar Nagykövetség közös szervezésében ünnepi megemlékezést tartottak a magyar kolónia tagjai jelenlétében az 1956-os forradalom áldozatai emlékére. Habsburg-Lotharingiai Eduard szentszéki magyar nagykövet és Paczolay Péter római magyar nagykövet, végül pedig Habsburg Mihály főherceg, a budapesti Mindszenty Alapítvány elnöke  ünnepi beszédeikben az 1956-os forradalom és szabadságharc máig ható, sorsformáló erejéről szóltak, külön kiemelve Mindszenty bíboros szerepét és a római címtemplomához fűződő kapcsolatát. 

Az ünnepi szertartás záróeseményeként Walter Brandmüller német nyugalmazott bíboros, a Pápai Történettudományi Bizottság elnöke áldotta meg az emléktáblát, melyen a következő írás olvasható:

A Santo Stefano Rotondo templomot a magyarok a 15. század óta nemzeti templomukként tisztelik. 1454-től 1579-ig a magyar pálos rend, 1579 - 1580-ban a római Magyar Kollégium, 1580-tól a római Német - Magyar Kollégium templomaként működik. A falai között végső nyughelyet találó Lászai János római magyar gyóntató (†1523) sírkövének epigrammája fél évezrede hirdeti, hogy Róma mindannyiunknak közös hazája. 1946 és 1975 között a kommunista diktatúrával bátran szembeszálló Mindszenty József bíboros, esztergomi érsek tituláris temploma volt. E táblát Magyarország kormánya állítatta 2016-ban, a Mindszenty József bíboros címtemploma birtokbavételének 70. és a Magyar Forradalom 60. évfordulóján.

Az emléktábla felső részén magyarul, alatta olaszul olvasható a megemlékezés szövege, a kettő között nagy betűk idézik az említett epigrammát: Roma est Patria omnium fuitque – Róma mindnyájuk hazája lett. A latin feliratot két körplakett fogja közre. Az egyiken angyal tartja a magyar koronás címert, a másikon pedig Mindszenty bíboros arcképe látható. Az átriumból a Szent István körtemplomba vezető templombelső falára helyezett, másfél méter magas márvány emléktáblát Csíkszentmihályi Róbert szobrászművész készítette. Az ünnepi szertartás záróeseményeként Walter Brandmüller német nyugalmazott bíboros, a Pápai Történettudományi Bizottság elnöke áldotta meg az emléktáblát. A megemlékezés imádságát a forradalom áldozataiért Németh László olaszországi magyar főlelkész vezette, a római Német – Magyar Kollégium növendékeinek magyar kórusa pedig zenei keretbe foglalta az ünnepi eseményt.                   

(vl)