közösségi hálók:

RSS:

Vatikáni Rádió

A pápa és az egyház hangja párbeszédben a világgal

nyelv:
Vatikáni Rádió

Honlap / Ferenc pápa / Szentmise, liturgia

Fiatalok imavirrasztása a pápával a Santa Maria Maggiore bazilikában


Az Ifjúsági Világtalálkozókat háromévenként tartják egy-egy kiemelt helyszínen a pápa jelenlétében, míg a köztes időben helyi szinten ünneplik Virágvasárnap alkalmával, annak emlékére, ahogy egykor a Szent Városba, Jeruzsálembe bevonuló Üdvözítőt is fiatalok köszöntötték. Ennek jegyében került sor április 8-án szombaton kora este arra az ifjúsági imavirrasztásra, melyet a római Santa Maria Maggiore bazilikában tartottak. Előkészületként a fiatalok Don Michele Falabretti vezetésével részleteket hallgattak meg Ferenc pápa ez év január 13-én kelt, a fiatalokhoz intézett leveléből. Ebben a pápa meghirdette 2018-ra az ifjúság püspöki szinódusát és a fiatalokra bízta az előkészítő dokumentumot, mint egy iránytűt, mely segíti őket a „Fiatalok, a hit és a hivatástisztázás” szinódusi témakörének elmélyítésében. A pápa „Ábrahám alakját idézte fel, akit az Isten kiszólított a földjéről, és ennek nyomán hívja az Atya a fiatalokat most is arra, hogy „menjenek ki” és rugaszkodjanak az ismeretlen jövő felé. Közben hallgassák az Isten Szavát a  szívükben, ahogy a Szentlélek súgja”.  

Vonulj ki! Fedezd fel Isten tervét! Tedd!              

Az imavirrasztás során tanúságtételek hangzottak el, majd tovább elmélkedtek Ferenc pápa leveléről. Az a „vonulj ki földedről” felhívás egyúttal meghívás is volt, hogy induljon el egy új föld felé. Ez az új föld a pápa szerint „ma egy igazságosabb és testvéribb világ, amit a fiataloknak kell felépíteniük. Az út során Jézus magához hív bennetetek, bölcs és tapasztalt vezetőket rendel mellétek, akiknek segítségével helyes megkülönböztetést tudtok tenni Isten rátok vonatkozó tervéről”. Az utolsó elmélkedésben Ferenc pápa krakkói tapasztalatára emlékeztek, aki megkérdezte a fiatalokat, hogy hisznek-e abban, hogy a világot meg tudják változtatni. A mennydörgésszerű válaszuk, hogy „Igen!” azt jelezte, hogy „ők tovább már nem viselik el az igazságtalanságot, nem hajlanak meg sem a leselejtezés kultúrája, sem pedig a közömbösség globalizációja előtt. Ne ijedjetek meg, hallották a pápa januári levelének bíztató szavát. Amikor fiatal korotok tapasztalatlanságát észlelitek, ne ijedjetek meg, mert ahogy az Úr egykor Jeremiásnak mondta, most nektek ismétli: „Ne félj, mert én veled vagyok és megvédelmezlek téged!” (Jer 1,8).

Ferenc pápa az imavirrasztás során homíliával fordult a fiatalokhoz, amelyet vasárnapi adásunkban ismertetünk.

(vl)