közösségi hálók:

RSS:

Vatikáni Rádió

A pápa és az egyház hangja párbeszédben a világgal

nyelv:
Vatikáni Rádió

Honlap / Ferenc pápa / Találkozók, események

A chilei püspökök a pápánál: a kiengesztelődés útján


Ezekben a napokban végezte ad limina látogatását a chilei püspöki konferencia a Szentszéknél. Február 20-án fogadta a főpásztorokat a pápa, akivel mintegy három órán át beszélgettek. A püspökök közvetlen légkörben tárták fel problémáikat a Szentatyának. A korábban szokásos központi beszédhez képest újításról van szó, ami jól tükrözi a Ferenc pápa által óhajtott egyházi reform szellemét, a szeretetközösség és a szinodalitás jegyében. Erről és a chilei egyház helyzetéről kérdezte a Vatikáni Rádió Ricardo Ezzati Andrello bíborost, Santiago de Chile érsekét.

Laikus állam, mély Mária-tisztelet, népi ájtatosság

Szekularizált társadalom a chilei, ennek minden problémájával együtt. Ez természetesen kihat az evangelizálásra is. A kormány alapvetően nem hívőkből áll, akik azonban nyitottak, jóindulattal állnak az egyházhoz és annak üzenetéhez. Örömmel számoltak be a chilei püspökök a pápának az országban jelenlévő népi ájtatosságról, amely elsősorban Szűz Máriához és a szentekhez kötődik. Ez óriási erőt ad az egyháznak, elég arra gondolni, hogy a Kármen-hegyi Boldogasszony tisztelete Chile északi sivatagától egészen a hideg déli tájakig elterjedt. Szó esett a pápai audiencián a papságról, a szeminaristák képzéséről, a fiatalokról, akikre oda kell figyelni. A pápa a „fül pasztorációjáról” beszélt: vagyis, hogy meg kell hallgatni őket, és úgy hirdetni Jézus Krisztus újdonságát. Szó esett a társadalmi gondokról, az idősekről és a szegényekről is.

Pedofília az egyházban: az emberi jogok megsértése és súlyos bűn Isten előtt

Sajnos a chilei egyházat is érintette a pedofília kérdése. Ezzel kapcsolatban a Santiago de Chilei érsek elmondta: nagy őszinteséggel tárták föl ezt a problémakört Ferenc pápa előtt, aki fokozott figyelmet kért ezzel kapcsolatban. Amikor ugyanis olyan igazságtalanságok történnek, mint amilyen a gyermekekkel való szexuális visszaélés, akkor súlyosan sérülnek az emberi jogok, és ez Isten előtt is súlyos bűn. A pápa elmesélte a chilei püspököknek, hogy egyszer a Buenos Aires-i metróból kifelé jövet egy zsúfolt téren találta magát, ahol éppen tüntetés volt. A közelében két szülő állt egy gyermekkel, akire rászóltak: „Gyere onnan, mert pedofilok vannak ott!”. Ez rosszul esett a pápának, aki ezt mondta a chilei püspököknek: „Látjátok, hova vezet az a mentalitás, ami rosszat lát mindenben”. A pápa ezért arra kérte a főpásztorokat, hogy tegyék túl magukat ezen a helyzeten is.

Kihívások: abortusz, homoszexuális házasságok

A chilei egyház előtt álló társadalmi kihívások között van az abortusz, illetve az azonos neműek házasságának kérdése is. Ezzel kapcsolatban a pápa „Amoris Laetitia” – kezdetű szinódus utáni buzdítását jelölte meg irányadónak, különös tekintettel annak negyedik fejezetére, valamint a gyereknevelésről szóló részre. A chilei püspökök sokat foglalkoznak a családpasztorációval. Tisztában vannak ugyanis azzal, hogy ellenséges kultúrkörnyezetben élnek, hogy mennyire erős hatást gyakorol a gender-elmélet és mennyire kihat a házasság és az élet témájára is.

