közösségi hálók:

RSS:

Vatikáni Rádió

A pápa és az egyház hangja párbeszédben a világgal

nyelv:
Vatikáni Rádió

Honlap / Szentszék / Események

Szent II. János Pál és Európa krisztusi öröksége: emlékezés a pápa halálának 12. évfordulójára


12 évvel ezelőtt, április másodikán tért vissza az atyai házba Szent II. János Pál. Ezzel véget ért az egyház történelmének egyik leghosszabb és legrendkívülibb pápasága. Karol Wojtyła  emlékezete, tisztelete ma is világszerte elevenen él a hívek körében.

A szent pápa küzdelme a békéért

Vincenzo Paglia érsek, a Pápai Életvédő Akadémia elnöke, a II. János Pál Házasság- és Családtudományi Pápai Intézet nagykancellárja a Vatikáni Rádiónak adott interjújában az egyik legszebb ajándéknak nevezte azt a szenvedélyes eltökéltséget, amellyel a szent pápa a békéért küzdött. Személyes emlékei közül kiemelte, hogy II. János Pál mindenáron szerette volna megfékezni a múlt század kilencvenes éveiben az egész Balkánt vérrel áztató drámai háborút. Eltökélt szándéka volt, hogy egyidejűleg felkeresi a három fővárost: Zágrábot, Szarajevót és Belgrádot, de erre nem volt lehetőség. Még arra is vállalkozott volna, hogy egyedül menjen el egy harckocsival, hogy szólhasson a háború tragédiájától szenvedő város lakóihoz.

II. János Pál és a remény Európája

Paglia érsek szavai nyomán felidézzük Szent II. János Pál és az európai fiatalok nagy találkozóját, amelyet 1995. szeptember 9-én tartottak Loretóban és amelynek az “Eurhope” nevet adták  az “Európa és a remény” angol szavak összevonásával. Ezekben az években dúlt a volt Jugoszlávia országaiban a véres háború, és a pápa egybe akarta gyűjteni a földrész fiataljait, rájuk bízva a jövő evangéliumi lelkülettel való építését. Azért adott Loretóban találkozót a fiataloknak, hogy felhívja figyelmüket Európa keresztény gyökereire, és arra buzdítsa őket, hogy legyenek a béke és a szolidaritás értékeinek hordozói. A találkozón Mária oltalmába ajánlotta az európai fiatalokat, különösen azokat, akik a háború által sújtott területeken éltek.

A szent pápa 1995-ben mondott szavai ma is időszerűek, amikor a Római Szerződés aláírásának 60. évfordulójára emlékezünk, valamint rávilágítanak a földrész arculatát formáló loretói kegyhely jelentőségére.

Európa közös otthonunk az Atlanti-óceántól az Ural térségéig

A Loretói Szent Ház kegyhelyén az Európa minden részéből összegyűlt több mint 400 ezer fiatalhoz intézett beszédét II. János Pál pápa ezekkel a szavakkal kezdte: “A fiataloknak, akik az Atlanti-óceántól az Uralig húzódó térségben “közös otthont” keresnek, ezt mondom: “Íme, a ti otthonotok”. Mindnyájatoknak mondom: íme, az otthonotok, Krisztus és Mária háza, Isten és az ember háza! Európai fiatalok… lépjetek be ebbe a házba, hogy közösen egy másmilyen világot építsetek, amelyben a szeretet civilizációja uralkodik! Ti vagytok az élet tavasza, virágzó fák, akik arra kaptak meghívást, hogy gazdag termést hozzanak. Ne feledjétek tehát, hogy melyek a ti gyökereitek. A fának, amely nőni kíván és termést akar hozni, gyökereivel jó földből kell táplálkoznia. Európai fiatalok, az evangélium ez a föld, amelyben jövőtök gyökerezik. Az evangéliumban Krisztussal találkozunk. Fedezzétek fel és ízleljétek meg barátságát, hívjátok meg, hogy Ő legyen minden nap útitársatok. Csak nála van az “örök élet beszéde” (vö. Jn 6,68) – hangzott a pápa buzdítása.

„EurHope” – Európa és Remény – a két szó elválaszthatatlanul összefonódik egymással a találkozó nevében. Ez azonban azt kívánja, hogy a fiatalok legyenek valóban a remény emberei, olyan férfiak és nők, akik hisznek az élet és a szeretet Istenében, szilárd bizalommal hirdetik, hogy az emberiségnek van jövője.

