közösségi hálók:

RSS:

Vatikáni Rádió

A pápa és az egyház hangja párbeszédben a világgal

nyelv:
Vatikáni Rádió

Honlap / Vallás / Ökumenizmus

A pápa köszönetet mond Bartolomeosz pátriárkának ökumenikus elkötelezettségéért


Jelentős elismerés és hála Bartolomeosz konstantinápolyi ökumenikus pátriárka szolgálatáért, amelyet a Krisztus-hívők egyre nagyobb szeretetközösségének előmozdítása érdekében végez. Ferenc pápa így fogalmazott a Szent Miklós-díj átadása kapcsán, amelyet december 5-én nyújtottak át a Pugliai Teológiai Fakultáson Bariban Bartolomeosz pátriárkának Szent Miklós ünnepe alkalmából.

Közös ima a keresztények egységéért

Francesco Cacucci Bari érsekének küldött táviratában a Szentatya lélekben csatlakozik az ortodox pátriárkához a Miklós püspök iránti tisztelet kifejezésében. A szent ereklyéit a dél-olaszországi Bariban őrzik közel ezer éve. A pápa a Keleten és Nyugaton egyaránt szeretett szent közbenjárására bízta a közös imát a keresztények teljes egységének megteremtése érdekében. A Pugliai Teológiai Fakultás és a helyi egyház e díj által tanúságot tesz hűségéről eredeti hivatásához, vagyis ahhoz, hogy híd szerepet töltsön be a keleti és nyugati keresztények között.

A pátriárka látogatása Pugliában

A konstantinápolyi pátriárka december 1-jétől tartózkodik Pugliában. Leccében archeológiai díszdoktori címmel tüntették ki. Lectio magistralis-ában Bartolomeosz pátriárka az emberi szolidaritásról, az üldöztetésről, a migrációról és a klímaváltozásról szólt. December 5-én Bariban a Szent Miklós-díj átadó ünnepségen jelen volt Brian Farrell püspök, a Keresztény Egységtörekvés Pápai Tanácsának titkára.

Díj az ökumenizmus előmozdításáért

A Szent Miklós ökumenikus díj fontos elismerés, amelyet a Pugliai Teológiai Fakultás ad át olyan kiemelkedő katolikus és ortodox személyeknek, akik a keresztények egysége előmozdításáért tevékenykednek. A díjat 1995-ben hozták létre, hogy megünnepeljék a Szent Miklós ökumenikus-patrisztikai teológiai intézet alapításának 25. évfordulóját. A díj az „egységláng lámpása” hiteles másolata, egy harmadrészt ezüstből és aranyból készült. Az eredeti lámpás 1936 óta folyamatos ég Szent Miklós ereklyéje mellett a püspökről elnevezett bazilika kriptájában. Felice Caradonna bari ötvös munkája.

Ki is bari Szent Miklós?

Szent Miklós a Kr. u. III.-IV. században élt a mai Törökország területén, ahol Myra püspöke volt. A katolikus és az ortodox egyház egyaránt tiszteli. A hagyomány szerint a Kr. u. 325-ben megtartott Niceai zsinat során aláírta a Krisztus istenségét megvalló hitet, erőteljesen elutasítva az arianizmust. Szilárd maradt a hit megvallásában az erőszakos keresztényüldözés idején is, amely Diokleciánusz császár idején tört ki. Nemcsak az Evangélium terjesztésében töltött be aktív szerepet, hanem a szegények támogatásában és a szenvedők gondozásában is. 1087-ben Szent Miklós földi maradványait tengerészek vitték át Bariba.

(sv)