közösségi hálók:

RSS:

Vatikáni Rádió

A pápa és az egyház hangja párbeszédben a világgal

nyelv:
Vatikáni Rádió

Honlap / Szentszék / Események

Bemutatták a fiatalokról, hitről és hivatástisztázásról szóló püspöki szinódus előkészítő dokumentumát


Pénteken délelőtt a Szentszék sajtótermében bemutatták az újságíróknak a 2018 októberére meghirdetett XV. rendes püspöki szinódus előkészítő dokumentumát. A 16 oldalas dokumentumot Lorenzo Baldisseri bíboros, a Püspöki Szinódus főtitkára, és helyettese, Fabio Fabene érsek mutatta be, két római fiatal tanúságtételével együtt. Örömmel jelentette be Baldisseri bíboros, hogy Ferenc pápa pénteken közzétett levéllel közvetlenül a fiatalokhoz fordult, ami az irántuk tanúsított szeretetteli gondoskodásának a jele, amiként a levélben maga mondja: „a szívemben hordozlak benneteket”.

Pozitív indítás: Örömötök teljes legyen!

Az előkészítő dokumentum megadja a szinódus célkitűzését és eljárásmódját. Kezdő mondata is pozitív, Jézus utolsóvacsorai beszédéből idéz, midőn önmaga és a tanítványai viszonyát a szőlőtő és a szőlővesszők kapcsolatával írja le, ezzel a zárómondattal: „Ezeket azért mondom nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek is, és teljes legyen az örömötök” (Jn 15,11). Ez az Istennek a terve minden ember számára és minden időre, tehát a harmadik évezred  fiataljaira is vonatkozik, megszorítás nélkül. Az egyház feladata ennek az örömhírnek a hirdetése.

Az új szinódus környezete

Az új evangelizálásról szóló szinódus és az Evangelii gaudium apostoli buzdítás ezt a missziót elemezte a mai világban, míg a családok kísérésének a témájával foglalkozott a két püspöki szinódus és az Amoris laetitia apostoli buzdítás. Ezzel az úttal folytonosságban halad tovább az új szinódus „a fiatalokról, a hitről és a hivatástisztázásról” szóló témákkal. Az egyház kérdőre vonja magát arról, miként kísérje a fiatalokat, hogyan ismerje fel a szeretetre, az élet teljességére szóló  hivatásokat, úgy, hogy közben megkérdezi magukat a fiatalokat is, hogy segítség őt az evangélium hirdetésének leghatékonyabb módja meglelésében. A fiatalokon keresztül az egyház képes meghallani az Úr mai szavát. Miként Sámuel és Jeremiás idejében a fiatalok azok, akik észre tudják venni a Szentlélek jelezte az idők jeleit. Miközben meghallgatjuk a vágyakozásaikat, tudjuk megpillantani a ránk váró holnap világát és azokat az utakat is, melyekre az egyház meghívást kapott, hogy bejárja.            

A választás szükségességéről

A szeretetre szóló választásunk  mindenki számára konkrét formát ölt a hétköznapokban és egy sor döntésen keresztül valósul meg, melyek életállapot szerint (házasság, rendezett szolgálat, megszentelt élet…), szakmai szempontból, társadalmi-politikai elkötelezettség, életstílus jegyében tagolódnak. Vállalt vagy elszenvedett, tudatos vagy tudattalan választásokon keresztül, végül is arról van szó, hogy az embernek döntést kell hoznia, ami alól senki nem vonhatja ki magát. A hivatásbeli megkülönböztetés célja, hogy miként lehet azokat a hit világosságánál felismerni és az öröm teljessége felé vezető konkrét lépésekké átalakítani.

Az egyház segít a lelkiismeret és a hiteles szabadság növekedésében

Az egyház tudja, birtokában van annak, ami a fiatalok erejét és szépségét teszi, ez a pedig annak a  képessége, hogy  örömmel tud kezdeni, örömmel tudja magát odaadni, fenntartás nélkül, hogy megújuljon és új kihívásokkal nézzen szembe”. Az egyház spirituális hagyományának a gazdagsága sok eszközt kínál arra, hogy kísérje a lelkiismeret és a hiteles szabadság növekedését.    

Konzultációban Isten népével

Ebben a távlatban az előkészítő dokumentum konzultációt kezdeményez Isten népével, ugyanis a szöveg végén egy kérdőív található. A dokumentum címzettjei a püspöki szinódusok, a keleti katolikus egyházak testületeinek tanácsai, a püspöki konferenciák, a Római Kúria dikasztériumai és a legfőbb szerzetes-elöljárók. Tervbe van véve egy közvetlen konzultáció a fiatalokkal az internet segítségével, ahol ők egy kérdőíven keresztül szólhatnak életük legfőbb elvárásairól.  

A dokumentum hármas felépítése: a világ dinamikája, megkülönböztetés, hivatásgondozás

A dokumentum három fejezetre tagozódik. Az első a mai világ néhány alapvető szociális és társadalmi dinamikáját körvonalazza, melyben a fiatalok felnőnek és ahol döntéseiket meghozzák, majd ezt a dinamikát a hit fényénél vizsgálja. A második rész a megkülönböztetés folyamatának alapvető lépéseit elemzi, amit az egyház a legfőbb eszközként kínál a fiataloknak, hogy ők a hit segítségével felfedezzék saját hivatásukat. Végül a hivatástisztázás lelkipásztori feladatának alapvető csomópontjait mutatja be az útmutató. Végül jelzi, hogy ez nem egy kész és befejezett dokumentum, hanem egy olyan segédanyag, mely elősegíti azt a kutatást, melynek a gyümölcsei majd csak a szinódusi út végén lesz hozzáférhető mindenki számára.

(vl)