közösségi hálók:

RSS:

Vatikáni Rádió

A pápa és az egyház hangja párbeszédben a világgal

nyelv:
Vatikáni Rádió

Honlap / Vallás / Ökumenizmus

Európai egyházak: Együtt tanúskodhatunk Krisztus kiengesztelő szeretetéről


Az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsa (CCEE) és az Európai Egyházak Konferenciája (CEC) közös üzenetet adott ki a 2017-es ökumenikus imahét alkalmából. „Krisztus szeretete szorongat minket” (2Kor 5,14)! Nagy igazság van ebben a – Pál apostol Korintusiaknak írt második leveléből vett – versben, amely a keresztények egységéért tartott idei imahét ihletője.

A reformáció 500 éve és a kiengesztelődés

Az európai kereszténység történetére a megosztottság fájdalmas időszakai, a kölcsönös ítélkezés vagy akár erőszak nyomja rá bélyegét. Miközben néhány felekezet a reformáció kezdetének ötszázadik évfordulója megünneplésére készül, ismét visszaemlékezünk nehéz múltunkra. Emlékezni ezekre az eseményekre, szembenézni történelmünkkel értékes alkalom arra, hogy megújítsuk elkötelezettségünket a sebek begyógyítására és a megosztottság legyőzésére. Krisztushoz fordulunk, aki kiengesztel Istennel minden népet és a teremtett világot, hogy vezessen minket e feladatunkban. Alázatos hálával a kapott ajándékért, szavainkon és tetteinken keresztül munkálkodjunk a kiengesztelődésért.

Párbeszéd, együttműködés, szolidaritás

Ma azt is ünnepeljük, hogy növekszünk az együttműködésben és a fontos teológiai párbeszéd művelésében. Az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsa és az Európai Egyházak Konferenciája 45 éve működik együtt a vegyes bizottságon keresztül különféle, közös érdeklődésre számot tartó témákban. A földi szenvedésben és örömben való osztozás is egyesít minket. Az utóbbi időben ez a kapcsolat megerősítette a romák iránti szolidaritásunkat, az ökológiai igazságosság iránti elkötelezettségünket és a Krisztus Testének egységéért való imádságot.

Európai válság, migráció, közös tanúságtétel

Az az összetett válság, amellyel Európának és a szomszédos országoknak szembe kell nézniük, még közelebb hoz minket egymáshoz. Európában és földrészünkön túl mindenki életét érintik a háborúk és a konfliktusok, a politikai bizonytalanság, a migráció és a gazdasági kihívások, az anyagi és spirituális szegénység. Ezzel a válsággal ugyanakkor a remény is elér hozzánk. Együtt tanúskodhatunk Krisztus kiengesztelő szeretetéről a teremtett világ megőrzésén, a szegényekkel való szolidaritáson és Isten népe méltóságának védelmén keresztül.

Ima a keresztények egységéért

A párbeszéd révén mélyítsük el egymás kölcsönös megismerését. Közös tanúságtételeken és tetteken keresztül építsünk hidakat. Az imádságon keresztül tanuljuk meg felismerni a Szentlélek művét. Lehet, hogy a követendő út nem tűnik mindig világosnak vagy egyszerűnek, de hordozzuk mindig a szívünkben azt az igazságot, hogy „Krisztus szeretete szorongat minket” – zárul az ökumenikus egységhétre szóló üzenet, melyet az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsa és az Európai Egyházak Konferenciája tett közzé.

(gá)

Forrás és fotó: Magyar Kurír, CCEE.eu