Az egyház közvetít az őslakos indiánok és a kormány között

A mapuche-indiánok és a kormány közötti feszültségek feloldásában az egyház is fontos szerepet vállal – mondta el a Vatikáni Rádiónak a chilei főpásztor. Érett, mély gyökerekkel és kultúrával rendelkező népről van szó, egy hónapja nyújtottak be egy dokumentumot az államelnöknek. A háttérben az áll, hogy az őslakos népek szeretnék visszakapni egykori területeiket, e követelésüket pedig az állam csak részben teljesíti (- a szerk.). 2010-ben éhségsztrájkkal próbáltak nyomást gyakorolni a kormányra. A temucói püspök sokat tett a két fél közötti közvetítésért, ami azt jelzi, hogy bár laikus az állam és kritizálja az egyházat, a bizalom megvan irányukban. Ez nagyon szép feladata a chilei egyháznak – fogalmazott Ricardo Ezzati Andrello bíboros.

Kiengesztelődés, megbocsátás Chile jövője

A chilei egyház negyven évvel a Pinochet-rezsim után a kiengesztelődés útján jár. Ez nem azt jelenti, hogy feledésbe merülnek a tények, mert akkor a történelmet felejtenénk el, ami pedig az élet tanítómestere. A kiengesztelődés azt jelenti, hogy túl tudunk lépni a tényeken. Az evangélium értékei és üzenete arra ösztönöznek minket, hogy ismerjük fel a helyzeteket, amelyekben sérülnek az emberi jogok és ezért súlyos károkat okoznak még negyven év elteltével is. Mindezzel együtt azonban akarnunk kell a megbocsátást tudatában annak, hogy a megbocsátás nem kér viszonzást, mindig ingyenes. Egyesíteni kell tehát az igazságot a jövő építésének új útjával – zárta a Vatikáni Rádiónak adott interjúját a Santiago de Chilei bíboros érsek.

A chilei egyház gyökerei és jelenlegi helyzete

A chilei püspöki konferencia elnöke Santiago Silva Retamales tábori püspök. A rendkívül hosszan, észak-déli irányban több, mint 755 ezer négyzetkilométeren elnyúló országban 5 érsekség, 20 egyházmegye, egy apostoli vikariátus, egy területi prelatúra valamint a tábori püspökség működik.

1541-ben kezdődött meg az őslakosok evangelizálása. Az első egyházmegyét 1840-ben állították fel Chilében. 1974-ben avatták föl az új Kármen-hegyi Boldogasszony kegyhelyet. 1994-ben avatták boldoggá Alberto Hurtado jezsuitát, akit 2005-ben a szentek sorába emeltek. Az első pápa, aki az országba látogatott, Szent II. János Pál volt 1987-ben. 2007-ben tartották az első országos egyházi közgyűlést, amelyen részt vettek a püspökök, az egyházmegyei küldöttek, papok, szerzetesek, apostoli mozgalmak, szerzetesi intézmények. Egy évvel később életbe léptették az aparecidai dokumentumban foglalt lelkipásztori tervet. 2008-ban a chilei püspökök ad limina-látogatást tettek XVI. Benedek pápánál. 2015-ben a püspöki konferencia új irányvonalat léptetett életbe a pedofília ellen. 2016-ban az egyház tárgyalóasztalhoz ült a mapuche-indiánok és a kormány közti feszültség feloldására. A koordináló bizottság elnökeként a temucói püspököt választották meg.

A chilei egyház előtt kihívások a következők: a fiatalok evangelizálása, az egyházi pedofília elleni harc, a nevelés szabadságának védelme, az abortusz elleni küzdelem, a hagyományos család védelme. Ezen kívül az egyház figyelmének a középpontjában áll a szociális igazságtalanságok és egyenlőtlenségek leküzdése, különös tekintettel az őslakosokra.

(gá)