közösségi hálók:

RSS:

Vatikáni Rádió

A pápa és az egyház hangja párbeszédben a világgal

nyelv:
Vatikáni Rádió

Honlap / Világegyház / Világegyház

Kolumbiai püspökök: a korrupció szétrombolja az országot


Múlt héten tartotta a kolumbiai püspöki konferencia 102. közgyűlését, amelynek végén február 10-én sajtókonferencia keretében foglalták össze azt a négy súlyponti témát, amit a megbeszélések során alaposan körüljártak, mint a korrupció, az egészség, a béke és az oktatás kérdése.

A korrupciót egyre inkább előrehaladó elhalálozási folyamat

A főpásztorok a korrupciót egyre inkább „előrehaladó elhalálozási folyamathoz illetve elburjánzó rákos betegséghez” hasonlították, melyek „a társadalmi közjót támadják meg”. Arra figyelmeztettek, hogy „a korrupció ragályos betegség és  megrontja a büntetlenséget. Ha nem lépünk fel hatékonyan  az egyre nagyobb mértéket öltő korrupcióval szemben – írják a főpásztorok –, akkor az a kolumbiai társadalom végét jelenti”.

Az ország egészségügyi helyzete az összeomlás szélén áll

Aggodalmukat fejezték a püspökök az ország egészségügyi helyzete kapcsán is, mert „nem látják az a felelősséget vállaló megoldást, sem pedig alkalmas és hatékony választ a betegek ápolása és a betegségek megelőzése terén”. „Nem szabad megvárni a kolumbiai egészségügyi helyzet összeomlását, szükséges és egyre inkább sürgető feladat, hogy az intézmények végleges megoldásokat találjanak rövid és hosszú távon egyaránt”.   

A társadalmi béke megteremtése érdekében tanúsítsanak felelős magatartást a közös gondok iránt   

„A társadalmi béke megteremtése terén reménységgel kell előre tekinteni”, de ugyanakkor aggodalmuknak adtak hangot a főpásztorok „az erőszak további növekedése és a bizonytalan társadalmi légkör miatt. Arra szólították fel az ország lakosságát, hogy „legyenek éberek és józanok, továbbá tanúsítsanak felelős magatartást a közös gondok iránt”.   

Az igazi és teljes nevelés az emberi személyt a méltóságával és jogaival együtt helyezi a középpontba

Végül a köznevelés tekintetében a kolumbiai főpásztorok azt kérték, hogy „legyen nemzeti célkitűzés a gyerekek, a serdülők és a fiatalok nevelése és oktatása. A társadalmat sújtó csapások kivédése olyan igazi és teljes nevelést követel meg, amely az emberi személyt a méltóságával és jogaival együtt helyezi a középpontba”.

A közel ötvenmillió lakosú Kolumbia lakosainak 80 százaléka katolikus, akik az ország 78 püspöksége területén élnek.

(vl)