A fiatalok a Krisztus által kijelölt úton haladva építsék Európa jövőjét

Ti vagytok Európa ifjú arca. A földrész, csakúgy, mint az egész világ jövője a tietek, ha tudjátok majd követni az utat, amelyet Krisztus jelöl ki számotokra. A titok mindig ugyanaz: a világ üdvösségéért meghalt és feltámadt Krisztus; Krisztus keresztje. Legyetek Krisztus keze és szíve: szívetekkel szeressetek és imádkozzatok, kezetekkel dolgozzatok, építsetek és szolgáljatok.

Máriával építsük a remény Európáját

Loreto azt jelenti, hogy Máriával haladunk a 2000. év felé. Itt, a loretói kegyhelyen Szűz Mária hét évszázada továbbra is csöndben virraszt és tevékenykedik, mint ahogy a Názáreti Házban tette. Máriával együtt bátran kezdjetek hozzá a remény Európájának építéséhez, amely hűséges gyökereihez. Loreto ma este átöleli az egész földrészt.  A Szent Ház kegyhelye ma az ősi és új földrész középpontja, “EurHope” – a remény Európája, a remény kegyhelye.

Boszniai fiatalok: Ne hagyjatok magunkra minket!

A találkozó alkalmából az olasz televízió egyes csatornája élő közvetítésben kapcsolta be a földrész jelképes helyeit: Nyugat-Európát Belfast, Párizs, Santiago de Compostela képviselte, Közép- és Kelet-Európát Drezda és a litvániai Keresztek dombja, a földrész déli részét pedig Szarajevó. Már leszállt az est, amikor a hatalmas kivetítőkön a háborútól meggyötört városból boszniai fiatalok egy csoportja szívet szorongató kéréssel fordult békében élő társaikhoz: „Ne hagyjatok magunkra, ne hagyjatok egyedül minket!”.

II. János Pál könnyáztatta arccal válaszolt meghatottan: „Mennyire szeretnék köztetek lenni!” A pápa üzenetének utolsó szavait éppen a volt Jugoszlávia fiataljaihoz intézte, bírálva a föld hatalmasait: „Kedves szarajevói fiatalok, társaitok közül milyen sokan váltak e tragédia áldozataivá. Egyfolytában a békéről beszélnek, de soha nem hagyják abba a háborúskodást!” 

A loretói lengyel temetőben szentmisét mutatott be elhunyt honfitársai lelki üdvéért

II. János Pál pápát erős szálak fűzték a közép-olaszországi Marche tartományhoz, ahol a loretói kegyhely található, ugyanis a II. világháborúban itt harcoltak a szövetséges csapatok, főleg lengyel és amerikai katonák Itália szabadságáért. Mivel édesapja is katona volt, az osztrák hadseregben tiszthelyettes, a lengyel hadseregben pedig főhadnagyi tisztséget töltött be, Karol Wojtyła jól tudta, hogy milyen a katonák élete. Loreto lengyel temetőjében 1100 lengyel katona holtteste nyugszik, akik a világháború utolsó időszakában veszítették el életüket. 1977. november másodikán, Halottak napján Wojtyła bíboros szentmisét mutatott be a temetőben honfitársai lelki üdvéért. Mint pápa 1979. szeptember 8-án, Kisboldogasszony ünnepén látogatott el először a loreto-i kegyhelyre, legutoljára pedig 2004 szeptemberében, pár hónappal halála előtt.  

Loreto-ban ma is elevenen él Szent II. János Pál emlékezete

A fiatalok pápájának emlékezetét ma többek között egy élethű bronz szobor őrzi, amely a nevét viselő téren, szemben a Loretói Szent Ház kegytemplommal éppen a lengyel temetőre tekint. Mosolya, reményt sugárzó arckifejezése, áldást osztó keze úgy ábrázolja Karol Wojtyłát, ahogy a hívek megőrizték szívükben azt a pápát, aki hosszú éveken át elvezette a világegyházat a harmadik keresztény évezredbe. 

A II. János Pál Ifjúsági Központ is Karol Wojtyła kívánságára jött létre

A II. János Pál Ifjúsági Központ, amely a 2000-es szentév óta működik, szintén a pápa sugallatára jött létre. Az 1995-ös találkozón Wojtyła pápa Loretót „az európai fiatalok spirituális központjának” nevezte, és amikor szeptember 8-áról 9-re virradó éjszaka, a fiatalokkal végzett imavirrasztás végén felragyogtak egy színpompás tűzijáték fényei, megvilágítva a Montorso síkság felett emelkedő dombot, megjegyezte: milyen jó lenne itt létrehozni egy ifjúsági központot. A dombon abban az időben mindössze egy földműves háza állt. A szentévi jubileum pénzalapjaiból az egyházmegye megvalósította a pápa kívánságát és a központ alapító dokumentuma ma is hirdeti Szent II. János Pál szavait: „Íme, a ti otthonotok”.

(vm)