közösségi hálók:

RSS:

Vatikáni Rádió

A pápa és az egyház hangja párbeszédben a világgal

nyelv:
Vatikáni Rádió

Honlap / Ferenc pápa / Szentmise, liturgia

Ferenc pápa gyónt és gyóntatott a Szent Péter bazilikában


A gyónás szentsége a legjobb út, amely elvezet bennünket a kiengesztelődéshez az irgalmas Istennel és embertársunkkal. Ez az egyik jellemzője a bűnbánati szertartásnak, amelyet Ferenc pápa vezetett a Szent Péter bazilikában pénteken délután. Miután a pápa más papokkal együtt meggyónt, meggyóntatott néhány hívőt.

Eltévedt bárányok vagyunk

„Bízva az Atya Isten irgalmasságában, felismerjük és megvalljuk bűneinket. Forduljunk imánkkal Krisztushoz, a Jó Pásztorhoz, aki elindul megkeresni az eltévedt bárányt és örömmel visszavezeti az akolba.” „Eltévedt bárányok vagyunk, amikor a bűn eltávolít minket az Úrtól, de visszatérhetünk Hozzá, amikor a kiengesztelődés szentségén keresztül megízleljük irgalmasságának és megbocsátásának gyengédségét.”

A Szentatya hét hívőt meggyóntatott

A megható figyelem és az Istenre hagyatkozás légköre uralkodott a Szent Péter bazilikában március 17-én, pénteken délután. Az Igeliturgia során felolvastak egy részt Péter apostol első leveléből, majd az 50. válaszos zsoltárból: „Tisztíts meg Uram, fehérebb leszek a hónál”, végül pedig Márk evangéliumának egy részletéből. Ezután hosszú lelkiismeretvizsgálat következett, ami megelőzte az egyéni gyónásokat. A csendbe borult Szent Péter bazilikában Ferenc pápa is letérdelt az egyik gyóntatószéknél és elvégezte a szentgyónást, majd hét hívőt meggyóntatott.

(sv)